Österbottens svenska producentförbund r.f. årsmöte har den 15.12 enhälligt återvalt Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande för år 2021 och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2021.

 

Av de styrelsemedlemmar i förbundsstyrelsen som var i tur att avgå fick båda förnyat förtroende.

Johanna Nyman (Kvevlax) med ersättare Jonas Nord (Replot-Björköby) och

Barne Mara (Korsholms Södra) med ersättare Kjell Nyström (Malax) omvaldes enhälligt.

 

Övriga styrelsemedlemmar i förbundsstyrelsen är:

Tommy Ehrs, Vörå, ersättare Leif Bäck, Vörå

Stefan Gulin, Yttermark, ersättare Joakim Strand, Närpes Trädg.

Jonny Kronqvist, Nykarleby, ersättare Robin Strand, Pedersöre

Anders Lilllandt, Tjöck, ersättare Simon Ålgars, Lappfjärd

Pauliina Holmqvist, Karleby , ersättare  Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Kronoby