Österbottens svenska producentförbund r.f.

Handelsesplanaden 16 B, FIN-65100 Vasa

telefon (06) 318 9200

E-post: fornamn.efternamn@slc.fi

www.facebook.com/OSP.fi/

Vår Personal

Verksamhetsledare (moderskapsledig)

Madelene Lindqvist

 

Ombudsman

Fredrik Grannas
+358 (0)6-318 9241
 +358(0) 50 358 0198

 • Kontakten till lokalavdelningar och ungdomsklubbar
 • Sekreterare för ÖSPs socialpolitiska-, spannmåls, sockerbets-, jordbrukarkvinnor och ungdomsutskott
 • Svarar på lantbruksstödsfrågor

Vikarierande verksamhetsledare

Susanne West 

+358 (0)6-318 9222
 +358(0) 50 590 1940

 • Representerar förbundet utåt
 • Ansvarar för förbundets administration
 • Förbundsstyrelsens sekreterare
 • Sekreterare för ÖSPs kött-, mjölk-, ägg-, ekologiska och PR utskott

Vikarierande trädgårdsombudsman

Johanna Smith
+358 (0)6-318 9292
 +358(0) 41 465 1094

 • Trädgårdsärenden
 • Trädgårdsutskottets sekreterare

Kassör

Lena Hallvar
 +358 (0)6-318 9230

 • ÖSPs kassör

Kanslist

Gun Boström
 +358 (0)6 318 9210

 • Svarar i ÖSPs växel
 • Medlemsärenden
 • Medlemsförmåner

ÖSPs skatteavdelningstjänst

Avdelningschef

Johannes Nylund
358 (0)6-318 9228

 

 • Jordbrukets bokföring och deklaration

Skattebokförare

Maria Ström
 +358 (0)6-318 9217

 • Jordbrukets bokföring och deklaration