Projektarbetare med kunskap om produktutveckling

Österbottens Svenska Producentförbund r.f. söker en expert i produktutveckling till projektet Lyftkraft. Dina arbetsuppgifter omfattar både sökning av nya sorter och grödor för produktion i växthus samt organisering av testodling och utvärdering av produktionens lönsamhet. Arbetet inleds senast i början av april 2019 och pågar i två år.

Du kan t.ex. ha en specialyrkesexamen i produktutveckling eller en examen i industriell ekonomi, agronomi, livsmedelsekonomi, MBA eller en motsvarande examen från yrkeshögskola.  Du kan definiera och omvandla kundbehov till produktfunktioner. Du känner primärproduktionens utmaningar och kan växelverka tillfredsställande på svenska, finska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Du kommer att jobba i nära samarbete med projektledaren för Lyftkraft och projektets samarbetspartner, som innebär marknadsföringsenheterna vid två universitet och en yrkeshögskola. Arbetet innebär nära växelverkan med österbottniska växthusföretagare och grönsakspackerier och kräver därför din närvaro i Närpes och närliggande kommuner i Österbotten. Vissa delar av arbetet kan göras som distansarbete.

Vänligen skicka din CV och ditt lönekrav till trädgårdsutskottets ordförande Johanna Smith, Handelsesplanaden 16B, 65100 Vasa senast kl. 16 den 1 mars 2019.

Vidare information om arbetet, dess innehåll och arbetsteamet ger projektledaren Irene Vänninen, tfn. 050 593 2585.