Österbottens svenska producentförbund r.f.:s styrelse har lediganslagit stipendier att sökas ur Håkan Malms minnesfond, Ivar Lillandts stipendiefond samt Jubileumsfonden.

Stipendier ur Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland, stipendier ur Ivar Lillandts stipendiefond kan sökas av österbottningar som bedriver skogliga studier på högskolenivå och ur Jubileumsfonden beviljas stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP för utbildning och skolning, t.ex. för deltagande i kurser och seminarier.

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond och Ivar Lillandts stipendiefond skall vara inlämnade senast 11.3.2022 per e-post till johanna.smith@slc.fi. Ansökan om stipendier ur Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.10.2022. Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium bifogas åtminstone ett studieintyg. Mera information ges av verksamhetsledare Johanna Smith, tfn 041 465 1094.