Nyheter

 • Information till alla lantbruksproducenter

  Information till alla lantbruksproducenter

  Bästa lantbruksproducent Vi befinner oss nu i en svår situation till följd av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att bekämpa viruset (Covid-19). En …
 • Behov av säsongsarbetskraft

  Behov av säsongsarbetskraft

  Under den senaste veckan har ett flertal medlemmar tagit kontakt och varit oroliga över hur deras säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på …
 • Trygg tillgång på mat

  Trygg tillgång på mat

    VÅR HÖGA SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD TRYGGAR TILLGÅNGEN PÅ MAT Det råder undantagstillstånd i Finland. Det nya coronaviruset har gett upphov till en situation som ingen kunde …
 • Vårens verksamhet på ÖSP

  Vårens verksamhet på ÖSP

  VÅRENS VERKSAMHET PÅ ÖSP   På grund av den rådande situationen med coronaviruset och läget med undantagstillstånd i landet kommer ÖSP:s verksamhet under de kommande …
 • Inhibering av årsmöten

  Inhibering av årsmöten

  På grund av den rådande situationen med coronaviruset och de nya direktiven från landets regering så inhiberas alla kvarvarande lokalavdelningsmöten. Vi återkommer med information om …
 • Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

  Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

  EKONOMILABORATORIET ÄR ÖSP:S NYA PROJEKT       Jordbrukssektorn är under press och präglas av en stigande kostnadsstruktur, fluktuerande producentpriser och fallande stödnivåer, vilket gör att hela den …

Facebook

Om ÖSP
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
Medlemförmåner
ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!
Stödpersoner
När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta blankettombud.
Ungdom
Ungdom I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

Läs mer

Lokalavdelningar
ÖSP har 34 lokalavdelningar utspridda över hela österbotten.

Ta kontakt

Trädgård
ÖSP:s trädgårdsavdelning har 197 anslutna gårdar med 323 personmedlemmar fördelade på 5 lokalavdelningar.

Läs mer

Nyhetsbrev
ÖSP: nyhetsbrev skickas ut en gång per månad och är helt gratis för medlemmar. Starta din prenumeration här.
SMS Tjänst
Stoppa objudna gäster genom att gå med i ÖSPs SMS tjänst här