Aktuellt och Nyheter

 • Våra medarbetare i växthusprojekten

  Våra medarbetare i växthusprojekten

    Våra medarbetare inom växthusprojekten i Närpes presenterar sig som bäst på projektens gemensamma Instagram-kanal @vakra.fi. Gå in och bekanta er med dem, följ kontot och passa också på att besöka den nya webbplatsen vakra.fi. På webbplatsen finns kontaktuppgifter, rapporter och information om projekten. Gänget bakom Växtkraft (från vänster): Sandra, Moa, Irene och Mikael 📷@karolinaskaos#växtkraft #visitnärpes #österbotten #vakra #innovation #österbottenlevererar […]Läs mer »
 • Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

  Webbinarium: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

   Tidpunkt: 8.10.2020 kl. 10–11 Plats: Via Microsoft Teams   Hur lagras kol i åkermarken? Vilka odlingsmetoder främjar kolinlagring i marken? Och hur gynnar kolinlagrande jordbruk bonden?   I det här webbinariet, det första inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland, presenterar Anne Antman från BSAG grunderna i kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström berättar om hur och […]Läs mer »
 • WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

  WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

      ÖSPs alla växthusprojekt finns nu samlade på en gemensam webbplats kallad Växtkraft, besök oss på adressen: https://vakra.fi/ Ni är även välkomna att följa projekten på vårt instagramkonto med samma namn: https://www.instagram.com/vakra.fi/ Växtkraft fungerar som en plattform för utvecklingen av den inhemska växthusbranschen. Fyra växthusprojekt ligger bakom webbplatsen; Innoväxthus (avslutat) och pågående Lyftkraft, Digitomkku […]Läs mer »
 • Jordbruksentreprenörer

  Jordbruksentreprenörer

  ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara enklare att snabbt få tag på en entreprenör om någon på gården insjuknar eller om det uppstår andra problem så att man behöver hjälp med maskinarbetet. Alla listade entreprenörer har […]Läs mer »
 • Lokalavdelningarnas årsmöten

  Lokalavdelningarnas årsmöten

  Oravais lokalavdelning av ÖSP Årsmöte torsdag 20.8 kl. 19:00 i Österby servicehus.   Munsala lokalavdelning av ÖSP Årsmöte måndag 15.6 kl. 19:00 på Munsalagården.   Vörå lokalavdelning av ÖSP Årsmöte onsdag 24.6 kl. 19:00 på Norrvalla.   Nykarleby lokalavdelning av ÖSP Årsmöte måndag 8.6 kl. 19:00 på Café tullmagasinet.   Pörtom lokalavdelning av ÖSP Årsmöte […]Läs mer »
 • Carbon Action Svenskfinland enkät

  Carbon Action Svenskfinland enkät

  Svara på enkäten och påverka Carbon Action Svenskfinland-projektets innehåll   Funderar du på hur åkrarnas markstruktur kunde förbättras? Är skördenivån på dina åkrar tillräckligt hög? Vill du lära dig mera om odlingsmetoder som bidrar till markens välmående? Besvara Carbon Action Svenskfinland-projektets enkät senast 10.8.2020.   Genom att svara på enkäten kan du som odlare påverka […]Läs mer »
 • Anmälan till producentcaféerna

  Anmälan till producentcaféerna

  Nu har vi fått ett enkelt och smidigt sätt för alla intresserade att anmäla sig till Ekonomilaboratoriets producentcaféer! Vi har nämligen lagt upp ett anmälningsformulär genom vilken alla producenter kan anmäla sitt intresse att delta i projektets producentcaféer. Syftet med caféerna är att ge producenter chansen att träffas för att utbyta erfarenheter och lärdomar, stöda […]Läs mer »
 • Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

  Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

  Närpes Trädgårdsproducenter r.f. Tisdag 30 juni 2020 kl. 19.00 på Dynamohuset.   Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Onsdag 1 juli 2020 kl. 19.00 på Kajane.   Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Torsdag 2 juli 2020 kl.18.30 på Strandmölle.   —————————————————————————————— Stadgeenliga ärenden. Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2020.   Alla medlemmar hjärtligt välkomna. StyrelsernaLäs mer »
 • Greppa marknaden webb fältdag 11.6

  Greppa marknaden webb fältdag 11.6

  På torsdag kväll 11.6 kl. 18:30 diskuterar vi ogrästryck, skadeinsekter, bladgödsel ja allt som är aktuellt för växtskyddet detta år inom de vanligaste grödorna som vårspannmål, proteinväxter och höstspannmål. Du kan ställa frågor och få svar. Logga in på länken senast kl. 18:30 på torsdag 11.6. Länken finns här:     Kursen gratis för ÖSP medlemmar, […]Läs mer »
 • Unga bönders kaffepaus

  Unga bönders kaffepaus

  Unga bönder” Onsdag igen! Varje onsdag kl. 14:00, öppet för alla unga bönder. Från traktorn, föusi, växthuset eller var du råkar vara. Se till att ha ”kaffet” redo, logga in och så träffas vi en stund. Är vårbruket färdigt och bråddarna upp, eller har ni just börjat? Har grönsakerna börjat planteras och hur är de […]Läs mer »
 • Ansökan om coronafinansiering för företag med koppling till gårdar

  Ansökan om coronafinansiering för företag med koppling till gårdar

  Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktione Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka. Stödet är avsett för […]Läs mer »
 • ÖSP har delat ut studiestipendier

  ÖSP har delat ut studiestipendier

    Österbottens svenska producentförbund r.f. har i maj delat ut följande stipendier; Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Kevin Hägglund som studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Eric Sjöskog, Sonja Gäddnäs och Rasmus Hagberg som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Jubileumsfonden […]Läs mer »
 • VOIMAX, nytt projekt för lantbruksföretagare

  VOIMAX, nytt projekt för lantbruksföretagare

  Nu har du möjlighet att kostnadsfritt delta i projektet VOIMAX, där målsättningen är att förbättra arbetsvälbefinnandet, funktionsförmågan och konditionen.   Du som deltar får en helhetsbild av din fysiska funktionsförmåga och kondition. Du kan också efter eget val ta del av olika motionsformer. Målsättningen är att utveckla servicekoncept som bäst passar lantbruksföretagare.   Projektets viktigaste […]Läs mer »
 • Gårdens checklista inför vårbruket

  Gårdens checklista inför vårbruket

  Gårdens checklista har uppdaterats med checklistor för husdjursgården, mjölkgården och nötuppfödnings gården.   Länk till listorna: Vårbrukets checklista: Gårdens checklista inför vårbruket Husdjursgårdens checklista:  Djurgårdar allmänt – checklista Mjölkgårdens checklista: Mjölkgård – checklista Nötuppfödning,  checklista: Nötuppfödning – cheklista Växthusföretagets checklista Listorna uppdateras senare med  checklista angående ekonomi.Läs mer »
 • Stödinfo 2020

  Stödinfo 2020

  Videon från Webbinariet den 16.4 är nu publicerat, Videon samt föreläsningsmaterialet hittar du på denna sida  klicka här Läs mer »
 • Brådskande webbenkät om säsongsarbetskraft

  Brådskande webbenkät om säsongsarbetskraft

  Brådskande webbenkät till primärproduktionsföretag om det omedelbara behovet av säsongsarbetskraft Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Villkoren gäller de första åtgärderna för allokering, transport och isolering av 1 500 arbetstagare. Jord- och skogsbruksministeriets genomför nu i […]Läs mer »
 • Information till alla lantbruksproducenter

  Information till alla lantbruksproducenter

  Bästa lantbruksproducent Vi befinner oss nu i en svår situation till följd av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att bekämpa viruset (Covid-19). En del av åtgärderna hänger samman med de undantagslagar som införts och många av dem har inverkan på jordbruket. Ingen kan förutspå hur situationen utvecklas och hur länge den varar och […]Läs mer »
 • Behov av säsongsarbetskraft

  Behov av säsongsarbetskraft

  Under den senaste veckan har ett flertal medlemmar tagit kontakt och varit oroliga över hur deras säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på undantagstillståndet. Vi har från SLC:s sida varit i kontakt med olika berörda beslutsfattare och poängterat vikten av tillgången av arbetskraft. MTK har också gjort ett digert arbete i denna fråga […]Läs mer »
 • Trygg tillgång på mat

  Trygg tillgång på mat

    VÅR HÖGA SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD TRYGGAR TILLGÅNGEN PÅ MAT Det råder undantagstillstånd i Finland. Det nya coronaviruset har gett upphov till en situation som ingen kunde föreställa sig ännu för några veckor sedan då de första rapporterna om spridning av viruset utanför Kina började komma. Livsmedel och andra förnödenheter har köpts i stora mängder av oroliga […]Läs mer »
 • Vårens verksamhet på ÖSP

  Vårens verksamhet på ÖSP

  VÅRENS VERKSAMHET PÅ ÖSP   På grund av den rådande situationen med coronaviruset och läget med undantagstillstånd i landet kommer ÖSP:s verksamhet under de kommande veckorna att tillfälligt förändras. ÖSP följer myndigheternas riktlinjer och situationen förändras hela tiden, men följande beslut har fattats om verksamheten:   Alla kvarvarande lokalavdelningsårsmöten skjuts upp till en senare tidpunkt. […]Läs mer »
 • Inhibering av årsmöten

  Inhibering av årsmöten

  På grund av den rådande situationen med coronaviruset och de nya direktiven från landets regering så inhiberas alla kvarvarande lokalavdelningsmöten. Vi återkommer med information om hur lokalavdelningarna skall hantera frågor kring val, ansvarsfrihet och övrigt som berör stadgeenligheten. Sådana frågor är nu sekundära och det viktiga är att vi tillsammans bromsar takten på smittspridning så […]Läs mer »
 • Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

  Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

  EKONOMILABORATORIET ÄR ÖSP:S NYA PROJEKT       Jordbrukssektorn är under press och präglas av en stigande kostnadsstruktur, fluktuerande producentpriser och fallande stödnivåer, vilket gör att hela den finländska primärproduktionen står inför nya utmaningar. Även de stora globala trenderna så som globalisering, befolkningstillväxt och miljötänkande kommer att ha betydande inverkningar på livsmedelskedjan från jord till bord i EU, […]Läs mer »
 • Bondebåten inhiberas!

  Bondebåten inhiberas!

  Bondebåten!   Läget gällande Coronaviruset i Finland har förändrats. Vi har gått in i en fas av aktivt bromsande av smittspridningen. Som en följd av det har YA, Lantbrukssällskapet samt många andra företag och institutioner infört begränsningar gällande resande, speciellt resande till annat land. Det som är en av Bondebåtens styrkor, den intima och gemytliga […]Läs mer »
 • Trädgårdsavdelningarnas årsmöten 2020 inhiberade

  Trädgårdsavdelningarnas årsmöten 2020 inhiberade

  Trädgårdsavdelningarnas årsmöten _____________________________________________________________ Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Onsdag 18 mars 2020 kl. 19.00 i Jossinas stugon i Petalax. Johanna Smith medverkar.   Närpes Trädgårdsproducenter r.f. Tisdag 24 mars 2020 kl. 19.00 på restaurang Bistro. Vi bjuder på pizza buffé. Johanna Smith och Anna-Maria Mattfolk medverkar   Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f. Torsdag 26 mars 2020 kl.19.00 på Stenbrytaren. […]Läs mer »
 • Lokalavdelningarnas årsmöten inhiberade

  Lokalavdelningarnas årsmöten inhiberade

  KORSNÄS  LOKALAVDELNING Måndag 16 mars 2020 kl. 18.00 på Strandmölle. Föreläsare: Anders Lillandt, ÖSP. Vi börjar med en bit mat.   NEDERVETIL LOKALAVDELNING Måndag 16 mars 2020 kl. 19.00 på Café 13. Föreläsare: Pauliina Holmqvist från ÖSP och Niklas Lindqvist från NHK-Keskus medverkar. Vi bjuder på pizzabuffé efteråt.   PEDERSÖRE LOKALAVDELNING Måndag 16 mars 2020 […]Läs mer »
 • God hygien i växthusodlingen

  God hygien i växthusodlingen

  ÖSP har gett ut en ny broschyr om god hygien i växthusodlingen. Hela broschyren på fyra sidor kan laddas ner och skrivas ut här: ÖSP_hygienbroschyr2020Läs mer »
 • Väghandboken

  Väghandboken

  Samarbetet mellan väglag, kommuner och staten kommer att fortsätta också framdeles. Ingenting tyder dock på att väglagens eller de enskilda vägdelägarnas ansvar skulle minska i framtiden. Sedan lagrevideringen har det framkommit ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen. Vägföreningen i Finland står för bokens originalutgåvan som utkom på finska hösten 2019. […]Läs mer »
 • Föreläsningsmaterial från Generationsväxlingskurs

  Föreläsningsmaterial från Generationsväxlingskurs

  ÖSP arrangerade generationsväxlingskurser 21-22.1 2020. Här kan du ta del av föreläsningarna Vasa andelsbank föreläsning Startstöd2020 LPA Beskattningsfrågor Holger Falck Några föreläsningar saknas, dessa sätts upp så snart de finns tillgängliga    Läs mer »
 • Föreläsningsmaterial från Husdjurs-stödinfo och video

  Föreläsningsmaterial från Husdjurs-stödinfo och video

  Stödinfo för husdjursgårdar Under januari har stödinfo för husdjursgårdar arrangerats. Här kan du ta del av alla föredrag som hållits på tillfällena Luentomateriaali suomeksi, katso sivun alapuolella. Info från ÖSP Västkustens tillsynsmyndighet Mellersta Österbottens miljöhälsovård Regionförvaltningsverket Djurinfo 2020 NTM-central Ersättning för djurens välmående Honkajoki informerar Vörå landsbygdskansli presentation Pedersörenejdens kommunala samarbetsområde Presentation Råd2020 Luentomateriaali Aluehallintovirasto […]Läs mer »
 • Österbottens landskapsplan 2040 – infotillfälle

  Österbottens landskapsplan 2040 – infotillfälle

  Österbottens svenska producentförbund, Skogsvårdsföreningen Österbotten, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands skogscentral ordnar ett infotillfälle för markägare om Österbottens landskapsplan 2040. Kom och hör och prata om vilka möjligheter du har att påverka Österbottens landskapsplan. Vi bjuder in markägare i Österbotten att delta i en informationskväll. Inbjudan gäller speciellt skogsägare som äger skog i områdena […]Läs mer »
 • Stödinfo för husdjursgårdar i januari

  Stödinfo för husdjursgårdar i januari

  Nu arrangeras för första gången stödinfo för husdjursgårdar Program • Tillsynsveterinärer från Kommunen och Regionförvaltningsverket (AVI), berättar om deras roll och varför inspektioner utförs. • Honkajoki deltar och informerar om kadaverhantering. • NTM-centralen informerar om kraven i ersättning till husdjurens välmående och övriga stöd. • ÖSL ProAgria informerar om möjligheterna i RÅD 2020. • Kommunens […]Läs mer »
 • Generationsväxlingskurser i januari 2020

  Generationsväxlingskurser i januari 2020

  Generationsväxling är ett stort steg på en gård och behöver förberedas under en längre tid. Ett första steg är att delta på ÖSPs generationsväxlingskurs. Kursen arrangeras på tre orter. Välj mellan följande: Dagskurs i Vasa den 21.1, börjar kl. 10:00 – 15:00, Yrkesakademin I Gamla Vasa Kvällskurs i Närpes den 21.1 kl. 18:00 – 21:30, […]Läs mer »
 • Oss bönder emellan – medlemsträffar i Österbotten 13 – 15.1 2020

  Oss bönder emellan – medlemsträffar i Österbotten 13 – 15.1 2020

  OSS BÖNDER EMELLAN TRÄFFAR i Österbotten 13 – 15.1 13.1. 2020 kl. 19:00, Bock’s Corner, Vasa Medverkande: SLC:s ordförande Mats Nylund och ÖSP:s ordförande Tomas Långgård. 14.1.2020, Restaurang Polaris, Pedersöre Medverkande: SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm och ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog. 15.1.2020, Restaurang Gastro, Kristinestad Medverkande: SLC:s ungdomsombudsman Annika Öhberg och ÖSP:s ordförande Tomas Långgård. Kom […]Läs mer »
 • God Jul och Gott Nytt År

  God Jul och Gott Nytt År

  ÖSP önskar alla medlemmar en fridfull julhelg och ett gott nytt år. I stället för att skicka traditionella julkort så betalar vi in en summa till FFD som stöder jordbrukare och skogsägare i utvecklingsländer.Läs mer »
 • ÖSP söker projektledare

  ÖSP söker projektledare

  Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för 5700 medlemmar på 2700 lantbrukslägenheter varav 140 är växthusföretag. ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli med sju anställda finns […]Läs mer »
 • Polar Mills

  Polar Mills

  Helsingin Mylly meddelade i  Vasabladet den 2.11 att Polar Mills aktier blir värdelösa efter 30.11. Vi rekommenderar nu er som har aktier kvar att ta kontakt med Helsingin Mylly och lämna in aktierna under denna vecka. Aktierna kan bland annat föras till fabriken i Liselund i Vasa och i Närpes till Storängsvägen 4.  Läs mer »
 • Läs Landsbygdens folk på nätet

  Läs Landsbygdens folk på nätet

  Den pågående strejken inom posten gör att Landsbygdens folk tyvärr inte kommer i din postlådan på fredagar som brukligt är. Nu under poststrejken kan du fritt läsa den digitala Landsbygdens folk utan inloggning. Du hittar LF på www.landsbygdensfolk.fi och den senaste utkomna tidningen på www.landsbygdensfolk.fi/e-tidning  Läs mer »
 • ÖSP:s höstmöte 16.12

  ÖSP:s höstmöte 16.12

    Österbottens svenska producentförbund r.f.:s ordinarie höstmöte hålls måndagen den 16 december 2019 kl. 10.00 på Norrvalla, auditoriet, Vöråvägen 305-307, Vörå.  Stadgeenliga höstmötesförhandlingar. Program:   Anförande av Kaj Nyman, Utvecklingschef, Valio Primärproduktion ”Koldioxidneutral mjölk 2035. Vägkarta mot målet.”   Aktuellt inom lantbrukspolitiken, Ordförande Mats Nylund, SLC   Utdelning av förtjänsttecken.   Kaffe och semla serveras […]Läs mer »
 • Höstträff i Pedersöre onsdag 20.11

  Höstträff i Pedersöre onsdag 20.11

  20.11 kl. 19:00 på Uffes i Purmo Purmo, Pedersöre och Esse lokalavdelningar arrangerar energikväll Energi på gårdsnivå, vindkraft, gårdsbiogas, solpaneler – Energirådgivare Fredrik Ek,  SLF. Info från förbundet – Ombudsman Fredrik Grannas Purmo Andelsbank står för kaffe och dopp.Läs mer »
 • Höstträff i Korsholm tisdag 19.11

  Höstträff i Korsholm tisdag 19.11

  19.11 kl. 19:00 på YA i Gamla Vasa Korsholms södra, Solf, Sundom, Malax, Replot-Björköby, Kvevlax, Oravais, Maxmo och Vörå lokalavdelningar arrangerar Solenergikväll Vad ger solenergi för möjligheter på ditt lantbruk? – Energirådgivare Fredrik Ek, SLF. Uppkoppling till nät och köp av el – Timo Riiki, Vasa elnät och Ravera. Montering och köp av solpaneler – […]Läs mer »
 • Höstträff i Kristinestad måndag 18.11

  Höstträff i Kristinestad måndag 18.11

  18.11 kl. 19:00 på Lokalgrottan i Kristinestad Tjöck, Lappfjärd och Sideby lokalavdelningar arrangerar höstträff Information om trafiktraktorer – Robert Karlsson från 95.gubbarna. Intressebevakningsfullmakter och andra juridiska dokument – Ann-Christine Ingves från Sydbottens Andelsbank.  Läs mer »
 • Höstträff i Nykarleby måndag 18.11

  Höstträff i Nykarleby måndag 18.11

   18.11 kl. 19:00 på Juthbacka restaurang i Nykarleby Nykarleby, Jeppo och Munsala lokalavdelningar arrangerar höstträff med Solenergi och kött Solpaneler och kostnadskalkyler – EL-Sören. 1 års användning av solpaneler och info från förbundet – Bjarne Mara. Nurmo solpanel och köttmarknaden – Kim Tarvonen, ÖK. ÖK bjuder på pizza buffé och kaffe.Läs mer »
 • Greppa marknaden seminarie 12 november 2019

  Greppa marknaden seminarie 12 november 2019

  KursGården 20+ arrangerar   Greppa marknaden seminarie 12 november 2019 kl 17:00 – ca 21.15 Yrkesakademin i Österbotten, auditoriet. Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa   17:00                  Mat i restaurangen och minimässa invid auditoriet 18:00                  Öppning Bengt Eklund, ordförande ÖSP:s spannmålsutskott 18:10                  Spannmålsmarknaden nu och framöver Vad betyder det om Finland skall bli mer självförsörjande på proteinfoder? […]Läs mer »
 • Biogaskväll i Karleby måndag 4.11 kl.19:30

  Biogaskväll i Karleby måndag 4.11 kl.19:30

  Lokalavdelningar arrangerar höstträffar Karleby, Terjärv, Nedervetil och Kronoby lokalavdelningar arrangerar en kväll om biogas den 4.11 kl. 19:30 Biogaskvällen hålls i Karleby på Lantmännen Agro, Koskela Topparbackavägen 2 Föredragshållare är: Stefan Högnabba från PK bioenergi, Jan-Ove Nyman om biogas samt aktuell info från förbundet. Välkommen medLäs mer »
 • Livet på en mjölkgård under ett år

  Livet på en mjölkgård under ett år

  I denna film får du följa med Bjarne Mara och få en inblick i bondens arbete på en mjölkgård i Korsholm under ett års tid. Filmen är gjord av projekt Boden vid YA, längd 12 min. (klicka på bilden)Läs mer »
 • Reijo Karhinen presenterar sin rapport 22.8

  Reijo Karhinen presenterar sin rapport 22.8

  Välkommen till ett gemensamt österbottniskt matbord! Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet torsdagen den 22 augusti på YA, Kampus Kungsgården  i Vasa. Dagen inleds kl. 9:30 och avslutas 14-tiden. Efter lunch ges livsmedelskedjans aktörer tillfälle att ge sin syn på rapporten och läget. Program: 09:30 Presentationoch debatt (öppet för alla) 11:30 […]Läs mer »
 • Resa för unga bönder till Umeå 25-26.10 (fre-lö)

  Resa för unga bönder till Umeå 25-26.10 (fre-lö)

  Välkommen med på hösten ungdomsresa till Umeå 25-26.10 (fre-lö) Reseprogram Dag 1, 25.10 Buss startar från Karleby och en annan buss från Kristinestad för uppsamling längs riksåttan till Vasa hamn. Tidtabell längre ner 09:00 Wasaline avgår från Vasa 12:30 Ankomst Umeå hamn 13.00 Studiebesök på Röbäcksdalen, både lantbruksdelen och biomassa https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/infrastruktur/ladugard/ https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/infrastruktur/ladugard/ 16:30 Incheckning på […]Läs mer »
 • Öppethållnings tider i sommar

  Öppethållnings tider i sommar

  ÖSP:s kansli är öppet kl. 08:00 – 15:00. Semester stängt veckorna 28, 29 och 30 (8 – 28.7) Trevlig sommar!Läs mer »
 • ÖSP medlemmar i Korsholm

  ÖSP medlemmar i Korsholm

  ÖSP:s lokalavdelningar i Korsholm (Korsholms södra, Replot, Kvevlax, Solf) bjuder sina medlemmar på gratis busstransport till OKRA lantbruksutställningen lördagen den 6 juli. Inträde betalar var och en själv. Sponsorer ryms ännu med för kaffet.   Busstidtabell: Smedsby S-Market 6:20, Kvevlax Sale 6:30, Veikars skola 6:40, Toby Fladan St1 6:55 och Solf SEO 7:00.   Anmälan […]Läs mer »
 • Bussresa till OKRA mässan 4.7

  Bussresa till OKRA mässan 4.7

  Bussresa till OKRA torsdag 4.7   ÖSP och Österbottens husdjurskubb arrangerar tillsammans med Däckmarket  bussresa till OKRA 4 juli. Bussen startar från Karleby kl 4.00. Kör ner längs riks 8:n. Vi är på mässan fram till kl 17 och kör sedan hemåt. Sista anmälningsdag 20 juni. DÄCKMARKET bjuder på buss och inträde   Info och […]Läs mer »