Välkommen till ett gemensamt österbottniskt matbord!

Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet torsdagen den 22 augusti på YA, Kampus Kungsgården  i Vasa.

Dagen inleds kl. 9:30 och avslutas 14-tiden.

Efter lunch ges livsmedelskedjans aktörer tillfälle att ge sin syn på rapporten och läget.

Programmet är ännu under planering. Information om anmälning och exaktare program kommer senare i sommar.

Välkommen med!