ÖSPs förtroendevalda

Länk: Här presenteras ÖSPs utskott

ÖSP:s förbundsstyrelse 2019

Tomas Långgård,  ordförande
Niclas Sjöskog,  viceordförande
  050 555 3646
  040 551 0087

Ordinarie

Anders Lillandt, Tjöck

Pauliina Holmqvist, Karleby

Johanna Nyman, Kvevlax

Tommy Ehrs, Vörå

Jonny Kronqvist, Nykarleby

Bjarne Mara, Korsholms södra

Stefan Gulin, Närpes Trädgårdsproducenter

Suppleant

Simon Ålgars, Lappfjärd

Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Kronoby

Eivor Finne, Solf

Ralf Backman, Vörå

Matts Samulin, Esse

Kjell Nyström, Malax

Joakim Strand, Närpes Trädgårdsproducenter

 

ÖSP:s räkenskapsgranskare 2019

Ordinarie

Mårten Vikberg, GRM

Bo Linde, dipl. ekon.

Suppleant

Mårten Kjellman GRM

Kjell Yrjans

ÖSP:s fullmäktige 2019

Lokalavdelning                                                  Ordinarie                                  Suppleant

Esse                                                                              Mårten Häggman                       Mathias Wärn

Jeppo                                                                           Glenn Strengell                           Glen Jakobsson

Karleby                                                                        Michael Hägg                               Sten Hanson

Korsholms södra                                                       Christoffer Ingo                           Nils-Erik Lång

Korsnäs                                                                       Roger Backholm                          Kenneth Enlund

Kronoby                                                                      Mårten Strandvall                       Johan Drycksbäck

Kvevlax                                                                       Johnny Enström                          Kaj Skräddar

Lappfjärd                                                                    Mikael Hoxell                               Susan Englund

Larsmo                                                                        Ronny Snellman                          Anders Östman

Malax                                                                           Joakim Smeds                             Stefan Östman

Maxmo                                                                        Bo-Stefan Rådman                      Jonas Holm

Munsala                                                                      Sebastian Pott                              Andreas Westerholm

Nedervetil                                                                   Dick Kainberg                              Mats Kaitfors

Nykarleby                                                                   Andreas Frostdahl                       Tom Cederström

Närpes östra                                                              David Nyman                                Kaj Sjögård

Oravais                                                                       Johan Häggblom                          Sofia Eriksson

Pedersöre                                                                   Mats Finne                                    Maria Ingerström

Purmo                                                                         Johannes Stenmark                    Hanna Löv

Pörtom                                                                        Tobias Dahlblom                         Mikael Storbäck

Replot-Björköby                                                       Jonas Nord                                   Jan-Mikael Östergård

Sideby                                                                         Samuel Ingves                              Fredrik Antfolk

Solf                                                                               Daniel Helenelund                      Tom Backlund

Sundom                                                                      David Köping                                Glenn Ahlnäs

Terjärv                                                                         Jessica Flöjt                                  Marcus Skullbacka

Tjöck                                                                            Kjell Utfolk                                   Andreas Norrbutts

Västra Närpes                                                            Hans Vikstrand                            Cindi Groop

Vörå                                                                             Michael Kamis                              Kjell Granfors

Yttermark                                                                   Thomas Edström-Simons          Bengt Dahlin

Övermark                                                                   Jan-Anders Lindfors                   Dan Kjällberg

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter             Jens Juthström (NY)                    Kenneth Vestberg

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter                 Tore Svarvar                                   Håkan Berg

Närpes trädgårdsproducenter                              Jonathan Nordbeg                          Ulf Harf

Frilandsodlarnas lokalavdelning                         Christer Finne                                  David Björk

Österbottens Kött                                                    Tom Åstrand                                    Åsa Frants

Mejeriandelsslaget Maitosuomi                          Ann-Charlott Kjerp                          Henrik Strandberg

Närpes Grönsaker                                                  Stefan Skullbacka                             Börje Ivars

Skogsvårdsföreningen Österbotten                    Kenneth Påhls                                   Harald Finne

Österbottens Pälsdjursodlarförening                Kaj Wik                                               Dan-Ove Stenfors

Närpes Äggpackeri                                                Johnny Grandell                               Robert Kuuttinen

 

SLC:s fullmäktige 2019

Ordinarie
Robert Lillhonga, Karleby
Helena Broända, Nedervetil
Niclas Sjöskog, Purmo
Matts Samulin, Esse
Carita Häger, Nykarleby
Mikael Österberg, Oravais
Johanna Nyman, Kvevlax (ordf.)
Christer Finne, Solf
Johan Holmback, Malax
Cindi Groop, Västra Närpes
Kjell Utfolk, Tjöck
Mikael Hoxell, Lappfjärd
Suppleant
Jessica Flöjt, Terjärv
Johanna Andtbacka, Kronoby
Ronny Snellman Larsmo
Jim Finell, Esse
Stefan Södergård, Vörå
Jonas Holm, Maxmo
Christoffer Ingo, Korsholms södra
David Köping. Sundom
Roger Backholm, Korsnäs
Josefin Norrback, Närpes östra
Fredrik Antfolk, Sideby
Mathias Holm, Lappfjärd

Medlemmar i ÖSP:s utskott 2019

Företagarutskottet

Ordförande  Kjell-Göran Paxal (Solf). Medlemmar: Kristian Bengts (Övermark), Börje Ivars (Närpes trädgård), Lotta Storfors (Malax), Jonas Hulden (Nedervetil), Stefan Saaristo (Malax). Stefan Gulin (Närpes Trädg) kallas som sakkunnig. Susanne West är sekreterare.

Fårproducentutskottet

Ordförande Anders Norrback (Övermark). Medlemmar: Christer Ollqvist (Vörå), Ulla Enlund (Larsmo),  Jan-Erik Revahl (Malax) och Jonas Nord (Replot-Björköby). Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är: Tor-Egil Berg, Magnus Berg och Josefin Norrback. Susanne West är sekreterare.

Köttutskottet

Ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby)

Nötsektionen
Ordförande Johan Snickars (Malax) Medlemmar: Mårten Strandvall (Kronoby), Tom Snårbacka (Esse) och Ola Sandberg (Esse), Samuel Ingves (Sideby) samt Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig. Susanne West är sekreterare.

Sektionen för enmagade djur
Ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby). Medlemmar: Johnny Enström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Daniel Helenelund (Solf). Henrik Holm (Munsala) och Kenneth Rex (Vörå), samt Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig.  Susanne West är sekreterare.

Mjölkutskottet

Ordförande Mikael Åsvik (Terjärv), Medlemmar: Mats Broända (Nedervetil), Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Mikael Österberg (Oravais), Christian Björknäs (Lappfjärd) och Niclas Sjöskog (Purmo).  Susanen West är sekreterare.

Potatisutskottet

Ordförande Kaj Hemberg (Lappfjärd). Medlemmar: Peter Norrback (Malax), Sören Lawast (Jeppo), Kjell Nyström (Malax) Mikael Hoxell (Lappfjärd)  Matias Ålgars  (Lappfjärd), Johanna Smith är sekreterare.

Socialpolitiska utskottet

Ordförande Tommy Ehrs (Vörå). Medlemmar: Mårten Strandvall (Kronoby) Anna-Lena Andbacka-Fröjdö (Kronoby), Maria Ingerström (Pedersöre), Åsa Norrvik (Lappfjärd), Erica Dahlblom (Pörtom), David Köping (Sundom).  LPA kallas som sakkunnig. Fredrik Grannas är sekreterare.

Sockerbetsutskottet

Ordförande Fredrik Ström (Solf). Medlemmar: Kristian Bengts (Övermark), Christian Hoijar (Korsholms södra), Bo-Erik Nyman (Oravais), Stefan Saaristo (Malax).  Fredrik Grannas är sekreterare.

Spannmålsutskottet

Ordförande Bengt Eklund (Närpes östra) Medlemmar: Martin Edman (Malax),  Bjarne Pada (Korsholms södra), Torolf Sjögård (Närpes östra),  Johan Knip (Kvevlax), Torolf Bonäs (Nykarleby) och Mårten Krokfors (Kronoby). Fredrik Grannas är sekreterare.

Trädgårdsutskottet

Ordförande Johanna Smith (Närpes trädgård). Medlemmar: Jens Juthström (Korsnäsnejden) med suppleant Kenneth Westberg (Korsnäsnejden), Tore Svarvar (Malaxnejden) med  suplant Håkan Berg (Malaxnejden),  Joakim Strand, (Närpes trädgård) med suppleant Ulf Harf. Kallas till möten Stefan Gulin, (Närpes trädgård och ÖSP-styrelses representant) och Stefan Skullbacka (producentägda företag). Susanne West är sekreterare

Utskottet för ekologisk odling

ordf. Jussi Murto-Koivisto (Närpes östra). Medlemmar: Bjarne Mara (Korsholms södra), Ann-Katrin Norrback (Övermark),  Sven Ek (Munsala), Per-Johan Grannas (Vörå), Roger Björknäs (Lappfjärd). Steve Nyholm (Munsala) och Ann-Sofi Ljungqvist kallas som sakkunnig till utskottets möten. Johannes Nylund är sekreterare.

Utskottet för unga lantbrukare

Ordf. Sören Stenroos (Malax),  Fredrik Fors (Pedersöre), Linda Kvist (Karleby),   Kim Åbonde (Närpes östra),  Simon Ålgars (Lappfjärd), Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Patrik Lindblad (Pörtom), Christoffer Ingo (Korsholms södra), Sofia Eriksson (Oravais), Anders Enlund (Esse). Fredrik Grannas är sekreterare.

Äggproducentutskottet

Ordförande Tobias Dahlblom (Pörtom). Medlemmar: Björn Haga (Västra Närpes), Kaj Hannus (Närpes östra) Ulrica Snåre (Kronoby) och Johnny Grandell (sakkunnig). Susanne West är sekreterare.

Österbottens gemensamma mark och miljöpolitiska utskott

ordinarie Bjarne Mara (Korsholms södra), suppleant Susanne West.

ÖSPs och Österbottens skogsvårdsförenings skogsutskott

Ordförande Anders Lillandt (Tjöck). Medlemmar: Bjarne Mara (Korsholms södra),  Robert Flén (Munsala), Johanna Nyman (Kvevlax) Mats Nylund, Stefan Thölix och Patrik Majabacka (sakkunnig) samt 4 medlemmar från Skogsvårdsföreningen Österbotten och 1 medlem från Jeppo Skogsvårdsförening. Jan Slotte är sekreterare.

Organisations och PR-arbetsguppens utskott

Ordförande Johanna Nyman (Kvevlax). Medlemmar: Pauliina Holmqvist (Karleby), Tommy Ehrs (Vörå), Bjarne Mara (Korsholms södra), Johanna Smith, Fredrik Grannas och Susanne West som sekreterare.

Fågelskadearbetsgruppen

Ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Bjarne Mara (Korsholms södra), Patrik Nedergård (Landsbygdenssekr. Korsholm), David Köping (Sundom), Fredrik Ström (Solf), Tomas Långgård och Stefan Thölix sakkunnig. Susanne West är sekreterare.

Mark- och miljöpolitiska arbetsgruppen

Ordförande Bjarne Mara (Korsholms södra). Medlemmar: Anders Lillandt (Tjöck),  Johanna Nyman (Kvevlax), Niclas Sjöskog (Purmo). Tomas Långgård kallas som sakkunnig. Susanne West är sekreterare.

Arbetsgruppen för Vasa hamnförbindelse

Ordförande Fredrik Ström (Solf),  Bjarne Mara (Korsholms södra), Kjell-Göran Paxal (Solf), David Köping (Sundom), Johanna Nyman (Kvevlax), Stefan Thölix (Korsholms södra), Tomas Långgård kallas som sakkunnig. Susanne West är sekreterare.