Välkommen på 0rdförandeträffar 2017.

Mellanområden 24.10 på ÖSPs kansli

Norra områden 25.10 på Hotell Polaris

Sydösterbotten 26.10 på café Tinka

kl.19:00  Valmöte 2017 för lokalavdelningsordföranden

kl. 19:30 Ordförandeträff

 

1 Öppnande av träffen

2 Godkännande av kvällens föredragningslista

3 Genomgång av höstens valfrågor

  •  ÖSP förbundsstyrelse
  •  ÖSP fullmäktige
  •  ÖSP verksamhetsgranskare och revisor
  •  SLC styrelse
  •  SLC fullmäktige

4 Förbundets aktiviteter

8.11 Arbetsgivarskolningsdag på YA

10.11 Sista dag att lämna in motioner

                               11.11 Sydösterbottens unga har skördefest

13.11 Ta hand om bonden träff på YA

14.11 ÖSP förbundsstyrelse har möte

16-17.11 Studieresa för Värdinnor till Tammerfors

                             (18.11 Innebandyturnering i Nykarleby)

(18.11 Julfest för unga producenter, arr. Norran)

20.11 ÖSPs fullmäktigemöte på Stundars

(23.11 Greppa Marknaden seminarium på YA)

28.11 SLCs fullmäktigemöte i Vanda

29.11- 1.12 Greppa marknadens spannmålskryssning med studiebesök

4.12 ÖSP och Pellervos ekonomidag på YA

18.12 Förbundsmöte på Norrvalla

                På kommande 2018

Januari – Oss bönder emellan

Vinter – Grundkurs i mötes- och föreningsteknik

                        Vinter – Påbyggnadsdag för förtroendemän

(22.3  Böndernas Umeåkryssning)

SLCs ungdomsutbildning

26- 27.11  SLCs Kongress i Esbo,

 

  1. Lokalavdelningarnas verksamhet

Vad diskuteras i lokalavdelningarna, Hur går diskussionerna.

Bondesnack (Höstträffar)

Julfest / Midvinterfest

                              Placeringar i aktier, LEI-nummer från år 2018

Vad har lokalavdelningarna för önskemål på SLC och ÖSP

 

  1. Medlemsavgifter och medlemsvärvning

Hur göra med de som inte betalar?

Hur få med nya medlemmar? SLC har som tema medlemmar i fokus år 2018

 

  1. Aktuellt inom jord- och skogsbruket

 

  1. Övriga ärenden