Österbottens svenska producentförbund, Skogsvårdsföreningen Österbotten, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands skogscentral ordnar ett infotillfälle för markägare om Österbottens landskapsplan 2040.

Kom och hör och prata om vilka möjligheter du har att påverka Österbottens landskapsplan.
Vi bjuder in markägare i Österbotten att delta i en informationskväll. Inbjudan gäller speciellt skogsägare som äger skog i områdena där det har planerats nya skyddsområden i förslaget till Österbottens landskapsplan. Vi pratar också om rekreationsområden. Planbeteckningarna på skogsområden kan påverka skogsbruket och markägaren har en viktig roll i planläggningen. Kom och lyssna på vilka möjligheter du har att delta och få information om planläggningen av skogsområden.
Tid: 20.1.2020 kl. 18:00 – 21:00
Plats: YA! i Gamla Vasa

Anmäl dig före klockan 16:00 den 15.1.2020 till
ÖSP tfn 06-318 9200 eller per e-post osp@slc.fi
eller
Skogsvårdsföreningen i Österbotten tfn 010 581 8400 eller per e-post info@svf.fi
Tillfället är gratis.

Program
18:00 Kaffe
18:30 Infotillfället börjar, Thomas Antas, viceordförande för SLC fungerar som ordförande.

Öppningsanförande, viceordförande Niclas Sjöskog, ÖSP.

Österbottens Landskapsplan 2040 – planeringsprocessen och planlösningen, planläggningsdirektör Ann Holm och miljösakkunnig Christine Bonn, Österbottens Förbund

Hur förverkligas planens beteckningar för skydd- och rekreation? NTM-centralen Södra Österbotten

Planläggningens inverkan ur markägarens synvinkel, Projektchef Mika Salmi, Finlands Skogscentral

Diskussion

Avslutningsord, ordförande Kenneth Påhls, Skogsvårdsföreningen Österbotten
21:00 Infotillfället avslutas