Generationsväxling är ett stort steg på en gård och behöver förberedas under en längre tid. Ett första steg är att delta på ÖSPs generationsväxlingskurs. Kursen arrangeras på tre orter.
Välj mellan följande:
Dagskurs i Vasa den 21.1, börjar kl. 10:00 – 15:00, Yrkesakademin I Gamla Vasa
Kvällskurs i Närpes den 21.1 kl. 18:00 – 21:30, Yrkesakademin i Närpes
Dagskurs på Lannäslund den 22.1 kl. 10:00 – 15:00, Lannäslund
Kursen är kostnadsfri för ÖSP medlemmar och studerande, övriga 50 € per person. Anmälan senast 16.1 till ÖSP, tfn 06 318 9200 eller epost osp@slc.fi

Program:
– Vägen till lyckad generationsväxling – ProAgria ÖSL
– Finansiering av generatiaonsväxling – Andelsbanken
– Lantbrukspension och social trygghet – LPA
– Startstöd – ELY-Centralen
– Beskattning, värdering och goda råd – SLC

Andelsbanken sponsorerar bespisningen.
Kursen arrangeras i samarbete med SFV.
Mera info fås från ÖSPs kansli tfn 06 3189 200