Välkommen på Generationsväxlingskurser 2019

31.1 kl. 10:00 – 15:00, Yrkesakademin i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30, Vasa

31.1 kl. 18:00 – 21:30, SÖFF i Närpes, Vasavägen 764, Yttermark

1.2 kl. 10:00 – 15:00, Lannäslund Optima, Jakobstad

Generationsväxling är ett stort steg på en gård och behöver förberedas under en längre tid. Börja gärna planera 1-3 år på förhand. Ett första steg är att delta på ÖSPs generationsväxlingskurs.
Eftersom en generationsväxling berör både avträdare och övertagare rekommenderas att båda generationerna deltar. På kursen får du information av experter hur en generationsväxling förverkligas

Programmet är följande:

– Vägen till en lyckad generationsväxling – ÖSL
– Finansiering av generationsväxling – Bank
– Pensioner och social trygghet – LPA
– Startstöd – NTM-centralen
– Så gjorde vi vår GEV-växling – Jordbrukare berättar
– Beskattning, värdering och goda råd – SLC

ÖSP medlemmar ingen deltagaravgift, övriga 50 € per person

Anmäl dig:

Elektroniskt https://www.lyyti.fi/questions/a383720cc1
per tfn till ÖSPs kansli 06 318 9200

Kursen är kostnadsfri för medlemmar, övriga 50 €