Nyheter

 • Carbon Action Svenskfinland enkät

  Carbon Action Svenskfinland enkät

  Svara på enkäten och påverka Carbon Action Svenskfinland-projektets innehåll   Funderar du på hur åkrarnas markstruktur kunde förbättras? Är skördenivån på dina åkrar tillräckligt hög? …
 • Jordbruksentreprenörer

  Jordbruksentreprenörer

  ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara …
 • Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

  Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

  Närpes Trädgårdsproducenter r.f. Tisdag 30 juni 2020 kl. 19.00 på Dynamohuset.   Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Onsdag 1 juli 2020 kl. 19.00 på Kajane.   Korsnäsnejdens …
 • Lokalavdelningarnas årsmöten

  Lokalavdelningarnas årsmöten

  Munsala lokalavdelning av ÖSP Årsmöte måndag 15.6 kl. 19:00 på Munsalagården.   Vörå lokalavdelning av ÖSP Årsmöte onsdag 24.6 kl. 19:00 på Norrvalla.   Nykarleby …
 • Anmälan till producentcaféerna

  Anmälan till producentcaféerna

  Nu har vi fått ett enkelt och smidigt sätt för alla intresserade att anmäla sig till Ekonomilaboratoriets producentcaféer! Vi har nämligen lagt upp ett anmälningsformulär …
 • Greppa marknaden webb fältdag 11.6

  Greppa marknaden webb fältdag 11.6

  På torsdag kväll 11.6 kl. 18:30 diskuterar vi ogrästryck, skadeinsekter, bladgödsel ja allt som är aktuellt för växtskyddet detta år inom de vanligaste grödorna som …

Facebook

Om ÖSP
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
Medlemförmåner
ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!
Stödpersoner
När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta blankettombud.
Ungdom

Ungdom I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

Läs mer

Lokalavdelningar

ÖSP har 33 lokalavdelningar utspridda över hela Österbotten.

Ta kontakt

Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har 152 anslutna gårdar med 252 personmedlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar.

Läs mer

Nyhetsbrev
ÖSP: nyhetsbrev skickas ut en gång per månad och är helt gratis för medlemmar. Starta din prenumeration här.
SMS Tjänst
Stoppa objudna gäster genom att gå med i ÖSPs SMS tjänst här