Projekt

Ekonomilaboratoriet

Ekonomilaboratoriet är ett tvåårigt (2020-2021) nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten. Läs mer!

Lyftkraft

Projekt Lyftkraft arbetar för ökat samarbete och förbättrad kommunikation mellan odlare, packerier, rådgivare, logistik, handel och konsument i Österbottens växthusrike. Läs mer!