Nyheter

 • Våra medarbetare i växthusprojekten

  Våra medarbetare i växthusprojekten

    Våra medarbetare inom växthusprojekten i Närpes presenterar sig som bäst på projektens gemensamma Instagram-kanal @vakra.fi. Gå in och bekanta er med dem, följ kontot …
 • Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

  Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

   Tidpunkt: 8.10.2020 kl. 10–11 Plats: Via Microsoft Teams   Hur lagras kol i åkermarken? Vilka odlingsmetoder främjar kolinlagring i marken? Och hur gynnar kolinlagrande jordbruk bonden?   …
 • WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

  WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

      ÖSPs alla växthusprojekt finns nu samlade på en gemensam webbplats kallad Växtkraft, besök oss på adressen: https://vakra.fi/ Ni är även välkomna att följa …
 • Jordbruksentreprenörer

  Jordbruksentreprenörer

  ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara …
 • Lokalavdelningarnas årsmöten

  Lokalavdelningarnas årsmöten

  Oravais lokalavdelning av ÖSP Årsmöte torsdag 20.8 kl. 19:00 i Österby servicehus.   Munsala lokalavdelning av ÖSP Årsmöte måndag 15.6 kl. 19:00 på Munsalagården.   …
 • Carbon Action Svenskfinland enkät

  Carbon Action Svenskfinland enkät

  Svara på enkäten och påverka Carbon Action Svenskfinland-projektets innehåll   Funderar du på hur åkrarnas markstruktur kunde förbättras? Är skördenivån på dina åkrar tillräckligt hög? …

Facebook

Om ÖSP
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
Medlemförmåner
ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!
Stödpersoner
När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta blankettombud.
Ungdom

Ungdom I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

Läs mer

Lokalavdelningar

ÖSP har 33 lokalavdelningar utspridda över hela Österbotten.

Ta kontakt

Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har 152 anslutna gårdar med 252 personmedlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar.

Läs mer

Nyhetsbrev
ÖSP: nyhetsbrev skickas ut en gång per månad och är helt gratis för medlemmar. Starta din prenumeration här.
SMS Tjänst
Stoppa objudna gäster genom att gå med i ÖSPs SMS tjänst här