ÖSP:s lokalavdelningar i Korsholm (Korsholms södra, Replot, Kvevlax, Solf)

bjuder sina medlemmar på gratis busstransport till OKRA lantbruksutställningen lördagen den 6 juli.

Inträde betalar var och en själv. Sponsorer ryms ännu med för kaffet.

 

Busstidtabell: Smedsby S-Market 6:20, Kvevlax Sale 6:30, Veikars skola 6:40, Toby Fladan St1 6:55

och Solf SEO 7:00.

 

Anmälan till henrik.ingo@agrolink.fi senast 27.6. Ange även var ni stiger på!