Stödinfo 2021

Stödinfo 2021

Stödinfo 2021

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-Centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade i april i samarbete med Boden live virtuellt stödinfo i två delar. Nu kan du ta del av föreläsningarna och inbandningen

Föreläsarnas material, stödprognoser och länk till inbandningen hittar du här

Lycka till med din stödansökan. Kom ihåg att ÖSPs blankettombud står till er tjänst

 

Jordbruksentreprenörer

Jordbruksentreprenörer

ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara enklare att snabbt få tag på en entreprenör om någon på gården insjuknar eller om det uppstår andra problem så att man behöver hjälp med maskinarbetet. Alla listade entreprenörer har blivit kontaktade och gett sitt godkännande till att vara med på listan och bekräftat sina kontaktuppgifter. Ifall du själv vill vara med får du gärna ta kontakt med förbundet så uppdaterar vi entreprenörslistan med dina uppgifter. Jordbrukare bör vara ÖSP medlem för att vara med på listan.

Listan över entreprenörer finns här: Entreprenörslista 2021

 

Vill du vara med på entreprenörslistan eller göra ändringar, kontakta Gun Boström, tfn 06 318 9200 eller osp@slc.fi

 

 

 

Gårdens och växthusföretagets checklista inför vårbruket

Gårdens och växthusföretagets checklista inför vårbruket

Gårdens checklista har uppdaterats med checklistor för husdjursgården, mjölkgården och nötuppfödnings gården.

 

Länk till listorna:

Vårbrukets checklista: Gårdens-checklista-inför-vårbruket-2021

Husdjursgårdens checklista:  Djurgårdar-allmänt-2021

Mjölkgårdens checklista: Mjölkgård-checklista-2021

Nötuppfödning,  checklista: Nötuppfödning-checklista-2021

Växthusföretagets-checklista 2021

Listorna uppdateras senare med  checklista angående ekonomi.

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 12.04.21

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 12.04.21

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 12.4.2021

 

De finländska jordbrukarnas viktigaste uppgift är fortsättningsvis att trygga den inhemska matproduktionen. En viktig fråga för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) är därför gynnandet av aktiv odling där produktionen av mat och foder är det centrala. Aktiv odling kan också omfatta sådana klimat- och miljöåtgärder som ökar koldioxidbindningen i jordbruksmarken och motsvarande åtgärder som förbättrar markens bördighet, binder näringsämnen och tryggar ett hållbart jordbruk och en hållbar matproduktion på sikt.

 

EU betonar klimat- och miljöåtgärder i den kommande programperioden och ÖSP arbetar för att det också i fortsättningen skall finnas ett omfattande miljöersättningssystem där jordbrukarna kan välja åtgärder som är lämpliga för den egna produktionen och gårdens förhållanden och där åtgärderna är praktiskt genomförbara, ger en positiv miljöeffekt och kostnaderna för dem ersätts. Det finländska miljöersättningssystemet har varit en framgång med hög anslutningsgrad bland jordbrukarna och det är därför viktigt att systemet även i fortsättningen har en central roll i jordbrukarnas miljöarbete. Främjandet av ekologisk produktion är också en viktig del av helheten.

 

En fortsatt hög självförsörjningsgrad av livsmedel kräver också att unga ser en framtid inom primärproduktionen och vill blir jordbrukare. Därför är olika stödformer för unga jordbrukare och möjligheten till smidiga generationsväxlingar som kan anpassas efter gårdarnas olika förutsättningar väldigt viktiga för en fortsatt levande landsbygd.

 

Utformningen av stödsystemet har stor betydelse för hur den finländska matproduktionen utvecklas och tryggas de kommande åren. Beredningen av den kommande stödprogramperioden CAP2027 är nu inne i en mycket intensiv fas och ÖSP deltar aktivt i beredningen via Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC.

 

 

Utdelning av studiestipendier

Utdelning av studiestipendier

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 12.4.2021 delat ut följande stipendier;

 

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Erik Strandberg (Nykarleby), Mattis Nysand (Sundom) och Fanny West (Esse), som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

 

Förutom studiestipendierna gavs också ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

 

Tilläggsuppgifter:

Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646

Verksamhetsledare, ÖSP, Susanne West, tfn 050 590 1940

ÖSP söker en vikarierande trädgårdsombudsman

ÖSP söker en vikarierande trädgårdsombudsman

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation
som bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i
Österbotten för 5700 medlemmar på 2700 lantbrukslägenheter varav
140 är växthusföretag.

Vi söker nu en vikarierande TRÄDGÅRDSOMBUDSMAN

ÖSP:s trädgårdsombudsman sköter intressebevakningen för de finlandssvenska
trädgårds- och frilandsproducenterna. Placeringsort är Vasa, men arbetet förutsätter
resande både i Österbotten och inom Finland. Arbetet är omväxlande och
ger en god inblick i politiskt beslutsfattande och utformandet av det nationella
stödsystemet.
Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig yrkeshögskoleutbildning som
hortonom- eller agrologutbildning eller annan motsvarande utbildning samt insikter
i särskilt växthusnäringens produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter
god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete.
Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av intressebevakning
och jordbrukspolitik samt kunskap om det österbottniska växthusklustret.
Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-590 1940.
Anställningen inleds senast 1.8.2021 men kan inledas tidigare enligt överenskommelse.
Arbetet är på heltid och tidsbundet fram tills 31.7.2022 men med eventuell
möjlighet till förlängning.
Ansökningar med löneanspråk sänds till Österbottens svenska producentförbund
r.f., Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller per e-post till susanne.west@slc.fi
senast 26 mars 2021. Ansökningarna returneras inte.

Lokalavdelningarnas årsmöten 2021

Lokalavdelningarnas årsmöten 2021

Dessa lokalavdelningar har redan hållit sitt årsmöte:

KVEVLAX LOKALAVDELNING

Måndag 8 mars 2021 kl. 19:00, gamla skolköket i Koskö eller på distans via Teams.
Kontakta Johanna Nyman om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 561 6857.

 

NÄRPES ÖSTRA LOKALAVDELNING

Måndag 8 mars 2021 kl. 19:00, Pjelax byagård eller på distans via Teams.
Kontakta Kaj Sjögård om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 587 7947.

ESSE LOKALAVDELNING

Onsdag 10 mars 2021 kl. 19:00, Essegården eller på distans via Teams.
Kontakta Sebastian Kjellman om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 382 9258.

 

NYKARLEBY LOKALAVDELNING

Onsdag 10 mars 2021 kl. 19:00, Socklot Uf eller på distans via Teams.

Kontakta Jonny Kronqvist om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 596 6476.

 

TERJÄRV LOKALAVDELNING

Onsdag 10 mars 2021 kl. 19:00, Restaurang Marinas eller på distans via Teams.
Kontakta Marcus Skullbacka om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 724 4043.

 

TJÖCK LOKALAVDELNING

Onsdag 10 mars 2021 kl. 20:00, Vargö idrottsgård eller på distans via Teams.

Kontakta Anders Lillandt om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 463 2196.

 

MALAX LOKALAVDELNING

Torsdag 11 mars 2021 kl. 19:00, Br. Hemmings kontor eller på distans via Teams.
Kontakta Sören Stenroos om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 320 1539.

 

REPLOT-BJÖRKÖBY LOKALAVDELNING

Måndag 15 mars 2021 kl. 19:00 på Bodagården eller på distans via Teams. (OBS! nytt datum och plats pga. ändrade restriktioner, inget fysiskt möte 9.3.).

Kontakta Susanne West om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 590 1940.

 

SIDEBY LOKALAVDELNING

Måndag 15 mars 2021 kl. 19:00 på Skaftung Uf eller på distans via Teams.

Kontakta Fredrik Andtfolk om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 504 0102.

 

SOLF LOKALAVDELNING

Tisdag 16 mars 2021 kl. 18:30 på Solf Uf eller på distans via Teams.

Kontakta Joakim Östman om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 531 6167.

 

PURMO LOKALAVDELNING

Tisdag 16 mars 2021 kl. 19:30 på Klacken eller på distans via Teams.

Kontakta Ove Lönnqvist om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 527 4275.

 

MAXMO LOKALAVDELNING

Tisdag 16 mars 2021 kl. 19:00 I Kvimo bystuga eller på distans via Teams.

Kontakta Jonas Holm om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 561 0700.

 

KORSHOLMS SÖDRA LOKALAVDELNING

Onsdag 17 mars 2021 kl. 19:00 I Toby byagård eller på distans via Teams.

Kontakta Christoffer Ingo om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 545 5472.

 

LAPPFJÄRD LOKALAVDELNING

Onsdag 17 mars 2021 kl. 19:00 på Lantbrukskansliet eller på distans via Teams.

Kontakta Nina Hoxell om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 741 7480.

 

VÄSTRA NÄRPES LOKALAVDELNING

Onsdag 17 mars 2021 kl. 19:00 i Tjärlax byagård eller på distans via Teams.

Kontakta Dan Häggqvist om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 588 4861.

 

KARLEBY LOKALAVDELNING

Torsdag 18 mars 2021 kl. 19:30, på Jungsborg eller på distans via Teams.

Kontakta Andreas Åman om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 832 8643.

 

VÖRÅ LOKALAVDELNING

Torsdag 18 mars 2021 kl. 19:00 på Norrvalla eller på distans via Teams.

Kontakta Jonas Östman om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 523 5319.

 

NEDERVETIL LOKALAVDELNING

Måndag 22 mars 2021 kl. 19:30, hos Kainberg, Kainbergsvägen 20 eller på distans via Teams.

Alla deltagare bjuds vid senare tillfälle på take away pizza från Café 13.

Kontakta Dick Kainberg om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 523 6949.

 

SUNDOM LOKALAVDELNING

Måndag 22 mars 2021 kl. 19:00 på Agco Suomi Oy, Cirkelvägen 15 i Vasa eller på distans via Teams.

Kontakta ÖSP om du glömt att anmäla dig till mötet, tfn 044 781 8007.

 

LARSMO LOKALAVDELNING

Måndag 22 mars 2021 kl. 19:30 på Solstrand eller på distans via Teams.

Kontakta Jenny Sundkvist om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 531 0437.

 

ORAVAIS LOKALAVDELNING

Tisdag 23 mars 2021 kl. 19:00 hos Häggblom, Rauskvägen 12, Österby eller på distans via Teams.

Kontakta Madelene Lindqvist om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 545 7372.

 

YTTERMARK LOKALAVDELNING

Tisdag 23 mars 2021 kl. 19:00 i Yttermark skola eller på distans via Teams.

Kontakta Karl-Gustav Svedjebäck om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 026 8540.

 

PEDERSÖRE LOKALAVDELNING

Onsdag 24 mars 2021 kl. 19:30 I Forsby byagård eller på distans via Teams.

Kontakta Jonas Kackur om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 302 5161.

 

PÖRTOM LOKALAVDELNING

Onsdag 24 mars 2021 kl. 19:00 i servicehuset eller på distans via Teams.

Kontakta Patrik Lindblad om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 545 7372.

 

ÖVERMARK LOKALAVDELNING

Onsdag 24 mars 2021 kl. 19:00 på Övermark uf eller på distans via Teams.

Kontakta Jan-Anders Lindfors  om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 040 722 3791.

 

KRONOBY LOKALAVDELNING

Torsdag 25 mars 2021 kl. 19:30 på Kronoby folkhögskola eller på distans via Teams. Alla deltagare bjuds vid senare tillfälle på pizza från Botnia Hotel & Restaurant.

Kontakta Johan Drycksbäck om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 303 1392.

 

KORSNÄS LOKALAVDELNING

Torsdag 25 mars 2021 kl. 19:00 hos Enlund, Storåsvägen 16, Harrström eller på distans via Teams.

Kontakta Kenneth Enlund om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 0400 293 929.

 

MUNSALA LOKALAVDELNING

Torsdag 25 mars 2021 kl. 18:00 på Munsalagården eller på distans via Teams.

Efter årsmötet håller styrelsen konstituerande möte.

 

JEPPO LOKALAVDELNING

Torsdag 25 mars 2021 kl. 19:00 på Jesika Ab, Östra Jeppovägen 292 eller på distans via Teams.

Kontakta ÖSP om du glömt anmäla dig till mötet, tfn 050 358 0198.

__________________________________________________

Förbundet deltar med aktuell information.

Stadgeenliga ärenden.

 

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelserna

___________________________________________________________

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Föreläsningsserien ordnas av ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet.

Varje föreläsning har en inbjuden föreläsare som talar kring respektive tema och därefter finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. Varje föreläsning tar max 2 h i anspråk.

För ÖSP:s medlemmar är det gratis att delta, medan vi för övriga uppbär en kostnad på 25 euro/föreläsning eller 60 euro för hela föreläsningspaketet på tre föreläsningar. Fakturering sker efter webbseriens slut.

Föreläsningen ordnas via Microsoft Teams och alla som anmält sig får en anmälningslänk till den anmälda e-postadressen. Anmälning måste ske innan kl. 15.00 dagen före.

Anmälning: https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

Vid frågor, kan man vända sig till projektledare Daniel Englund, 044 256 2743 eller daniel.englund@slc.fi

 

Program:

Från visioner till konkreta handlingsplaner

Onsdag 24.2.2021 kl. 10.00-12.00

 

Föreläsare: Ville Hautala, Nooga Consulting

 

Jag heter Ville Hautala och jag jobbar för tillfället med olika ekonomiuppdrag och affärs- och organisationsutveckling vid Nooga Consulting Oy Ab.

Jag har tidigare jobbat mångsidigt inom ekonomi och som företagsledare. Jag tycker om att analysera stora datamängder, göra upp kostnadskalkyler och sparra företagare och organisationer mot bättre beslutsfattande.

Jag har även jobbat som företagare inom byggproduktindustrin för 5 år och upplevt företagandets fördelar och utmaningar.

Att jobba hårt kan vara givande. Att jobba mot ett mål kan ge uppdraget en mening. Att jobba enligt plan kan ge struktur och ordning. Att jobba hårt enligt plan för att nå mål ger önskat resultat.

 

Anmälan senast 23.2 kl. 15. Anmäl här:

https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

 

 

God företagsekonomi – Lönsamhet, vinst och tillväxt!

 

Onsdag 3.3.2021 kl. 10.00-12.00

 

Föreläsare: Per Vilén, P.Vilén Consulting

 

EM från Hanken i Vasa, bokföringsbyråföretagare sedan 1989, föreläst sedan tidigt 90-tal. Målgruppen har övervägande varit företagare och blivande företagare. Föreläsningsämnen är och har varit ”start eget”, bokföring, bokslut, skatter och skatteplanering, företagsadministration/ ledning, personaladministration, företags- och affärsjuridik, generationsväxling och annat som kan intressera företagare inom redovisning och administration.

 

 

 

Anmälan senast 2.3 kl. 15. Anmäl här:

https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

 

 

 

Bolagisering av lantbruksföretag

Onsdag 10.3.2021 kl. 10.00-12.00

Föreläsare: Anne Sigg, ProAgria ÖSL

 

En lyckad bolagisering kräver en god planering, en hel del tid och många viktiga beslut.

Under Annes föreläsning diskuterar vi följande viktiga frågeställningar som du bör ha på klart innan du inleder processen

–   Jordbruksföretag som bolag – vad betyder det i praktiken?

 –  Fördelar med bolagisering

–   Att ta i beaktande vid bolagisering

 

Kom och lyssna på goda råd och diskutera om möjligheter som du har med ditt företag!

 

Anmälan senast 9.3 kl. 15.00 Anmäl här:

https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

 

 

Kontakt:
Vid frågor, ta kontakt med projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi eller tfn 044 256 2743 (även sms/WhatsApp).

 

ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet har i syfte att stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Mera information på projektsidan.

 

Välkommen på givande föreläsningar! 

 

Stipendier att sökas ur Håkan Malms minnesfond och Jubileumsfonden

Stipendier att sökas ur Håkan Malms minnesfond och Jubileumsfonden

Österbottens svenska producentförbund r.f:s
styrelse har lediganslagit stipendier att sökas
ur Håkan Malms minnesfond och Jubileumsfonden

Stipendier ur Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som
studerar till agrolog på svenska i Finland och ur Jubileumsfonden beviljas
stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda
inom ÖSP för utbildning och skolning, t.ex. för deltagande i kurser och
seminarier.

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond skall var ÖSP till handa
senast 10.3.2021 på adressen Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa.

Ansökan om stipendier ur Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året,                                                                                                                                                                    dock senast 31.10.2021. Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om
studiestipendium bifogas åtminstone studieintyg och ämbetsbevis. Mera
information ges av verksamhetsledare Susanne West, tfn 050 590 1940.

Generationsväxlingskurs 9.3 och 11.3

Generationsväxlingskurs 9.3 och 11.3

SLC och producentförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF genomför i samarbete en gemensam tvådelad, virtuell generationsväxlingskurs tisdagen den 9 mars kl. 10-13 och torsdagen den 11 mars kl. 18-20.30. Kursen genomförs digitalt i Teams. Boka in tidpunkterna i din kalender redan nu!

I kursen ingår föreläsningar om planering av generationsväxling, beskattningsfrågor, startstöd, finansierings- och avtalsfrågor, pensionsfrågor, information om Ta hand om bonden-projektet samt erfarenheter och andra tips inför generationsväxlingar. Föreläsare från bl.a. rådgivningen, NTM-centralen, LPA och banksektorn medverkar i programmet.

Kursen riktar sig till lantbrukare i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland som står inför en generationsväxling. Kursen är gratis för SLC-medlemmar.

ANMÄLAN:

Anmäl dig via Lyyti senast den 7 mars: https://www.lyyti.fi/reg/SLCgenerationsvaxlingskurs2021

Länken för att ansluta skickas dagen före kursen till alla dem som anmält sig.

 

Mera information om programmet på slc.fi