Välkommen till Kaustby nu på må den 11.2 kl.15:30.

Minister Leppä bjuder in jordbrukarna för att diskutera reformen av CAP-stödet

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gör under februari en CAP-turné i samarbete med SLC och MTK för att presentera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inför den nya programperioden som börjar 2021. Ministern berättar också om Finlands och EU:s förberedelser och vill höra jordbruksproducenternas synpunkter på reformen.

De två tvåspråkiga träffarna hålls:

11.2 kl. 15.30-18 i Kaustby, Kansantaiteenkeskus, Jyväskyläntie 3

19.2 kl. 9.15-11.30 i Salo, Medborgarinstitutet, Ylhäistentie 2

Utöver dessa ordnas även fem andra träffar på finska. I första hand är informationsträffarna avsedda för jordbrukare, men alla är välkomna att delta. Kaffeservering.

På träffarna får deltagarna svara på en enkät via smarttelefoner, och alla kan se resultaten genast. Resultaten sparas för senare användning.

Deltagarna får också ställa frågor och säga sin åsikt om reformen. Korta, tydliga frågor om CAP-reformen till ministern kan också ställas på förhand på adressen www.mmm.fi. Frågorna besvaras muntligt under minister Leppäs CAP-turné inom ramen för tidtabellen.

CAP-enkät på dinasikt.fi fram till slutet av mars

Webbplatsen dinasikt.fi, som är avsedd för alla intresserade, är öppen från den 12 februari fram till den 31 mars. Enkäten innehåller bredare frågor om CAP-reformen.

CAP-turnén och enkäten på dinasikt.fi är en del av ministeriets samråd kring den gemensamma jordbrukspolitiken till vilket också hör att delaktig göra intressegrupper i form av workshoppar. Ministeriet ordnar workshoppar kring 27 temaområden. Resultaten behandlas i fyra CAP-arbetsgrupper med representanter också för de viktigaste intresseorganisationerna. Mer information om workshopparna och arbetsgrupperna finns på mmm.fi.