19.11 kl. 19:00 på YA i Gamla Vasa

Korsholms södra, Solf, Sundom, Malax, Replot-Björköby, Kvevlax, Oravais, Maxmo och Vörå lokalavdelningar arrangerar Solenergikväll

Vad ger solenergi för möjligheter på ditt lantbruk? – Energirådgivare Fredrik Ek, SLF.

Uppkoppling till nät och köp av el – Timo Riiki, Vasa elnät och Ravera.

Montering och köp av solpaneler – Kontaktor Ab och deras panelleverantör.

Aktuellt från förbundet – Förbundsordförande Tomas Långgård, ÖSP.