Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som bedriver
jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för 5700 medlemmar på
2700 lantbrukslägenheter varav 140 är växthusföretag. ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli med sju anställda finns i Vasa. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Kristinestad till Karleby.

Vi söker nu en
PROJEKTLEDARE
Till projektet ”Ekonomi laboratoriet” som är ett tvåårigt projekt som skall stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Projektet genomförs främst som smågruppsverksamhet, men projektet ordnar också seminarier och kan erbjuda enskild konsultering. Projektledaren ansvarar för projektets genomförande och rapportering. Anställningen är tidsbunden och upphör då projektet tar slut.

Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig universitets-, yrkeshögskole- eller annan lämplig utbildning samt insikter i jordbrukets produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av projektledning och rådgivningsverksamhet.

Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-5901940.

Ansökningar med löneanspråk sänds till Österbottens svenska producentförbund r.f., Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller per e-post till susanne.west@slc.fi senast 5 januari 2020. Ansökningarna returneras inte.