Nu arrangeras för första gången stödinfo för husdjursgårdar

Program

• Tillsynsveterinärer från Kommunen och Regionförvaltningsverket (AVI), berättar om deras roll och varför inspektioner utförs.
• Honkajoki deltar och informerar om kadaverhantering.
• NTM-centralen informerar om kraven i ersättning till husdjurens välmående och övriga stöd.
• ÖSL ProAgria informerar om möjligheterna i RÅD 2020.
• Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om VIPU.
• Aktuellt från ÖSP

Anmälan om deltagande senast två dagar före

Anmälan görs till lantbrukskansliet:
16.1 Närpes, Yrkesakademin, lantbruk@kfem.fi eller tel. 040-6694716
17.1 Vörå Norrvalla, roger.bertils@vora.fi eller tel. 06-3821250
23.1 Lannäslund, maria.bjorkgard@pedersore.fi eller tel. 06-7850159

Österbottens Kött sponsorerar välkomstkaffet som serveras 9:30.

Programmet börjar 10:00 och slutar 15:00.

Lunch till självkostnadspris kl. 11:45. Vänligen i samband med anmälan uppge om du äter lunch

Välkommen!