Aktuellt och Nyheter

 • Behov av säsongsarbetskraft

  Behov av säsongsarbetskraft

  Under den senaste veckan har ett flertal medlemmar tagit kontakt och varit oroliga över hur deras säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på undantagstillståndet. Vi har från SLC:s sida varit i kontakt med olika berörda beslutsfattare och poängterat vikten av tillgången av arbetskraft. MTK har också gjort ett digert arbete i denna fråga […]Läs mer »
 • Trygg tillgång på mat

  Trygg tillgång på mat

    VÅR HÖGA SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD TRYGGAR TILLGÅNGEN PÅ MAT Det råder undantagstillstånd i Finland. Det nya coronaviruset har gett upphov till en situation som ingen kunde föreställa sig ännu för några veckor sedan då de första rapporterna om spridning av viruset utanför Kina började komma. Livsmedel och andra förnödenheter har köpts i stora mängder av oroliga […]Läs mer »
 • Vårens verksamhet på ÖSP

  Vårens verksamhet på ÖSP

  VÅRENS VERKSAMHET PÅ ÖSP   På grund av den rådande situationen med coronaviruset och läget med undantagstillstånd i landet kommer ÖSP:s verksamhet under de kommande veckorna att tillfälligt förändras. ÖSP följer myndigheternas riktlinjer och situationen förändras hela tiden, men följande beslut har fattats om verksamheten:   Alla kvarvarande lokalavdelningsårsmöten skjuts upp till en senare tidpunkt. […]Läs mer »
 • Inhibering av årsmöten

  Inhibering av årsmöten

  På grund av den rådande situationen med coronaviruset och de nya direktiven från landets regering så inhiberas alla kvarvarande lokalavdelningsmöten. Vi återkommer med information om hur lokalavdelningarna skall hantera frågor kring val, ansvarsfrihet och övrigt som berör stadgeenligheten. Sådana frågor är nu sekundära och det viktiga är att vi tillsammans bromsar takten på smittspridning så […]Läs mer »
 • Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

  Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

  EKONOMILABORATORIET ÄR ÖSP:S NYA PROJEKT       Jordbrukssektorn är under press och präglas av en stigande kostnadsstruktur, fluktuerande producentpriser och fallande stödnivåer, vilket gör att hela den finländska primärproduktionen står inför nya utmaningar. Även de stora globala trenderna så som globalisering, befolkningstillväxt och miljötänkande kommer att ha betydande inverkningar på livsmedelskedjan från jord till bord i EU, […]Läs mer »
 • Bondebåten inhiberas!

  Bondebåten inhiberas!

  Bondebåten!   Läget gällande Coronaviruset i Finland har förändrats. Vi har gått in i en fas av aktivt bromsande av smittspridningen. Som en följd av det har YA, Lantbrukssällskapet samt många andra företag och institutioner infört begränsningar gällande resande, speciellt resande till annat land. Det som är en av Bondebåtens styrkor, den intima och gemytliga […]Läs mer »
 • Trädgårdsavdelningarnas årsmöten 2020 inhiberade

  Trädgårdsavdelningarnas årsmöten 2020 inhiberade

  Trädgårdsavdelningarnas årsmöten _____________________________________________________________ Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Onsdag 18 mars 2020 kl. 19.00 i Jossinas stugon i Petalax. Johanna Smith medverkar.   Närpes Trädgårdsproducenter r.f. Tisdag 24 mars 2020 kl. 19.00 på restaurang Bistro. Vi bjuder på pizza buffé. Johanna Smith och Anna-Maria Mattfolk medverkar   Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Torsdag 26 mars 2020 kl.19.00 på Stenbrytaren. […]Läs mer »
 • Lokalavdelningarnas årsmöten inhiberade

  Lokalavdelningarnas årsmöten inhiberade

  KORSNÄS  LOKALAVDELNING Måndag 16 mars 2020 kl. 18.00 på Strandmölle. Föreläsare: Anders Lillandt, ÖSP. Vi börjar med en bit mat.   NEDERVETIL LOKALAVDELNING Måndag 16 mars 2020 kl. 19.00 på Café 13. Föreläsare: Pauliina Holmqvist från ÖSP och Niklas Lindqvist från NHK-Keskus medverkar. Vi bjuder på pizzabuffé efteråt.   PEDERSÖRE LOKALAVDELNING Måndag 16 mars 2020 […]Läs mer »
 • God hygien i växthusodlingen

  God hygien i växthusodlingen

  ÖSP har gett ut en ny broschyr om god hygien i växthusodlingen. Hela broschyren på fyra sidor kan laddas ner och skrivas ut här: ÖSP_hygienbroschyr2020Läs mer »
 • Väghandboken

  Väghandboken

  Samarbetet mellan väglag, kommuner och staten kommer att fortsätta också framdeles. Ingenting tyder dock på att väglagens eller de enskilda vägdelägarnas ansvar skulle minska i framtiden. Sedan lagrevideringen har det framkommit ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen. Vägföreningen i Finland står för bokens originalutgåvan som utkom på finska hösten 2019. […]Läs mer »
 • Föreläsningsmaterial från Generationsväxlingskurs

  Föreläsningsmaterial från Generationsväxlingskurs

  ÖSP arrangerade generationsväxlingskurser 21-22.1 2020. Här kan du ta del av föreläsningarna Vasa andelsbank föreläsning Startstöd2020 LPA Beskattningsfrågor Holger Falck Några föreläsningar saknas, dessa sätts upp så snart de finns tillgängliga    Läs mer »
 • Föreläsningsmaterial från Husdjurs-stödinfo och video

  Föreläsningsmaterial från Husdjurs-stödinfo och video

  Stödinfo för husdjursgårdar Under januari har stödinfo för husdjursgårdar arrangerats. Här kan du ta del av alla föredrag som hållits på tillfällena Luentomateriaali suomeksi, katso sivun alapuolella. Info från ÖSP Västkustens tillsynsmyndighet Mellersta Österbottens miljöhälsovård Regionförvaltningsverket Djurinfo 2020 NTM-central Ersättning för djurens välmående Honkajoki informerar Vörå landsbygdskansli presentation Pedersörenejdens kommunala samarbetsområde Presentation Råd2020 Luentomateriaali Aluehallintovirasto […]Läs mer »
 • Österbottens landskapsplan 2040 – infotillfälle

  Österbottens landskapsplan 2040 – infotillfälle

  Österbottens svenska producentförbund, Skogsvårdsföreningen Österbotten, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands skogscentral ordnar ett infotillfälle för markägare om Österbottens landskapsplan 2040. Kom och hör och prata om vilka möjligheter du har att påverka Österbottens landskapsplan. Vi bjuder in markägare i Österbotten att delta i en informationskväll. Inbjudan gäller speciellt skogsägare som äger skog i områdena […]Läs mer »
 • Stödinfo för husdjursgårdar i januari

  Stödinfo för husdjursgårdar i januari

  Nu arrangeras för första gången stödinfo för husdjursgårdar Program • Tillsynsveterinärer från Kommunen och Regionförvaltningsverket (AVI), berättar om deras roll och varför inspektioner utförs. • Honkajoki deltar och informerar om kadaverhantering. • NTM-centralen informerar om kraven i ersättning till husdjurens välmående och övriga stöd. • ÖSL ProAgria informerar om möjligheterna i RÅD 2020. • Kommunens […]Läs mer »
 • Generationsväxlingskurser i januari 2020

  Generationsväxlingskurser i januari 2020

  Generationsväxling är ett stort steg på en gård och behöver förberedas under en längre tid. Ett första steg är att delta på ÖSPs generationsväxlingskurs. Kursen arrangeras på tre orter. Välj mellan följande: Dagskurs i Vasa den 21.1, börjar kl. 10:00 – 15:00, Yrkesakademin I Gamla Vasa Kvällskurs i Närpes den 21.1 kl. 18:00 – 21:30, […]Läs mer »
 • Oss bönder emellan – medlemsträffar i Österbotten 13 – 15.1 2020

  Oss bönder emellan – medlemsträffar i Österbotten 13 – 15.1 2020

  OSS BÖNDER EMELLAN TRÄFFAR i Österbotten 13 – 15.1 13.1. 2020 kl. 19:00, Bock’s Corner, Vasa Medverkande: SLC:s ordförande Mats Nylund och ÖSP:s ordförande Tomas Långgård. 14.1.2020, Restaurang Polaris, Pedersöre Medverkande: SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm och ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog. 15.1.2020, Restaurang Gastro, Kristinestad Medverkande: SLC:s ungdomsombudsman Annika Öhberg och ÖSP:s ordförande Tomas Långgård. Kom […]Läs mer »
 • God Jul och Gott Nytt År

  God Jul och Gott Nytt År

  ÖSP önskar alla medlemmar en fridfull julhelg och ett gott nytt år. I stället för att skicka traditionella julkort så betalar vi in en summa till FFD som stöder jordbrukare och skogsägare i utvecklingsländer.Läs mer »
 • ÖSP söker projektledare

  ÖSP söker projektledare

  Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för 5700 medlemmar på 2700 lantbrukslägenheter varav 140 är växthusföretag. ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli med sju anställda finns […]Läs mer »
 • Polar Mills

  Polar Mills

  Helsingin Mylly meddelade i  Vasabladet den 2.11 att Polar Mills aktier blir värdelösa efter 30.11. Vi rekommenderar nu er som har aktier kvar att ta kontakt med Helsingin Mylly och lämna in aktierna under denna vecka. Aktierna kan bland annat föras till fabriken i Liselund i Vasa och i Närpes till Storängsvägen 4.  Läs mer »
 • Läs Landsbygdens folk på nätet

  Läs Landsbygdens folk på nätet

  Den pågående strejken inom posten gör att Landsbygdens folk tyvärr inte kommer i din postlådan på fredagar som brukligt är. Nu under poststrejken kan du fritt läsa den digitala Landsbygdens folk utan inloggning. Du hittar LF på www.landsbygdensfolk.fi och den senaste utkomna tidningen på www.landsbygdensfolk.fi/e-tidning  Läs mer »
 • ÖSP:s höstmöte 16.12

  ÖSP:s höstmöte 16.12

    Österbottens svenska producentförbund r.f.:s ordinarie höstmöte hålls måndagen den 16 december 2019 kl. 10.00 på Norrvalla, auditoriet, Vöråvägen 305-307, Vörå.  Stadgeenliga höstmötesförhandlingar. Program:   Anförande av Kaj Nyman, Utvecklingschef, Valio Primärproduktion ”Koldioxidneutral mjölk 2035. Vägkarta mot målet.”   Aktuellt inom lantbrukspolitiken, Ordförande Mats Nylund, SLC   Utdelning av förtjänsttecken.   Kaffe och semla serveras […]Läs mer »
 • Höstträff i Pedersöre onsdag 20.11

  Höstträff i Pedersöre onsdag 20.11

  20.11 kl. 19:00 på Uffes i Purmo Purmo, Pedersöre och Esse lokalavdelningar arrangerar energikväll Energi på gårdsnivå, vindkraft, gårdsbiogas, solpaneler – Energirådgivare Fredrik Ek,  SLF. Info från förbundet – Ombudsman Fredrik Grannas Purmo Andelsbank står för kaffe och dopp.Läs mer »
 • Höstträff i Korsholm tisdag 19.11

  Höstträff i Korsholm tisdag 19.11

  19.11 kl. 19:00 på YA i Gamla Vasa Korsholms södra, Solf, Sundom, Malax, Replot-Björköby, Kvevlax, Oravais, Maxmo och Vörå lokalavdelningar arrangerar Solenergikväll Vad ger solenergi för möjligheter på ditt lantbruk? – Energirådgivare Fredrik Ek, SLF. Uppkoppling till nät och köp av el – Timo Riiki, Vasa elnät och Ravera. Montering och köp av solpaneler – […]Läs mer »
 • Höstträff i Kristinestad måndag 18.11

  Höstträff i Kristinestad måndag 18.11

  18.11 kl. 19:00 på Lokalgrottan i Kristinestad Tjöck, Lappfjärd och Sideby lokalavdelningar arrangerar höstträff Information om trafiktraktorer – Robert Karlsson från 95.gubbarna. Intressebevakningsfullmakter och andra juridiska dokument – Ann-Christine Ingves från Sydbottens Andelsbank.  Läs mer »
 • Höstträff i Nykarleby måndag 18.11

  Höstträff i Nykarleby måndag 18.11

   18.11 kl. 19:00 på Juthbacka restaurang i Nykarleby Nykarleby, Jeppo och Munsala lokalavdelningar arrangerar höstträff med Solenergi och kött Solpaneler och kostnadskalkyler – EL-Sören. 1 års användning av solpaneler och info från förbundet – Bjarne Mara. Nurmo solpanel och köttmarknaden – Kim Tarvonen, ÖK. ÖK bjuder på pizza buffé och kaffe.Läs mer »
 • Greppa marknaden seminarie 12 november 2019

  Greppa marknaden seminarie 12 november 2019

  KursGården 20+ arrangerar   Greppa marknaden seminarie 12 november 2019 kl 17:00 – ca 21.15 Yrkesakademin i Österbotten, auditoriet. Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa   17:00                  Mat i restaurangen och minimässa invid auditoriet 18:00                  Öppning Bengt Eklund, ordförande ÖSP:s spannmålsutskott 18:10                  Spannmålsmarknaden nu och framöver Vad betyder det om Finland skall bli mer självförsörjande på proteinfoder? […]Läs mer »
 • Biogaskväll i Karleby måndag 4.11 kl.19:30

  Biogaskväll i Karleby måndag 4.11 kl.19:30

  Lokalavdelningar arrangerar höstträffar Karleby, Terjärv, Nedervetil och Kronoby lokalavdelningar arrangerar en kväll om biogas den 4.11 kl. 19:30 Biogaskvällen hålls i Karleby på Lantmännen Agro, Koskela Topparbackavägen 2 Föredragshållare är: Stefan Högnabba från PK bioenergi, Jan-Ove Nyman om biogas samt aktuell info från förbundet. Välkommen medLäs mer »
 • Livet på en mjölkgård under ett år

  Livet på en mjölkgård under ett år

  I denna film får du följa med Bjarne Mara och få en inblick i bondens arbete på en mjölkgård i Korsholm under ett års tid. Filmen är gjord av projekt Boden vid YA, längd 12 min. (klicka på bilden)Läs mer »
 • Reijo Karhinen presenterar sin rapport 22.8

  Reijo Karhinen presenterar sin rapport 22.8

  Välkommen till ett gemensamt österbottniskt matbord! Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet torsdagen den 22 augusti på YA, Kampus Kungsgården  i Vasa. Dagen inleds kl. 9:30 och avslutas 14-tiden. Efter lunch ges livsmedelskedjans aktörer tillfälle att ge sin syn på rapporten och läget. Program: 09:30 Presentationoch debatt (öppet för alla) 11:30 […]Läs mer »
 • Resa för unga bönder till Umeå 25-26.10 (fre-lö)

  Resa för unga bönder till Umeå 25-26.10 (fre-lö)

  Välkommen med på hösten ungdomsresa till Umeå 25-26.10 (fre-lö) Reseprogram Dag 1, 25.10 Buss startar från Karleby och en annan buss från Kristinestad för uppsamling längs riksåttan till Vasa hamn. Tidtabell längre ner 09:00 Wasaline avgår från Vasa 12:30 Ankomst Umeå hamn 13.00 Studiebesök på Röbäcksdalen, både lantbruksdelen och biomassa https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/infrastruktur/ladugard/ https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/infrastruktur/ladugard/ 16:30 Incheckning på […]Läs mer »
 • Öppethållnings tider i sommar

  Öppethållnings tider i sommar

  ÖSP:s kansli är öppet kl. 08:00 – 15:00. Semester stängt veckorna 28, 29 och 30 (8 – 28.7) Trevlig sommar!Läs mer »
 • ÖSP medlemmar i Korsholm

  ÖSP medlemmar i Korsholm

  ÖSP:s lokalavdelningar i Korsholm (Korsholms södra, Replot, Kvevlax, Solf) bjuder sina medlemmar på gratis busstransport till OKRA lantbruksutställningen lördagen den 6 juli. Inträde betalar var och en själv. Sponsorer ryms ännu med för kaffet.   Busstidtabell: Smedsby S-Market 6:20, Kvevlax Sale 6:30, Veikars skola 6:40, Toby Fladan St1 6:55 och Solf SEO 7:00.   Anmälan […]Läs mer »
 • Bussresa till OKRA mässan 4.7

  Bussresa till OKRA mässan 4.7

  Bussresa till OKRA torsdag 4.7   ÖSP och Österbottens husdjurskubb arrangerar tillsammans med Däckmarket  bussresa till OKRA 4 juli. Bussen startar från Karleby kl 4.00. Kör ner längs riks 8:n. Vi är på mässan fram till kl 17 och kör sedan hemåt. Sista anmälningsdag 20 juni. DÄCKMARKET bjuder på buss och inträde   Info och […]Läs mer »
 • ÖSP delade ut studiestipendier

  ÖSP delade ut studiestipendier

  ÖSP delade ut studiestipendier på sitt vårmöte i Vörå Österbottens svenska producentförbund r.f. delade ut studiestipendier på sitt vårmöte i Vörå 9.4.2019. Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Markus Seppi som studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Jessica Enström och Mattis Nysand som båda […]Läs mer »
 • Uttalande från ÖSP:s vårmöte 9.4

  Uttalande från ÖSP:s vårmöte 9.4

  Finländsk mat är klimatsmart!   Hur skall de finländska konsumenterna äta för att vara klimatsmarta? Svaret är enkelt; ät mat producerad i Finland! De produktionssystem som används i Finland där till exempel en stor del av nötköttet produceras i kombination med mjölk och djuren utfordras med gräs från fleråriga vallar innebär ett lägre klimatavtryck än […]Läs mer »
 • Stödinfo 2019

  Stödinfo 2019

  Stödinfo 2019 Program: Tips från granskarna – NTM-centralen Ekoinfo – NTM-centralen Jordbrukarnas arbetsplatshälsovård – Företagshälsovården Kaffe Aktuellt från sällskapet – ProAgria Lantbrukssällskapet Sekreterarnas tips – Landsbygdssekreterarna Framtidsutsikter – ÖSP Anmäl senast ett par dagar innan. Meddela landsbygdssekreterarna om du anmält dig men inte kan delta! Djurgranskare på plats i Pedersöre, Vörå, Kronoby och Närpes dagtillfälle, […]Läs mer »
 • VALDEBATT OM DET FINLÄNDSKA SKOGSBRUKET 8.4

  VALDEBATT OM DET FINLÄNDSKA SKOGSBRUKET 8.4

    Anmälningar till valdebatten görs till ÖSP tfn 06 3189200 eller epost osp@slc.fi.Läs mer »
 • ÖSPs vårmöte 9.4

  ÖSPs vårmöte 9.4

    Österbottens svenska producentförbund r.f. s ordinarie vårmöte hålls tisdagen den 9 april 2019 kl. 10.00 på Norrvalla, auditoriet, Vöråvägen 305-307, Vörå.     Program: Anförande av Max Schulman, MTK:s spannmålsombudsman ”Lantbruket i dag – mot nya möjligheter inom ramen för CAP 2021”   Lantbrukspolitiskt anförande av förbundsordförande Mats Nylund, SLC.   Michaela Ramm-Schmidt informerar […]Läs mer »
 • Reijo Karhinens rapport

  Reijo Karhinens rapport

  Klicka på länken längst ner på sidan och läs Reijo Karhinens rapport på svenska INNEHÅLL 1  Inledning ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2 Sammandrag – Mycket måste förändras……………………………………………………………………………….. 12 3 En lönsam matproduktion – delaktighet och gemensamt idémöte som grund för utredningsarbetet ……………………………………………………………………………………………………….. 15 4 Den finländska matkedjan behöver en gemensam vision och den finländska maten förtjänar en […]Läs mer »
 • Stipendier att sökas ur ÖSP:s fonder

  Stipendier att sökas ur ÖSP:s fonder

  Österbottens svenska producentförbund r.f:s styrelse har lediganslagit stipendier att sökas ur Håkan Malms minnesfond, Ivar Lillandts stipendiefond samt Jubileumsfonden. Stipendier ur Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland, stipendier ur Ivar Lillandts stipendiefond kan sökas av österbottningar som bedriver skogliga studier och ur Jubileumsfonden beviljas stipendier som […]Läs mer »
 • Trädgårdsavdelninarnas årsmöten 2019

  Trädgårdsavdelninarnas årsmöten 2019

  Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Måndag 18 mars 2019 kl. 19.00 på Stenbrytaren. Johanna Smith och Susanne West medverkar.   Närpes Trädgårdsproducenter r.f. Torsdag 21 mars 2019 kl. 19.00 i Dynamo Företagshuset. Johanna Smith medverkar.   Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Måndag 25 mars 2019 kl. 19.00 i Jossinas stugon i Petalax. Johanna Smith medverkar. ———————————————————————————————– Stadgeenliga ärenden. Beslut […]Läs mer »
 • Lokalavdelningarnas årsmöten 2019

  Lokalavdelningarnas årsmöten 2019

  Lokalavdelningarnas årsmöten v, 10 (4 – 7.3)     NYKARELBY OCH MUNSALA LOKALAVDELNINGAR Gemensamt möte måndag 4 mars 2019 kl. 19.00 i Munsalagården. Föreläsare: Niclas Sjöskog, ÖSP, Annika Grannas, LPA och Mathias Rönnqvist, Berner. Berner bjuder på kaffe.   KARLEBY  LOKALAVDELNING Måndag 4 mars 2019 kl. 19.30 på Matildas Café. Föreläsare: Mats Nylund från SLC. […]Läs mer »
 • SLC:s styrelse kritiserar prissänkningar

  SLC:s styrelse kritiserar prissänkningar

    SLC:s styrelse kritiserar prissänkningar Styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ställer sig kritiskt till köttförädlingsföretaget HK Scans beslut att sänka producentpriset för nöt och broiler. – Regeringens utredningsman Reijo Karhinens rapport om jordbrukets lönsamhet som publicerades i början av februari visar att vi måste få ut ett högre marknadspris för alla jordbruksprodukter om jordbruket […]Läs mer »
 • Bondebåten 29.03.2019

  Bondebåten 29.03.2019

  Välkommen med på Bondebåten 2019!   Föreläsningar på Bondebåten: kl. 09:00 – 10:00 Budgetering/Likviditetshantering, ProAgria Europeiska exempel på binäringar, Projekt Ebama, Gert van Bever, Holland (Obs. på engelska) Smittskydd i växthus. Irene Vänninen, Innoväxthus ÖSP kl. 10:30 – 11:30 Premär presentation, Så kan vi lantbrukare mäta och förbättra våra klimatavtryck, Biocode/ProAgria ”Speeddate” – på bönders […]Läs mer »
 • Trädgårdsprojektet ”Lyftkraft” vid ÖSP söker projektarbetare med kunskap om produktutveckling

  Trädgårdsprojektet ”Lyftkraft” vid ÖSP söker projektarbetare med kunskap om produktutveckling

  Projektarbetare med kunskap om produktutveckling Österbottens Svenska Producentförbund r.f. söker en expert i produktutveckling till projektet Lyftkraft. Dina arbetsuppgifter omfattar både sökning av nya sorter och grödor för produktion i växthus samt organisering av testodling och utvärdering av produktionens lönsamhet. Arbetet inleds senast i början av april 2019 och pågar i två år. Du kan […]Läs mer »
 • Kom med på ungdomsträff/resa till Jyväskylä med omnejd

  Kom med på ungdomsträff/resa till Jyväskylä med omnejd

  ÖSPs unga bönder se hit. Kom med på årets KÖSEPs studieresa /träff till Mellersta Finland 7-9.3 (to-lö) som i år arrangeras av ungdomarna i MTK-EP. Under resan besöks Valios mejeri, Metsäs nya bioproduktfabrik, Palsanmäkis auktionsaffär, Hiisis ölbryggeri och flygmuseum med mera. Övernattningarna sker i Jyväskylä. På resan får du lära känna nya unga producenter. Anmäl […]Läs mer »
 • CAP stödet efter år 2021, minister Leppä bjuder in till diskussion

  CAP stödet efter år 2021, minister Leppä bjuder in till diskussion

  Välkommen till Kaustby nu på må den 11.2 kl.15:30. Minister Leppä bjuder in jordbrukarna för att diskutera reformen av CAP-stödet Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gör under februari en CAP-turné i samarbete med SLC och MTK för att presentera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inför den nya programperioden som börjar 2021. Ministern berättar också om […]Läs mer »
 • Odlartillfällen för sockerbetsintresserade i Vasa 4.2

  Odlartillfällen för sockerbetsintresserade i Vasa 4.2

  VÄLKOMMEN PÅ ODLARTILLFÄLLE Kom med och diskutera om sockerbetsodling är något för dig. SLC och Sucros  bjuder på betor och burgare. Raseborg fredag 1.2 kl. 16-19, Wi-Box Bakery & kitchen (Mekanikervägen 4, Ekenäs) Vasa måndag 4.2 kl. 16-19, Yrkesakademin (Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa) Program: 16:00-16:15 Välkomsthälsning Sebastian Sohlberg, SLC sockerbetsutskottets ordförande 16:15-17:00 Fördelarna med sockerbetsodlingen och hur man kommer igång, Sucros […]Läs mer »
 • Midvinterfest för ÖSP medlemmar 2.2 i Jakobstad

  Midvinterfest för ÖSP medlemmar 2.2 i Jakobstad

  Midvinterfest för alla ÖSP medlemmar ordnas lördag 2.2  kl. 19:30 i Optimas festsal i Jakobstad  Adress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad Program: Middag Festtal av ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog Dans: Fredrik Lönnqvist med band Anmälningar till ÖSP kansli – per SMS till 044 781 8007 – per e-post osp@slc.fi – eller elektroniskt via länken  https://www.lyyti.fi/questions/95a5a272b9 OBS! Sista anmälningsdag […]Läs mer »
 • GENERATIONSVÄXLINGSKURS

  GENERATIONSVÄXLINGSKURS

  Välkommen på Generationsväxlingskurser 2019 31.1 kl. 10:00 – 15:00, Yrkesakademin i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30, Vasa 31.1 kl. 18:00 – 21:30, SÖFF i Närpes, Vasavägen 764, Yttermark 1.2 kl. 10:00 – 15:00, Lannäslund Optima, Jakobstad Generationsväxling är ett stort steg på en gård och behöver förberedas under en längre tid. Börja gärna planera 1-3 år […]Läs mer »