ÖSPs förtroendevalda

Länk: Här presenteras ÖSPs utskott

ÖSP:s förbundsstyrelse 2018

Tomas Långgård,  ordförande
Niclas Sjöskog,  viceordförande
  050 555 3646
  040 551 0087

Ordinarie

Anders Lillandt, Tjöck 

Mikael Åsvik, Terjärv

Johanna Nyman, Kvevlax

Tommy Ehrs, Vörå

Jonny Kronqvist, Nykarleby  

Bjarne Mara, Korsholms södra

Stefan Gulin, Närpes Trädgårdsproducenter

Suppleant

Henrik Antfolk, Tjöck 

Anna-Lena Andtbacka, Kronoby

Eivor Finne, Solf

Ralf Backman, Vörå 

Matts Samulin, Esse

Kjell Nyström, Malax

Joakim Strand, Närpes Trädgårdsproducenter 

ÖSP:s räkenskapsgranskare 2018

Ordinarie

Mårten Vikberg, GRM

Bo Linde, dipl. ekon.

Suppleant

Mårten Kjellman GRM

Kjell Yrjans

SLC:s fullmäktige 2018

Ordinarie
Robert Lillhonga, Karleby
Helena Broända, Nedervetil
Niclas Sjöskog, Purmo
Matts Samulin, Esse
Carita Häger, Nykarleby
Mikael Österberg, Oravais
Johanna Nyman, Kvevlax (ordf.)
Christer Finne, Solf
Johan Holmback, Malax
Cindi Groop, Västra Närpes
Kjell Utfolk, Tjöck
Mikael Hoxell, Lappfjärd
Suppleant
Jessica Flöjt, Terjärv
Johanna Andtbacka, Kronoby
Ronny Snellman Larsmo
Jim Finell, Esse
Stefan Södergård, Vörå
Jonas Holm, Maxmo
Christoffer Ingo, Korsholms södra
David Köping. Sundom
Roger Backholm, Korsnäs
Josefin Norrback, Närpes östra
Fredrik Antfolk, Sideby
Mathias Holm, Lappfjärd

Medlemmar i ÖSP:s utskott 2018

Företagarutskottet

Ordförande  Kjell-Göran Paxal (Solf). Medlemmar: Kristian Bengts (Övermark), Börje Ivars (Närpes trädgård), Lotta Storfors (Malax), Jonas Hulden (Nedervetil), Stefan Saaristo (Malax). Madelene Lindqvist är sekreterare.

Fårproducentutskottet

Ordförande Anders Norrback (Övermark). Medlemmar: Christer Ollqvist (Vörå), Ulla Enlund (Larsmo),  Jan-Erik Revahl (Malax), Jonas Nord (Replot-Björköby), Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är: Tor-Egil Berg, Magnus Berg och Bengt Ek. Madelene Lindqvist är sekreterare.

Köttutskottet

Ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby)

Nötsektionen
Ordförande Johan Snickars (Malax) Medlemmar: Mårten Strandvall (Kronoby), Tom Snårbacka (Esse) och Ola Sandberg (Esse), Samuel Ingves (Sideby) samt Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig. Madelene Lindvist är sekreterare.

Sektionen för enmagade djur 
Ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby). Medlemmar: Johnny Enström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Daniel Helenelund (Solf). Henrik Holm (Munsala) och Kenneth Rex (Vörå), samt Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig.  Madelene Lindqvist är sekreterare.

Mjölkutskottet

Ordförande Mikael Åsvik (Terjärv), Medlemmar: Henrik Biskop (Kronoby), Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Mikael Österberg (Oravais), Christian Björknäs (Lappfjärd) och Niclas Sjöskog (Purmo).  Madelene Lindqvist är sekreterare.

Potatisutskottet

Ordförande Kaj Hemberg (Lappfjärd). Medlemmar: Peter Norrback (Malax), Sören Lawast (Jeppo), Kjell Nyström (Malax) Mikael Hoxell (Lappfjärd)  Matias Ålgars  (Lappfjärd), Johanna Smith är sekreterare.

Socialpolitiska utskottet

Ordförande Tommy Ehrs (Vörå). Medlemmar: Mårten Strandvall (Kronoby) Anna-Lena Andbacka (Kronoby), Maria Ingerström (Pedersöre), Åsa Norrvik (Lappfjärd), Erica Dahlblom (Pörtom), David Köping (Sundom).  LPA kallas som sakkunnig. Fredrik Grannas är sekreterare.

Sockerbetsutskottet

Ordförande Fredrik Ström (Solf). Medlemmar: Sami Koski (Malax), Leif Rönnholm (Övermark), Bo-Erik Nyman (Oravais). Fredrik Grannas är sekreterare.

Spannmålsutskottet

Ordförande Martin Edman (Malax). Medlemmar: Bjarne Pada (Korsholms södra), Torolf Sjögård (Närpes östra), Bengt Eklund (Närpes östra), Mikael Bergfors (Kvevlax), Torolf Bonäs (Nykarleby) och Mårten Krokfors (Kronoby). Fredrik Grannas är sekreterare.

Trädgårdsutskottet

Ordförande Johanna Smith (Närpes trädgård). Medlemmar: Jens Juthström (Korsnäsnejden) med suppleant Kenneth Westberg (Korsnäsnejden), Tore Svarvar (Malaxnejden) med  suplant Håkan Berg (Malaxnejden),  Joakim Strand, (Närpes trädgård) med suppleant Ulf Harf. Kallas till möten Stefan Gulin, (Närpes trädgård och ÖSP-styrelses representant) och Stefan Skullbacka (producentägda företag). Antonia Hoxell är sekreterare

Utskottet för ekologisk odling

ordf. Bjarne Mara (Korsholms södra), Ann-Katrin Norrback (Övermark), Jussi Murto-Koivisto (Närpes östra), Sven Ek (Munsala), Per-Johan Grannas (Vörå), Roger Björknäs (Lappfjärd). Seve Nyholm (Munsala)  kallas som sakkunnig till utskottets möten. Madelene Lindqvist är sekreterare.

Utskottet för unga lantbrukare

Ordf. Sören Stenroos (Malax),  Fredrik Fors (Pedersöre), Linda Kvist (Karleby),  Daniel Klockars (Solf),  Kim Åbonde (Närpes östra),  Simon Ålgars (Lappfjärd), Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Patrik Lindblad (Pörtom), Christoffer Ingo (Korsholms södra), Sofia Eriksson (Oravais), Anders Enlund (Esse) och Fredrik Grannas är sekreterare.

Äggproducentutskottet

Ordförande Tobias Dahlblom (Pörtom). Medlemmar: Björn Haga (Västra Närpes), Kaj Hannus (Närpes östra) Ulrica Snåre (Kronoby) och Johnny Grandell (sakkunnig). Madelene Lindqvist är sekreterare.

Österbottens gemensamma mark och miljöpolitiska utskott

ordinarie Bjarne Mara (Korsholms södra), suppleant Madelene Lindqvist

ÖSPs och Österbottens skogsvårdsförenings skogsutskott

Ordförande Anders Lillandt (Tjöck). Medlemmar: Bjarne Mara (Korsholms södra),  Robert Flén (Munsala), Johanna Nyman (Kvevlax) Mats Nylund, Stefan Thölix och Patrik Majabacka (sakkunnig) samt 4 medlemmar från Skogsvårdsföreningen Österbotten och 1 medlem från Jeppo Skogsvårdsförening. Jan Slotte är sekreterare.

Organisations och PR-arbetsguppens utskott

Ordförande Johanna Nyman (Kvevlax). Medlemmar: Johnny Kronqvist (Nykarleby), Bjarne Mara (Korsholms södra), Johanna Smith, Fredrik Grannas och Madelene Lindqvist som sekreterare.