Handelsträdgård Martin Sigg Ab, Martin och Carola Sigg

I början på 1950-talet byggde Martins far sitt första växthus och 1983 övertog Martin sina föräldrars fyra växthus och började odla tomater och gurkor på 2 800 m2.  1987 revs två av föräldrarnas glasväxthus och ersattes med två nya. År 2000 tog Sigg odlandet ett steg längre och var bland de första som investerade i konstljus för tomatodling året runt. I och med att ett glasblockväxthus för året runt tomatproduktion byggs 2005 utökas odlingsarealen med drygt 6 000 m2. Martin och Carola har också varit föregångare då det gäller LED-belysning i tomatproduktion. De första LED-lamporna installerades år 2013 och idag odlas tomat året runt på en areal om knappt 10 000 m2 under LED-belysning, varav 3000 m2 under 100% LED. Handelsträdgården är certifierad enlig IP Frukt & Grönt och sysselsätter idag 8 till 9 anställda samt Carola och Martin.

Martin och Carola har alltid varit villiga att visa upp sin anläggning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har inte heller varit främmande för att testa nya saker vare sig då det gäller odlingstekniska eller plantfysiologiska försök och projekt.