Österbottens svenska producentförbund r.f. s ordinarie vårmöte hålls

tisdagen den 9 april 2019 kl. 10.00 på Norrvalla, auditoriet,

Vöråvägen 305-307, Vörå.

 

 

Program:

Anförande av Max Schulman, MTK:s spannmålsombudsman

”Lantbruket i dag – mot nya möjligheter inom ramen för CAP 2021”

 

Lantbrukspolitiskt anförande av förbundsordförande Mats Nylund, SLC.

 

Michaela Ramm-Schmidt informerar om Baltic Sea Action Group och Carbon Action –kolpiloten

 

Stadgeenliga ärenden.

 

Kaffe och semla serveras mellan kl. 09.00 – 10.00.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen