Klicka på länken längst ner på sidan och läs Reijo Karhinens rapport på svenska

INNEHÅLL
1  Inledning ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2 Sammandrag – Mycket måste förändras……………………………………………………………………………….. 12
3 En lönsam matproduktion – delaktighet och gemensamt idémöte som
grund för utredningsarbetet ……………………………………………………………………………………………………….. 15
4 Den finländska matkedjan behöver en gemensam vision och den
finländska maten förtjänar en egen gemensam nationell strategi……………………. 21
5 En kulturförändring på bred front är oundviklig ………………………………………………………….. 24
6 Producenterna måste skärpa greppet om den producentägda industrin
för att förbättra industrins konkurrenskraft och betalningsförmåga………………. 27
7 Producentorganisationerna – en outnyttjad resurs?……………………………………………………. 29
8 Ökat ansvarstagande, genuint kompanjonskap och öppna data
förväntas av den centraliserade handeln…………………………………………………………………………….. 31
9 Konsumenten vill ha tydlig presentation av inhemsk mat och
bättre tillgång på närmat………………………………………………………………………………………………………………. 35
10 Den offentliga förvaltningen ska föregå med gott exempel i sina
matupphandlingar………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
11 Tydligare roller för förvaltnings- och intressebevakningsorganisationerna……….. 40
12 Myndigheternas beslut har exceptionellt stor inverkan även på
jordbrukets lönsamhet…………………………………………………………………………………………………………………….. 42
13 Grunden för en förbättring av lönsamheten: resultatorientering och
samarbete mellan producenterna……………………………………………………………………………………………..

 

Länken är här:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161448/MMM_6_2019_En%20ny%20borjan.pdf?sequence=1&isAllowed=y