Potatis är klimatsmart

Pasta blir mera trendigt och populärt främst bland barn och unga och potatisen får vika undan.

Enligt statistiken äter vi finländare allt mindre mängd potatis och mera pasta.

På 1950-talet hade vi inte så stort utbud av livsmedel och potatis var en betydande del i vår måltid och årskonsumtionen av potatis låg på 140 kg / person. Då importerades inte livsmedel i  samma utsträckning som idag och vi åt det som kunde produceras i Finland. På 1960-talet kom snabbmakaronerna till Finland och pasta blev mera vanligt.  Vid millennieskiftet åt finländare 60 kg potatis per person och år. I år visar statistiken på 46 kg.

Ur miljösynvinkel är det smartare att äta inhemsk potatis

• Kortare transporter; pasta flygs in från Sydeuropa
• Att odla potatis kräver mindre vatten än pasta och ris
• Näringsrik
• Sysselsätter finländare; odlare, packeri, distribution och förädling
• Bättre för den finländska ekonomin

 

Potatisens miljöpåverkan är lägst i förhållande till ris och pasta:

• Potatis 0,08 kg CO2-ekv/kg
• Pasta 0,68 kg CO2-ekv/kg
• Ris 2,76 kg CO2-ekv/kg

 

Alla potatisodlare är auditerade enligt kvalitetssystemen för Kvalitetsgård eller Sigill – det känner du igen av att förpackningarna är märkta med Hjärtbladsmärket. Med dessa kvalitetsstandarder kan vi minimera naturens belastning samt förse konsumenten med en så sund ingrediens på matbordet som möjligt. Om man jämför med tex pasta eller ris som kommer från främmande länder kan man med kvalitetssystemet garantera matens renhet. Varenda finländsk potatis kan spåras ända till åkern där den har odlats.

Potatis är en mångsidig ingrediens i köket. Recepten är oändliga med potatis som inslag. Man kan tillreda allt från bakverk till orientaliska maträtter och julmat. När man tillreder en riktig festmåltid ingår oftast potatis i någon form i ingredienserna.

Ett tips: köp en kokbok med potatisrecept från bokhandeln och börja experimentera!


källa: healthwise.fi