Föreläsningsmaterial från Husdjurs-stödinfo och video

Föreläsningsmaterial från Husdjurs-stödinfo och video

Stödinfo för husdjursgårdar

Under januari har stödinfo för husdjursgårdar arrangerats. Här kan du ta del av alla föredrag som hållits på tillfällena

Info från ÖSP

Västkustens tillsynsmyndighet

Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Regionförvaltningsverket

Djurinfo 2020 NTM-central

Honkajoki informerar

Vörå landsbygdskansli presentation

Presentation Råd2020

Föreläsningar som saknas sätts in senare

Se video från årets stödinfo

Länk till Stödinfo del 2

Tillfället på Norrvalla i Vörå filmades, här kan du se del 2 av dagen som består av följande delar:

00:45:30 Theresa Hagnäs (NTM-centralen) Ersättning för djurens välbefinnande.

01:28:10 Jan Asplund (NTM-centralen), allmänt om djurstödet.

02:03:45 Roger Bertils (landsbygdschef, Vörå kommun), aktuellt på stödfronten och VIPU.

Del 1 kommer att sätta upp när det är klart. Filmningen har utförts av Kim Blåfield vid Landsbygdsprojektetet Boden

 

Österbottens landskapsplan 2040 – infotillfälle

Österbottens landskapsplan 2040 – infotillfälle

Österbottens svenska producentförbund, Skogsvårdsföreningen Österbotten, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands skogscentral ordnar ett infotillfälle för markägare om Österbottens landskapsplan 2040.

Kom och hör och prata om vilka möjligheter du har att påverka Österbottens landskapsplan.
Vi bjuder in markägare i Österbotten att delta i en informationskväll. Inbjudan gäller speciellt skogsägare som äger skog i områdena där det har planerats nya skyddsområden i förslaget till Österbottens landskapsplan. Vi pratar också om rekreationsområden. Planbeteckningarna på skogsområden kan påverka skogsbruket och markägaren har en viktig roll i planläggningen. Kom och lyssna på vilka möjligheter du har att delta och få information om planläggningen av skogsområden.
Tid: 20.1.2020 kl. 18:00 – 21:00
Plats: YA! i Gamla Vasa

Anmäl dig före klockan 16:00 den 15.1.2020 till
ÖSP tfn 06-318 9200 eller per e-post osp@slc.fi
eller
Skogsvårdsföreningen i Österbotten tfn 010 581 8400 eller per e-post info@svf.fi
Tillfället är gratis.

Program
18:00 Kaffe
18:30 Infotillfället börjar, Thomas Antas, viceordförande för SLC fungerar som ordförande.

Öppningsanförande, viceordförande Niclas Sjöskog, ÖSP.

Österbottens Landskapsplan 2040 – planeringsprocessen och planlösningen, planläggningsdirektör Ann Holm och miljösakkunnig Christine Bonn, Österbottens Förbund

Hur förverkligas planens beteckningar för skydd- och rekreation? NTM-centralen Södra Österbotten

Planläggningens inverkan ur markägarens synvinkel, Projektchef Mika Salmi, Finlands Skogscentral

Diskussion

Avslutningsord, ordförande Kenneth Påhls, Skogsvårdsföreningen Österbotten
21:00 Infotillfället avslutas

Stödinfo för husdjursgårdar i januari

Stödinfo för husdjursgårdar i januari

Nu arrangeras för första gången stödinfo för husdjursgårdar

Program

• Tillsynsveterinärer från Kommunen och Regionförvaltningsverket (AVI), berättar om deras roll och varför inspektioner utförs.
• Honkajoki deltar och informerar om kadaverhantering.
• NTM-centralen informerar om kraven i ersättning till husdjurens välmående och övriga stöd.
• ÖSL ProAgria informerar om möjligheterna i RÅD 2020.
• Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om VIPU.
• Aktuellt från ÖSP

Anmälan om deltagande senast två dagar före

Anmälan görs till lantbrukskansliet:
16.1 Närpes, Yrkesakademin, lantbruk@kfem.fi eller tel. 040-6694716
17.1 Vörå Norrvalla, roger.bertils@vora.fi eller tel. 06-3821250
23.1 Lannäslund, maria.bjorkgard@pedersore.fi eller tel. 06-7850159

Österbottens Kött sponsorerar välkomstkaffet som serveras 9:30.

Programmet börjar 10:00 och slutar 15:00.

Lunch till självkostnadspris kl. 11:45. Vänligen i samband med anmälan uppge om du äter lunch

Välkommen!

 

Generationsväxlingskurser i januari 2020

Generationsväxlingskurser i januari 2020

Generationsväxling är ett stort steg på en gård och behöver förberedas under en längre tid. Ett första steg är att delta på ÖSPs generationsväxlingskurs. Kursen arrangeras på tre orter.
Välj mellan följande:
Dagskurs i Vasa den 21.1, börjar kl. 10:00 – 15:00, Yrkesakademin I Gamla Vasa
Kvällskurs i Närpes den 21.1 kl. 18:00 – 21:30, Yrkesakademin i Närpes
Dagskurs på Lannäslund den 22.1 kl. 10:00 – 15:00, Lannäslund
Kursen är kostnadsfri för ÖSP medlemmar och studerande, övriga 50 € per person. Anmälan senast 16.1 till ÖSP, tfn 06 318 9200 eller epost osp@slc.fi

Program:
– Vägen till lyckad generationsväxling – ProAgria ÖSL
– Finansiering av generatiaonsväxling – Andelsbanken
– Lantbrukspension och social trygghet – LPA
– Startstöd – ELY-Centralen
– Beskattning, värdering och goda råd – SLC

Andelsbanken sponsorerar bespisningen.
Kursen arrangeras i samarbete med SFV.
Mera info fås från ÖSPs kansli tfn 06 3189 200

Oss bönder emellan – medlemsträffar i Österbotten 13 – 15.1 2020

Oss bönder emellan – medlemsträffar i Österbotten 13 – 15.1 2020

OSS BÖNDER EMELLAN TRÄFFAR i Österbotten 13 – 15.1

13.1. 2020 kl. 19:00, Bock’s Corner, Vasa
Medverkande: SLC:s ordförande Mats Nylund och ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

14.1.2020, Restaurang Polaris, Pedersöre
Medverkande: SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm och ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog.

15.1.2020, Restaurang Gastro, Kristinestad
Medverkande: SLC:s ungdomsombudsman Annika Öhberg och ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid med representanter från SLC och ÖSP. Prata av dig bönder emellan helt enkelt.
SLC bjuder på en bit mat och dryck.
Tillfället börjar kl. 19:00 och avslutas ca kl. 22:00.

Anmäl dig senast 7.1 till ÖSP:
per telefon 06 318 9200
per sms: 044 781 8007
per e-post osp@slc.fi.

ÖSP söker projektledare

ÖSP söker projektledare

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som bedriver
jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för 5700 medlemmar på
2700 lantbrukslägenheter varav 140 är växthusföretag. ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli med sju anställda finns i Vasa. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Kristinestad till Karleby.

Vi söker nu en
PROJEKTLEDARE
Till projektet ”Ekonomi laboratoriet” som är ett tvåårigt projekt som skall stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Projektet genomförs främst som smågruppsverksamhet, men projektet ordnar också seminarier och kan erbjuda enskild konsultering. Projektledaren ansvarar för projektets genomförande och rapportering. Anställningen är tidsbunden och upphör då projektet tar slut.

Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig universitets-, yrkeshögskole- eller annan lämplig utbildning samt insikter i jordbrukets produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av projektledning och rådgivningsverksamhet.

Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-5901940.

Ansökningar med löneanspråk sänds till Österbottens svenska producentförbund r.f., Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller per e-post till susanne.west@slc.fi senast 5 januari 2020. Ansökningarna returneras inte.