Är du studerade och under 40 år?

Du vet väl om att för endast 10 € per år kan du vara medlem och få en egen LF i din postlåda. Medlem blir du genom att fylla i dina uppgifter på denna sida BLI MEDLEM. skriv i tilläggsuppgifter att du önskar bli studerandemedlem. Kom även ihåg att skicka in en kopia på ditt studieintyg varje höst.

 

UNGDOM  i ÖSP

ÖSPs ungdomar leds genom ett ungdomsutskott som  träffas ca fyra gånger per år för att diskutera aktuella ärenden berörande unga producenter. Utskottet  arrangerar generationsväxlingskurser och varje höst en ungdomsresa, senaste höst 2017 var ÖSPs ungdomar till Norge tillsammans med LRF ungdomen i Västerbotten.

Ungdomsutskottets medlemmar är: Ordförande Sören Stenroos (Malax),  Fredrik Fors (Pedersöre), Linda Kvist (Karleby),  Daniel Klockars (Solf),  Kim Åbonde (Närpes östra),  Simon Ålgars (Lappfjärd), Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Patrik Lindblad (Pörtom), Christoffer Ingo (Korsholms södra), Sofia Eriksson (Oravais), Anders Enlund (Esse) och Ombudsman Fredrik Grannas är sekreterare.

Under detta år 2018 kommer utskottet att besöka yrkesskolorna vid Lannäslund och YA för att träffa studerande och diskutera vad intressebevakning är och om ungdomsverksamheten inom ÖSP och SLC.

 

Ungdomsklubbarna

I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

- Sydösterbottens ungda producenterområdet Kristinestad -Korsnäs

- Mellis unga producenter  Malax– Oravais

- Norra Svenska Österbottens unga producenter  ”Norran” Nykarleby – Karleby

 

 

Syd Österbottens unga producenter

Verksamhetsområde Kristinestad, Närpes, Korsnäs och trädgårdsavdelningarna

Som ordförande i klubben fungerar Patrik Lindblad från Pörtom i Närpes

Sydösterbottens ungdomsklubb har verksamhet för alla unga jordbrukare i området. Klubbens populäraste tillställning är den traditionella skörde/julfesten som hålls i november 
Sydösterbottens ungodmsklubb hittar ni på facebook.

Mellis unga producenter

 Verksamhetsområde Malax, Korsholm, Vasa, Vörå-Maxmo och Oravais.

Orförande för klubben är Sören Stenroos, Sören är jordbrukare i Malax.

Aktuell verksamhet

Välkommen med på Go carting till Alahärmä och Powerpark den 17.2 kl. 14:00. Pris 85 € / person men du betalar endast 45€ (klubben står för resten)

Det blir go carting grand prix tävling, sen mat och bastu. Anmäl dig till Sören Stenroos eller till ÖSPs kansli tfn 06 318 9200

 

 

 

Mellis i powerpark

Ungdomsklubben i Norran

För dej som är ung och bor i området mellan Karleby - Nykarleby.

 Norrans ungdomsklubb leds av Linda Kvist från Såka i Karleby.

Vad som är aktuellt inom Norrans ungdomsklubb finner du på deras facebooksida