Välkommen med på Bondebåten 2019!

 

Föreläsningar på Bondebåten:

kl. 09:00 – 10:00

 1. Budgetering/Likviditetshantering, ProAgria
 2. Europeiska exempel på binäringar, Projekt Ebama, Gert van Bever, Holland (Obs. på engelska)
 3. Smittskydd i växthus. Irene Vänninen, Innoväxthus ÖSP

kl. 10:30 – 11:30

 1. Premär presentation, Så kan vi lantbrukare mäta och förbättra våra klimatavtryck, Biocode/ProAgria
 2. ”Speeddate” – på bönders vis. Lär dig känna mera om dina kollegor. En positiv stämning och många god skratt utlovas, Anna Häggblom, Aveo
 3. Användning av rötrester som gödsel och energi, Föreläsare från Novia, SLU och Nilseco Ab

Kl. 12:00 – 13:00

 1. Att leda sig själv, Anna Häggblom, Aveo
 2. Vad är nyttan av Företagshälsovårdstjänster för lantbrukare? Företagshälsovårdare Ann-Britt Backull, Promedi
 3. Proteingrödor i växtföljden, ProAgria

 

Studiebesök i Västerbotten:

 1. Besöks- och GreenCare gård, Mickelbo Gård i Tavelsjö. F.d. mjölkgård som satsat på besök och terapi. http://mickelbo.se/index.html (50 min från Holmsund)
 2. Biogasanläggning på mjölkgård, Tomas Nilsson, Vindeln. Gården har 150 kor, gasen används både för uppvärmning och i elproduktion via Volvo motor. (ca 1 h 10 min. från Holmsund)
 3. Växtodlingsgård Erik Bäckström, Stöcke, Holmsund. Bäckström har en imponerande maskinpark. (20 min från Holmsund)
 4. Eget program i Umeå

Pris: (kursavgift, båtbiljett och middag)

Vuxna ca 70 €,

Barn; 0-5 år gratis, 6-12 år ca 30 €, 12-16 år ca 40 €, 17 år ca 45 €