Välkommen på växthusbranschens seminarium greppa framtiden

Den 13.12 kl. 10-15

I Närpes på Red & Green, Frans Henriksson salen
Arrangör är Österbottens svenska producentförbund r.f.

Program

9:30 – 10:00 Kaffe

      10:00-12:00 På rullande stenar växer ingen mossa

Vart är vi på väg? Öppning – Johanna Smith, ordförande för ÖSPs trädgårdsutskott

Växthusbranschens möjligheter att förnya sig – Irene Vänninen, ÖSP, projektledare, Innoväxthus

Köpa eller inte köpa? Hur överväger konsumenterna nya grödor för konsumtion – Amanda Åkerlund, som vid Svenska Handelshögskolans forskade kriterier som konsumenter och HeVi-ansvariga använder vid val av nya produkter.

Nya vindar för framtidsarbetet vid ÖSPs trädgårdsavdelning – Susanne West, t.f. verksamhetsledare, ÖSP

12-12:45       Lunch (Innoväxthus bjuder)

12:45-13:15 Handelns syn på kundorientering i kedjan för växthusgrönsaker

  Jari Palo, kommersiell direktör, EePee, Seinäjoki

13:30-14:30 Miniseminarier kring den ”heliga triangeln” produktionen, marknaden, miljön

Varje seminarium är 20 minuter och hålls två gånger i rad, med 10 minuters diskussion eller mingel emellan. Du hinner besöka två miniseminarier, och väljer själv i vilken ordning.

Samarbetetsmöjligheter kring kundorienteringen i kedjan. Ett diskussions seminarium, som fortsätter där Jari Palos presentation slutade.

Digitaliseringen – Big Data i växthusproduktionen – vad är det fråga om? Irene Vänninen (10 min.) – Erfarenheter och utmaningar ur tomatproducentens synvinkel. Martin Sigg, Pjelax (10 min.)

Miljön – Minska svinnet i växthusproduktionen. Odlingschef Mikael Dahlqvist, Närpes Grönsaker.

14:30-15:00 Sammanfattande diskussion. Nästa steg under 2019-21 efter Innoväxthus.

Tack och avslut.

 

Anmälningar senast 11.12.2018 till Irene.Vanninen@slc.fi eller sms 050 593 2585. Varmt välkomna!