Samarbetet mellan väglag, kommuner och staten kommer att fortsätta också framdeles. Ingenting tyder dock på att väglagens eller de enskilda vägdelägarnas ansvar skulle minska i framtiden. Sedan lagrevideringen har det framkommit ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen. Vägföreningen i Finland står för bokens originalutgåvan som utkom på finska hösten 2019. Eftersom det även fanns ett stort behov av en handbok om enskilda vägar på svenska tog SLC ansvaret för handbokens svenska översättning.

Väghandboken finns på ÖSP.s kansli
Är du som SLC-medlem, d.v.s. medlem i producentförbund eller skogsvårdsförening, intresserad av att kostnadsfritt få den nya väghandboken kan den beställas eller hämtas från ÖSP:s kansli, Handelsesplanaden 16 B i Vasa. Telefon: 06 318 9200 eller per e-post osp@slc.fi

För icke medlemmar kostar boken 25 euro + postporto ca 5 euro.