KIILA-rehabilitering på svenska för lantbruksföretagare

KIILA-rehabilitering på svenska för lantbruksföretagare

KIILA-rehabilitering på svenska för lantbruksföretagare

Ansökningstiden för LPA:s svenskspråkiga KIILA-rehabiliteringskurs har börjat. Rehabiliteringskursen innehåller en öppenvårdsdag och tre grupperioder vid Härmä Rehab & Spa samt två-fyra individuella kontakter och kursen pågår 2022–2023. Syftet med KIILA-rehabiliteringen, som pågår 1–1,5 år, är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

FÖR VEM?

• du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

• du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering.

• det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta

MÅL

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet

LÄNGD

Rehabiliteringskursen innehåller 1 öppenvårdsdag och 3 grupperioder (totalt 14 dygn) på plats vid Härmä Rehab & Spa samt 2-4 individuella kontakter (ist. för individuella besök). Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kursen (kursnummer 86335):
1. Grupperiod (inneh. öppenvårdsdygn): 17-20.10.2022
2. Grupperiod : 13-17.3.2023
3. Grupperiod: 16-20.10.2023

ANSÖKAN

1. Tag kontakt med din arbetshälsovård eller hvc på din hemkommun

2. Fyll i ansökningsblankett KU 101 (och KU 200 om du har en förman)

3. Införskaffa ett B-läkarintyg för rehabilitering.

4. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst

Mer ingående info om hur man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering finns på FPA:s webbplats kela.fi.

Rehabiliteringen bekostas i sin helhet av FPA och är kostnadsfri för deltagaren.


Mera info:

Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa, tfn 050 516 0360, jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi

Susann Rabb, projektarbetare Ta hand om Bonden, tfn 050 331 9056, susann.rabb@mela.fi

 

Erfarenhetsgrupp för unga inför generationsväxling

Erfarenhetsgrupp för unga inför generationsväxling

LPA ordnar för första gången en erfarenhetsgrupp på distans på svenska.

Inför generationsväxling erfarenhetsgruppen är till för unga som funderar
på att göra en generationsväxling på gården. Upplägget är att vi i gruppen
delar tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.
Träffarna är avgiftsfria och sker på distans.

Tillsammans kommer vi bland annat att funder över:
•  Vilka förväntningar du har inför generationsväxlingen?
•  Vad som kan vara bra att diskutera igenom innan man förverkligar generationsväxlingen?
•  Hur gör man om det finns olika åsikter om gårdens framtid?

Gruppen träffas fyra gången på distans över Teams. Efter att du anmält dig så får du, i god tid före första
träffen, anvisningar per e-post hur man deltar.

Tidtabell:
tisdag 8.3.2022 klockan 18–19.30
tisdag 22.3.2022 klockan 18–19.30
tisdag 5.4.2022 klockan 18–19.30
tisdag 19.4.2022 klockan 18–19.30

Vi hoppas du binder dig att delta på alla gruppträffar. De som deltar i erfarenhetsgruppen kan finna nya
idéer och tankar till sin egen livssituation. Som handledare fungerar projektet Ta hand om bondens
projektassistent Pia Franzén.

Anmäl dig senast 1.3.2022 klockan 15.00 på LPA:s evenemangskalender eller via följande länk:
Anmälan till erfarenhetsgruppen här

samt Facebook evenemang: https://fb.me/e/YktKQeoD 

 

Tilläggsinfo: Pia Franzén, pia.franzen(at)mela.fi, tfn 050 599 3629

 

ÖSP söker en kommunikations assistent

ÖSP söker en kommunikations assistent

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som
bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för
5600 medlemmar på 2500 lantbrukslägenheter varav 120 är växthusföretag.
ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om
viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli finns i Vasa.

Nu söker vi en
KOMMUNIKATIONS ASSISTENT
Vi erbjuder ett varierande arbete med möjligheter att utveckla vår kommunikation
både internt och externt tillsammans med organisationens anställda.
Vi söker en person med erfarenhet av bl.a. sociala medier och administrativt
arbete. Du får möjlighet att arbeta med kommunikation på olika sätt med ett
stort ansvar. Dagliga kanslifunktioner ingår i ditt arbete och du kommer att få
en bred insyn i ÖSP:s verksamhet. Det är till fördel om du har ett intresse av
finländsk livsmedelsproduktion och är villig att lära dig under ditt nya arbete.
Arbetet är på heltid och anställningen inleds i april enligt överenskommelse.
Ansökan jämte CV och löneanspråk sänds till johanna.smith@slc.fi senast
21.1.2022, kl. 16.00.

Frågor angående tjänsten kan riktas till verksamhetsledare Johanna Smith,
tfn 041 465 1094 eller ordförande Tomas Långgård, tfn 050 555 3646.
Ansökningarna returneras inte.

Hur odla i ett förändrat klimat – seminarium 18.1.22

Hur odla i ett förändrat klimat – seminarium 18.1.22

Hur ska vi förbereda oss på att odla i ett förändrat klimat?

 

Nu är det dags att anmäl sig till seminariet: ”ANPASSNING NU, hur trygga matproduktionen i Österbotten när klimatet förändras”.

Seminariet arrangeras tisdagen den 18 januari kl. 9.30 – 15.30 via Teams.

Föreläsarna kommer bland annat från Meteorologiska institutet, Boreal, LUKE och Lantbrukssällskapet. Därtill föreläser Österbottniska odlare.

Hela programmet och anmälan hittar ni här.

Evenemanget är avgiftsfritt.

Unga bönder – aktuellt

Unga bönder – aktuellt

Skiddag till Simpsiö lördag 12.3.22

Vi träffas för en dag tillsammans i skidbacken och grillar självklart också korv.

 

Ungdomsträff/resa till Åland och Åbo 31.3 – 3.4.22

Välkommen med på årets KÖSEP-ungdomsresa till Åland och Åbo tillsammans med unga bönder från grannförbunden MTK-EP och MTK-KP. Det är ÖSP:s ungdomsutskott som arrangerar. Resan startar torsdag 31.3 och hemma är vi söndag 3.4. Det blir två nätter på Åland och sista natten i Åbo. Detaljerat program kommer senare.

Ekonomilaboratoriets föreläsning tisdag 7.12

Ekonomilaboratoriets föreläsning tisdag 7.12

HUR HANTERAR INDUSTRIN PLÖTSLIGA PRISHÖJNINGAR PÅ INSATSVAROR?

Tisdagen (OBS!) 7.12.2021 kl. 13:00-15:00

Föreläsare: Caj-Anders Skog, Entreprenör och styrelseproffs

 

 

’’Startade mitt första företag då jag var 16 år och drivit och utvecklat närmare 20 företag under alla dessa år. Företagen har varit i många olika branscher och mycket hårt arbete ligger bakom företagsutvecklingen. Suttit och sitter i många företagsstyrelser och första styrelseuppdraget fick jag vid 21 års ålder.’’

 

 

Föreläsningen ordnas virtuellt och länk till mötet fås efter anmälan. Anmälningar senast dagen före föreläsningen kl. 15:00.  

Det går också bra att anmäla sig direkt till projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi  tfn 044 2562743.  

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning  eller 80 € för hela föreläsningsserien.

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING

ÖSP:s förbundsmöte 13.12.21 på Norrvalla

ÖSP:s förbundsmöte 13.12.21 på Norrvalla

ÖSP:s ordinarie höstmöte hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305-307 i Vörå.

Program:

Stadgeenliga höstmötesförhandlingar

Lantbrukspolitisk översikt av Mats Nylund, ordförande SLC

Föredrag av Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

Utdelning av förtjänsttecken

SLC bjuder på lunch och kaffe med jubileumstårta

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.30.

 

Under rådande Covid-19 läge rekommenderas att man deltar i mötet endast om man är frisk och symptomfri. Vi följer myndigheternas rekommendationer beträffande allmänna sammankomster och därför begränsas antalet deltagare till 100 personer. De deltagare som inte ryms med hänvisas till att delta i förbundsmötet via Teams.

Anmälningstiden till höstmötet har gått ut.

 

Förbundsstyrelsen

 

EKONOMILABORATORIETS ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 1.12.21

EKONOMILABORATORIETS ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 1.12.21

ENTREPRENÖRSKAP I LANTBRUKET

 

Onsdagen 1.12.2021 kl. 13:00-15:00

Föreläsare: Emil Olsson, Slätte Gård, Ekoväx

 

Emil Olsson är ägare till företagen Slätte Gård och Ekoväx. Han har byggt upp Slätte gård till ett bolag som idag brukar ca 1600 hektar åker och 1800 hektar skog samt Ekoväx, ett bolag som säljer ekologiska gödselmedel till svenska lantbruksföretagare. Detta har han gjort med stor entreprenöriell anda och innovationskraft.

 

 

Kom och lyssna på Emils företagarhistoria och framtidsplaner!

Föreläsningen ordnas virtuellt och länk till mötet fås efter anmälan. Anmälningar senast dagen före föreläsningen kl. 15:00.  

Det går också bra att anmäla sig direkt till projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi  tfn 044 2562743.  

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning  eller 80 € för hela föreläsningsserien.

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING

EKONOMILABORATORIET ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 17.11.21

EKONOMILABORATORIET ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 17.11.21

RÅBELÖFS GODS – DERAS SYNPUNKT PÅ STRATEGI OCH EKONOMISTYRNING

Onsdag 17.11.2021 kl. 13.00-15.00.

Föreläsare: Erik Baeksted, Råbelöfs Gods

 

 

Råbelöfs Gods strax utanför Kristianstad bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, jakt och bostadsuthyrning. Växtodlingen, som är Råbelöfs Gods största verksamhetsgren, bedrivs inom handelsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB. Totalt disponerar gårdarna som ingår i bolaget ca 2 500 ha åkermark, varav Råbelöfs andel uppgår till ca 1 500 ha. Utöver åkermarken har Råbelöfs Gods 2000 ha skog och ca 500 ha betesmark som betas av 800 kreatur av raserna Angus och Simmental. Förutom detta bedrivs också smågrisproduktion med 800 suggor.

 

 

Välkommen på givande föreläsningar!

 

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING