Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant.

– Att en ny skarvarbetsgrupp har tillsatts är ännu ett desperat försök för att begränsa de skador som skarvarna orsakar. Kustremsan, särskilt svenskspråkiga Österbotten, är värst drabbat och det är nu avgörande att medborgarna kan återfå förtroende för att myndigheterna agerar i frågan, säger jordbrukare Stefan Thölix efter arbetsgruppens första möte som hölls i tisdags (13.11).

I samband med skarvarbetsgruppens inledande möte förra veckan deltog Europeiska kommissionens representant direktör Humberto Delgado Rosa (Natural Capital, DG Environment). Enligt Thölix betonade kommissionens representant att skarvskadorna är lokala, regionala och nationella problem till vilka kommissionen har ett pragmatiskt förhållningssätt.

– EU-kommissionen anser att den nationella förvaltningen ska hjälpa till med att lösa medborgarnas problem med de skador som skarvarna förorsakar. Det finns redan redskap för att begränsa skador orsakade av skarvar, men i Finland har vi inte fått ta dem i bruk så som i många andra medlemsländer. Vi behöver en helhetssyn på skarvproblematiken i Finland, säger Thölix.

Skarvarbetsgruppen har till uppdrag att under mandattiden 1.11.2018–31.10.2019 göra upp en nationell strategi och åtgärdsplan för att begränsa de skador som skarvar orsakar.

 

Tilläggsinformation:

Stefan Thölix, jordbrukare och SLC:s representant i skarvarbetsgruppen, tfn 040 777 6284

Mikaela Strömberg-Schalin, SLC:s jurist, tfn 040 823 2527