Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Måndag 18 mars 2019 kl. 19.00 på Stenbrytaren.

Johanna Smith och Susanne West medverkar.

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 21 mars 2019 kl. 19.00 i Dynamo Företagshuset.

Johanna Smith medverkar.

 

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Måndag 25 mars 2019 kl. 19.00 i Jossinas stugon i Petalax.

Johanna Smith medverkar.

———————————————————————————————–

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2019.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna

Styrelserna