Österbottens svenska producentförbund r.f.:s ordinarie höstmöte hålls

måndagen den 16 december 2019 kl. 10.00 på Norrvalla, auditoriet,

Vöråvägen 305-307, Vörå.

 Stadgeenliga höstmötesförhandlingar.

Program:

 

Anförande av Kaj Nyman, Utvecklingschef, Valio Primärproduktion

”Koldioxidneutral mjölk 2035. Vägkarta mot målet.”

 

Aktuellt inom lantbrukspolitiken,

Ordförande Mats Nylund, SLC

 

Utdelning av förtjänsttecken.

 

Kaffe och semla serveras kl. 09.00 – 10.00.

 

Med anledning av ÖSP:s 85 årsjubileum bjuder vi på kaffe och tårta.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen