Projekt för utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, 2018-2019

För att förbättra prisnivån och lönsamheten inom spannmålsodlingen bör exporten ges högsta prioritet, speciellt här inom det svenskspråkiga kustområdet där vi har nära till hamnarna. Som enskilda odlare kan vi inte påverka, utan för att få en bättre prisnivå måste vi samarbeta mera. Marknadsföringen och affärsverksamheten behöver också utvecklas. Ett redskap för främjande av odlarstyrd export är Farmers Grain Export-projektet, som administreras av SLC och förverkligas i samarbete med MTK.  Finansiering för projektet har erhållits från Landsbygdsverket (Mavi) / Jord- och skogsbruksministeriets anslag för befrämjande av livsmedelskedjan. SLC och MTK står för delfinansiering av projektet. Det marknads- och exportfrämjande projektet har som målsättning att förbättra odlarnas marknadskunnande och förutsättningar för export.

Odlarförfrågan gällande export och gemensam lagring

Farmers Grain Export gör en intresse-/ underlagsförfrågan till nyländska-, åboländska samt österbottniska spannmålsodlare. Förfrågan gäller möjligheterna till odlarstyrd export, tork- och lagringskapacitet på gårdarna och intresse för eventuell gemensam lagring och torkning av spannmål.

Enkäten är 3-delad och tar endast cirka 10 minuter att fylla i. Del 1 gäller grunduppgifter om gården och användningen av spannmål, del 2 gäller spannmålsexport och del 3 gemensam lagring och torkning. Svaren lämnas in anonymt och de behandlas konfidentiellt. Svaren är till stor hjälp för att utvärdera förutsättningarna för odlarstyrd export av spannmål. För att vara en framgångsrik aktör på spannmålsexportmarknaden krävs samarbete och en viss volym. Gemensamma anläggningar kan även vara ett sätt att få ner investeringsbehoven och kostnaderna på gårdsnivå.

Farmers Grain Export är en plattform som skapats för att stöda den finländska spannmålssektorn, små andelslag, jordbruksrelaterade exportföretag och aktiva, hängivna jordbrukare i strävan att exportera råvaror (spannmål) av hög kvalitet. Farmers Grain Export-projektet administreras av SLC och strävar efter att stöda odlarstyrd export av spannmål. Genom att svara på enkäten kan du medverka till att utveckla odlarstyrd export av spannmål och få ett bättre pris!

Tilläggsuppgifter om enkäten ger Fredrik Grannas 050358 0198 fredrik.grannas@slc.fi samt  Bjarne Westerlund, 040 5037188, bjarne.westerlund@slc.fi och Jukka Peltola, 050 3563140, jukka.peltola@farmxport.fi.

Tryck här för att svara på enkäten