Nyheter

 • Lokalavdelningarnas årsmöten

  Lokalavdelningarnas årsmöten

  Nykarleby lokalavdelning av ÖSP Årsmöte måndag 8.6 kl. 19:00 på Café tullmagasinet.   Pörtom lokalavdelning av ÖSP Årsmöte torsdag 11.6 kl. 19:00 på servicehuset.   …
 • Unga bönders kaffepaus

  Unga bönders kaffepaus

  Unga bönder” Onsdag igen! Varje onsdag kl. 14:00, öppet för alla unga bönder. Från traktorn, föusi, växthuset eller var du råkar vara. Se till att …
 • Ansökan om coronafinansiering för företag med koppling till gårdar

  Ansökan om coronafinansiering för företag med koppling till gårdar

  Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktione Ansökan om temporärt stöd till …
 • Jordbruksentreprenörer

  Jordbruksentreprenörer

  ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara …
 • ÖSP har delat ut studiestipendier

  ÖSP har delat ut studiestipendier

    Österbottens svenska producentförbund r.f. har i maj delat ut följande stipendier; Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Kevin Hägglund som studerar …
 • VOIMAX, nytt projekt för lantbruksföretagare

  VOIMAX, nytt projekt för lantbruksföretagare

  Nu har du möjlighet att kostnadsfritt delta i projektet VOIMAX, där målsättningen är att förbättra arbetsvälbefinnandet, funktionsförmågan och konditionen.   Du som deltar får en …

Facebook

Om ÖSP
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
Medlemförmåner
ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!
Stödpersoner
När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta blankettombud.
Ungdom

Ungdom I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

Läs mer

Lokalavdelningar

ÖSP har 33 lokalavdelningar utspridda över hela Österbotten.

Ta kontakt

Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har 152 anslutna gårdar med 252 personmedlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar.

Läs mer

Nyhetsbrev
ÖSP: nyhetsbrev skickas ut en gång per månad och är helt gratis för medlemmar. Starta din prenumeration här.
SMS Tjänst
Stoppa objudna gäster genom att gå med i ÖSPs SMS tjänst här