Våra medarbetare i växthusprojekten

Våra medarbetare i växthusprojekten

 

Våra medarbetare inom växthusprojekten i Närpes presenterar sig som bäst på projektens gemensamma Instagram-kanal @vakra.fi. Gå in och bekanta er med dem, följ kontot och passa också på att besöka den nya webbplatsen vakra.fi. På webbplatsen finns kontaktuppgifter, rapporter och information om projekten.
Gänget bakom Växtkraft (från vänster):
Sandra, Moa, Irene och Mikael
📷@karolinaskaos
#växtkraft #visitnärpes #österbotten #vakra #innovation #österbottenlevererar

 

Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

 Tidpunkt: 8.10.2020 kl. 10–11

Plats: Via Microsoft Teams

 

Hur lagras kol i åkermarken? Vilka odlingsmetoder främjar kolinlagring i marken? Och hur gynnar kolinlagrande jordbruk bonden?

 

I det här webbinariet, det första inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland, presenterar Anne Antman från BSAG grunderna i kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström berättar om hur och varför han jobbar för bättre jordhälsa på sin gård Verkatakkila.

 

Tillsammans med sin sambo odlar Patrick Nyström över 200 ha åker konventionellt i Vichtis. Under de senaste fem åren har paret jobbat aktivt för att förbättra jordhälsan genom bl.a. en mångsidig växtföljd, i vilken ingår även markförbättringsvall och odling av fånggrödor, samt skötsel av vattenhushållningen. Har arbetet burit frukt? Hur påverkar det gårdens ekonomi? Vi också en titt på teorin – hur påverkar det vi gör på åkern de processer som pågår under ytan?

 

Anmäl dig via länken senast den 7.10: https://e.eventos.fi/events/bsag/webbinarium-jordbrukaren-odlingsmarken-och-klimatet-hur-vinner-alla-tre-pa-kolinlagrande-jordbruk-

 

Dela gärna Facebook-evenemanget: https://www.facebook.com/events/359748068369558

 

Har du frågor? Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

 

Välkommen!

 

Carbon Action (https://carbonaction.org/hem/)  är en samarbetsplattform startad av BSAG. Plattformens huvudmålsättning är att forska, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna och därigenom hejda klimatförändringen och övergödningen av Östersjön. Det vetenskapliga forskningsarbetet koordineras av Meteorologiska institutet. Det svenskspråkiga delprojektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.

Jordbruksentreprenörer

Jordbruksentreprenörer

ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara enklare att snabbt få tag på en entreprenör om någon på gården insjuknar eller om det uppstår andra problem så att man behöver hjälp med maskinarbetet. Alla listade entreprenörer har blivit kontaktade och gett sitt godkännande till att vara med på listan och bekräftat sina kontaktuppgifter. Ifall du själv vill vara med får du gärna ta kontakt med förbundet så uppdaterar vi entreprenörslistan med dina uppgifter. Jordbrukare bör vara ÖSP medlem för att vara med på listan.”

Listan över entreprenörer finns här: Entreprenörslista 2020

 

Vill du vara med på entreprenörslistan eller göra ändringar, kontakta Gun Boström, tfn 06 318 9200 eller osp@slc.fi

 

 

 

Lokalavdelningarnas årsmöten

Lokalavdelningarnas årsmöten

Oravais lokalavdelning av ÖSP

Årsmöte torsdag 20.8 kl. 19:00 i Österby servicehus.

 

Munsala lokalavdelning av ÖSP

Årsmöte måndag 15.6 kl. 19:00 på Munsalagården.

 

Vörå lokalavdelning av ÖSP

Årsmöte onsdag 24.6 kl. 19:00 på Norrvalla.

 

Nykarleby lokalavdelning av ÖSP

Årsmöte måndag 8.6 kl. 19:00 på Café tullmagasinet.

 

Pörtom lokalavdelning av ÖSP

Årsmöte torsdag 11.6 kl. 19:00 på servicehuset.

 

 

Stadgeenliga ärenden

Alla medlemmar hjärtligt välkomna

Styrelserna

Anmälan till producentcaféerna

Anmälan till producentcaféerna

Nu har vi fått ett enkelt och smidigt sätt för alla intresserade att anmäla sig till Ekonomilaboratoriets producentcaféer! Vi har nämligen lagt upp ett anmälningsformulär genom vilken alla producenter kan anmäla sitt intresse att delta i projektets producentcaféer. Syftet med caféerna är att ge producenter chansen att träffas för att utbyta erfarenheter och lärdomar, stöda varandra och diskutera utmaningar på den egna gården. Fokus under dessa smågruppsträffar är ekonomi och framförallt kostnadsstrukturen inom det egna lantbruksföretaget. Genom diskussioner och med hjälp av verktyg, ska vi tillsammans rikta blicken framåt och fundera på såväl vision som strategi för att ha en stabil grund att bygga vidare på.

 

Anmälningsformuläret hittar ni här:

https://link.webropolsurveys.com/EP/DD29D97FFB7EC619

 

Anmälningsformuläret och mer information om projektet finns även på projektsidan: ösp.fi/projekt-ekonomilaboratoriet

 

Kom också ihåg att följa med projektet på Instagram och Twitter, och dela gärna informationen om projektet vidare.

 

Kontakta projektledare Linda Sundman-Melin vid frågor.

E-post: linda.sundman-melin@slc.fi

Tfn/Whatsapp: 050-373 4263

Greppa marknaden webb fältdag 11.6

Greppa marknaden webb fältdag 11.6

På torsdag kväll 11.6 kl. 18:30 diskuterar vi ogrästryck, skadeinsekter, bladgödsel ja allt som är aktuellt för växtskyddet detta år inom de vanligaste grödorna som vårspannmål, proteinväxter och höstspannmål.

Du kan ställa frågor och få svar. Logga in på länken senast kl. 18:30 på torsdag 11.6. Länken finns här:

 

 

Kursen gratis för ÖSP medlemmar, övriga 20 €.  Att göra fel beslut inom växtskyddet kan bli mycket kostsamt.

 

Greppa marknadens webbfältdag genomförs av ÖSP i samarbete med Projekten kursgården 20+ och Bodenlive vid YA, samt Proagria ÖSL och YARA

 

Unga bönders kaffepaus

Unga bönders kaffepaus

Unga bönder” Onsdag igen!

Varje onsdag kl. 14:00, öppet för alla unga bönder. Från traktorn, föusi, växthuset eller var du råkar vara. Se till att ha ”kaffet” redo, logga in och så träffas vi en stund.
Är vårbruket färdigt och bråddarna upp, eller har ni just börjat? Har grönsakerna börjat planteras och hur är de med potatisen? Hur går kalvningarna, när börjar det bli aktuellt för betessläpp? Det och vad som faller på kan vi diskutera under dagens kaffepaus. Välkommen med!

Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/82967385970?pwd=eE93bUFHVjkwSGx0UC9RMVk4SGx

Ansökan om coronafinansiering för företag med koppling till gårdar

Ansökan om coronafinansiering för företag med koppling till gårdar

Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktione

Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka.

Stödet är avsett för ekonomiska svårigheter orsakade av coronaviruspandemin och förutsätter inga utvecklingsåtgärder av företaget. Stödbeloppet är 5 000–10 000 euro, och beslutet om understöd fattas av NTM-centralen.

När man gör en ansökan lönar det sig att säkerställa att utgifterna presenteras tillräckligt heltäckande för att man med stödet ska kunna säkerställa att företagets verksamhet fortsätter över coronakrisen. Godtagbara utgifter är till exempel personal-, fastighets- och hyreskostnader. Närmare uppgifter om godtagbara utgifter finns på Livsmedelsverkets webbplats: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering.

Temporärt stöd till företag på landsbygden kan sökas av företag som verkar med samma FO-nummer som en lantgård och bedriver annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiskeri. Företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer kan också ansöka om stöd. Jordbruksprodukter är till exempel mejeriprodukter, kvarnprodukter, slakteriprodukter och köttprodukter, grönsaker, bär och svampar samt produkter och foder som tillverkats av dessa.

Temporärt stöd till primärproduktion kan sökas till exempel av specialiserade gårdar, rengårdar och trädgårdar som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra köpare, om efterfrågan på produkterna har avstannat eller minskat avsevärt på grund av coronakrisen.

Mer information till företagare:

Mer information om stödet och ansökan: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering.

Frågor och svar om temporärt stöd till företag kopplade till gårdar och företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter

Frågor och svar om temporärt stöd till primärproduktionen

NTM-centralernas telefontjänst, tfn 0295 024 800
FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 500
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

 

ÖSP har delat ut studiestipendier

ÖSP har delat ut studiestipendier

 

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i maj delat ut följande stipendier;

Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Kevin Hägglund som studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia.

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Eric Sjöskog, Sonja Gäddnäs och Rasmus Hagberg som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

Ur Jubileumsfonden delades ett stipendium ut till Erik Strandberg som studerar till agrolog vid Yrkeshögskolan Novia.

Förutom studiestipendierna gavs ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

 

Tilläggsuppgifter:

Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646

Verksamhetsledare, ÖSP, Susanne West, tfn 050 590 1940

VOIMAX, nytt projekt för lantbruksföretagare

VOIMAX, nytt projekt för lantbruksföretagare

Nu har du möjlighet att kostnadsfritt delta i projektet VOIMAX, där målsättningen är att förbättra arbetsvälbefinnandet, funktionsförmågan och konditionen.

 

Du som deltar får en helhetsbild av din fysiska funktionsförmåga och kondition. Du kan också efter eget val ta del av olika motionsformer. Målsättningen är att utveckla servicekoncept som bäst passar lantbruksföretagare.

 

Projektets viktigaste målsättningar:

  • Skapa en konditionsbesiktningsmodell för lantbruksföretagare
  • Utveckla företagarnas och företagshälsovårdens motionstjänster som svarar mot lantbruksföretagarnas behov
  • Ta fram ny information om lantbrukarföretagarnas funktionsförmåga och arbetsvälbefinnande

 

ÖSP fungerar som samarbetspart och hjälper till med att sprida information om projektet och rekrytera deltagare.

 

Genom att anmäla dig kommer du med i projektet och då får du mera information. Alla ålderskategorier kan delta, men de över 50 är vår målgrupp i projektet. Målsättningen är att få med 50–60 personer.

 

Anmälning:

https://www.chydenius.fi/sv/halsovetenskaper/forskning/voimax/anmalning

eller till Gerd Laxåback tfnVoimaxtiedote1_2020 sv. 040-8387337, gerd.laxaback@chydenius.fi

 

Mera information hittar du i det bifogade infobladet på länken här: Voimaxtiedote1_2020 sv

Susanne West på ÖSP kan ge mera info om projektet, tfn 050 590 1940