Reijo Karhinen presenterar sin rapport 22.8

Reijo Karhinen presenterar sin rapport 22.8

Välkommen till ett gemensamt österbottniskt matbord!

Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet torsdagen den 22 augusti på YA, Kampus Kungsgården  i Vasa.

Dagen inleds kl. 9:30 och avslutas 14-tiden.

Efter lunch ges livsmedelskedjans aktörer tillfälle att ge sin syn på rapporten och läget.

Program:

09:30 Presentationoch debatt (öppet för alla)

11:30 Lunch

12:30 Inledande diskussion om Gemensamt matbord (för aktörer i sektorn)

Anmälan senast 19.8 via  http://bit.ly/2YooXrZ

Tilläggsinfo Henrik Ingo tfn 044 750 3229

 

Välkommen med!

ÖSP medlemmar i Korsholm

ÖSP medlemmar i Korsholm

ÖSP:s lokalavdelningar i Korsholm (Korsholms södra, Replot, Kvevlax, Solf)

bjuder sina medlemmar på gratis busstransport till OKRA lantbruksutställningen lördagen den 6 juli.

Inträde betalar var och en själv. Sponsorer ryms ännu med för kaffet.

 

Busstidtabell: Smedsby S-Market 6:20, Kvevlax Sale 6:30, Veikars skola 6:40, Toby Fladan St1 6:55

och Solf SEO 7:00.

 

Anmälan till henrik.ingo@agrolink.fi senast 27.6. Ange även var ni stiger på!

Bussresa till OKRA mässan 4.7

Bussresa till OKRA mässan 4.7

Bussresa till OKRA torsdag 4.7

 

ÖSP och Österbottens husdjurskubb arrangerar tillsammans med Däckmarket  bussresa till OKRA 4 juli.

Bussen startar från Karleby kl 4.00. Kör ner längs riks 8:n.

Vi är på mässan fram till kl 17 och kör sedan hemåt.

Sista anmälningsdag 20 juni.

DÄCKMARKET bjuder på buss och inträde

 

Info och anmälningar

ÖSP, tfn 06 3189 200 eller per e-post osp@slc.fi

Husdjursklubben tfn 0400-614109 eller pernilla.gron-stenman@faba.fi

 

ÖSP delade ut studiestipendier

ÖSP delade ut studiestipendier

ÖSP delade ut studiestipendier på sitt vårmöte i Vörå

Österbottens svenska producentförbund r.f. delade ut studiestipendier på sitt vårmöte i Vörå 9.4.2019. Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Markus Seppi som studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Jessica Enström och Mattis Nysand som båda studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

Förutom studiestipendierna gavs ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

 

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 9.4

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 9.4

Finländsk mat är klimatsmart!

 

Hur skall de finländska konsumenterna äta för att vara klimatsmarta? Svaret är enkelt; ät mat producerad i Finland! De produktionssystem som används i Finland där till exempel en stor del av nötköttet produceras i kombination med mjölk och djuren utfordras med gräs från fleråriga vallar innebär ett lägre klimatavtryck än i många andra system. Grisar och fjäderfä utfodras till stor del med inhemska spannmål och inhemska proteingrödors andel av fodret har ökat markant.

 

Enligt statistikcentralen står energisektorn i Finland för hela 74 % av alla Finlands klimatutsläpp. Jordbruksproduktion står för 12 %, varav husdjurssektorns andel är mindre än hälften. Den finländska mjölk- och köttproduktionen har därför en förhållandevis liten påverkan på klimatet, särskilt i jämförelse med den globala köttproduktionen. En större import av mat på den inhemska livsmedelsproduktionens bekostnad betyder inte automatiskt att klimatpåverkan minskar utan risken är snarare tvärtom.

 

Finländska konsumenter, ni bestämmer själva vad ni väljer att äta, men vi som producerar maten gör vårt bästa för att ni ska kunna äta ren, trygg och klimatsmart mat oavsett om ni köper kött, mjölk, ägg, potatis eller grönsaker.

Stödinfo 2019

Stödinfo 2019

Stödinfo 2019
Program: Tips från granskarna – NTM-centralen Ekoinfo – NTM-centralen Jordbrukarnas arbetsplatshälsovård – Företagshälsovården Kaffe Aktuellt från sällskapet – ProAgria Lantbrukssällskapet Sekreterarnas tips – Landsbygdssekreterarna Framtidsutsikter – ÖSP Anmäl senast ett par dagar innan. Meddela landsbygdssekreterarna om du anmält dig men inte kan delta! Djurgranskare på plats i Pedersöre, Vörå, Kronoby och Närpes dagtillfälle, med möjlighet till diskussioner.
Kurserna hålls på följande ställen
ÖSPs vårmöte 9.4

ÖSPs vårmöte 9.4

 

Österbottens svenska producentförbund r.f. s ordinarie vårmöte hålls

tisdagen den 9 april 2019 kl. 10.00 på Norrvalla, auditoriet,

Vöråvägen 305-307, Vörå.

 

 

Program:

Anförande av Max Schulman, MTK:s spannmålsombudsman

”Lantbruket i dag – mot nya möjligheter inom ramen för CAP 2021”

 

Lantbrukspolitiskt anförande av förbundsordförande Mats Nylund, SLC.

 

Michaela Ramm-Schmidt informerar om Baltic Sea Action Group och Carbon Action –kolpiloten

 

Stadgeenliga ärenden.

 

Kaffe och semla serveras mellan kl. 09.00 – 10.00.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen

 

 

Reijo Karhinens rapport

Reijo Karhinens rapport

Klicka på länken längst ner på sidan och läs Reijo Karhinens rapport på svenska

INNEHÅLL
1  Inledning ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2 Sammandrag – Mycket måste förändras……………………………………………………………………………….. 12
3 En lönsam matproduktion – delaktighet och gemensamt idémöte som
grund för utredningsarbetet ……………………………………………………………………………………………………….. 15
4 Den finländska matkedjan behöver en gemensam vision och den
finländska maten förtjänar en egen gemensam nationell strategi……………………. 21
5 En kulturförändring på bred front är oundviklig ………………………………………………………….. 24
6 Producenterna måste skärpa greppet om den producentägda industrin
för att förbättra industrins konkurrenskraft och betalningsförmåga………………. 27
7 Producentorganisationerna – en outnyttjad resurs?……………………………………………………. 29
8 Ökat ansvarstagande, genuint kompanjonskap och öppna data
förväntas av den centraliserade handeln…………………………………………………………………………….. 31
9 Konsumenten vill ha tydlig presentation av inhemsk mat och
bättre tillgång på närmat………………………………………………………………………………………………………………. 35
10 Den offentliga förvaltningen ska föregå med gott exempel i sina
matupphandlingar………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
11 Tydligare roller för förvaltnings- och intressebevakningsorganisationerna……….. 40
12 Myndigheternas beslut har exceptionellt stor inverkan även på
jordbrukets lönsamhet…………………………………………………………………………………………………………………….. 42
13 Grunden för en förbättring av lönsamheten: resultatorientering och
samarbete mellan producenterna……………………………………………………………………………………………..

 

Länken är här:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161448/MMM_6_2019_En%20ny%20borjan.pdf?sequence=1&isAllowed=y