Purmo lokalavdelning har under SLCs kongress i Esbo senaste vecka (27.11) tillsammans med Raseborg utsetts av SLC till årets lokalavdelning och båda premierades med diplom och verksamhetsbidrag på 1000 €.

Purmo lokalavdelning premierades bland annat för medlemsvård och för att ha lyft fram jordbruket på ett positivt sätt.

Detta var första gången som SLC premierade årets lokalavdelning. Kriterierna är att lokalavdelningen antingen gjort satsningar  på medlemsvård och -värvning, lyft fram jord och -skogsbruket på ett positivt sätt, stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller främjat organisationens syfte och strategi.