Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

_____________________________________________________________

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 18 mars 2020 kl. 19.00 i Jossinas stugon i Petalax.

Johanna Smith medverkar.

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 24 mars 2020 kl. 19.00 på restaurang Bistro.

Vi bjuder på pizza buffé.

Johanna Smith och Anna-Maria Mattfolk medverkar

 

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 26 mars 2020 kl.19.00 på Stenbrytaren.

Johanna Smith och Susanne West medverkar.

 

.———————————————————————————————–

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2020.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna