Österbottens svenska producentförbund r.f:s styrelse har lediganslagit stipendier att sökas ur Håkan Malms minnesfond, Ivar Lillandts stipendiefond samt Jubileumsfonden.

Stipendier ur Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland, stipendier ur Ivar Lillandts stipendiefond kan sökas av österbottningar som bedriver skogliga studier och ur Jubileumsfonden beviljas stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP för utbildning och skolning, t.ex. för deltagande i kurser och seminarier.

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond och Ivar Lillandts stipendiefond skall vara inlämnade senast 15.3.2019 till ÖSP på adressen Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa. Ansökan om stipendier ur Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.10.2019. Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium bifogas åtminstone studieintyg och ämbetsbevis. Mera information ges av tf verksamhetsledare Susanne West, tfn  050 590 1940.