Välkommen till ett gemensamt österbottniskt matbord!

Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet torsdagen den 22 augusti på YA, Kampus Kungsgården  i Vasa.

Dagen inleds kl. 9:30 och avslutas 14-tiden.

Efter lunch ges livsmedelskedjans aktörer tillfälle att ge sin syn på rapporten och läget.

Program:

09:30 Presentationoch debatt (öppet för alla)

11:30 Lunch

12:30 Inledande diskussion om Gemensamt matbord (för aktörer i sektorn)

Anmälan senast 19.8 via  http://bit.ly/2YooXrZ

Tilläggsinfo Henrik Ingo tfn 044 750 3229

 

Välkommen med!