Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

_____________________________________________________________

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Måndag 13 mars 2017 kl. 19.00 i Dynamo Företagshuset.

Tomas Långgård, Johanna Smith och Irene Vänninen medverkar.

 

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 15 mars 2017 kl. 19.00 på ABC i Lålby.

Johanna Smith och Irene Vänninen medverkar.

 

Lappfjärdsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 16 mars 2017 kl. 19.00 på Stenbrytaren.

Johanna Smith och Irene Vänninen medverkar.

På mötet tas upp till behandling av lokalavdelningens upplösning,

första behandlingen.

 

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Fredag 17 mars 2017 kl. 19.00 i Norrback Byagård.

Johanna Smith och Irene Vänninen medverkar.

———————————————————————————————–

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2017.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna

Styrelserna

 

 

Lokalavdelningarnas årsmöten

Lokalavdelningarna i Österbotten håller

stadgeenliga årsmöten enligt följande

 

SOLF LOKALAVDELNINGAR

Måndag 20 februari 2017 kl. 19.00 på Solf uf

Föreläsare: Ordförande Tomas Långgård och nya verksamhetsledare Madelene Lindqvist medverkar från förbundet.
Susann Rabb informerar om LPA:s projekt ”Ta hand om bonden”
Aktia bjuder på kaffe.

 

 

MUNSALA LOKALAVDELNING

Onsdag 22 februari 2017 kl. 19.00 på Munsala IF skidstuga

Föreläsare: Viceordf Niclas Sjöskog och Jan-Ove Nyman medverkar från förbundet.
Vasa Andelsbank informerar om bolagiseringsmöjligheter inom jordbruket och bjuder på kaffe.

 

MAXMO LOKALAVDELNING

Onsdag den 22 februari 2017 kl. 19.30 i Kvimo bystuga.

Föreläsare: Mats Nylund och Madelene Lindqvist medverkar från förbundet.

 

 

NYKARLEBY LOKALAVDELNING

Onsdag 22 februari 2017 kl. 19.30 på Juthbacka

Föreläsare: Fredrik Grannas medverkar från förbundet.
Susann Rabb informerar om LPA:s projekt ”Ta hand om bonden”.
Kim Tarvonen från Österbottens Kött medverkar. ÖK bjuder på kaffe och ”brunbetan”.

 

JEPPO LOKALAVDELNING

Torsdag 23 februari 2017 kl. 19:00 på Måtars stugan

Aktuell information av Stefan Thölix från förbundet

samt ÖSPs nya verksamhetsledare Madelene Lindqvist

 

 

REPLOT-BJÖRKÖBY LOKALAVDELNING

Torsdag 23 februari 2017 kl. 19:30 på Minibaren i Björköby

Aktuell information av Fredrik Grannas från förbundet

 

 

VÄSTRA NÄRPES LOKALAVDELNING

Måndag 6 mars 2017 kl. 19.00 på Nämpnäs Uf.

Fredrik Grannas och Madelene Lindqvist medverkar från förbundet.

 

 

KORSNÄS LOKALAVDELNING

Tisdag den 7 mars 2017 kl. 18.00 på Stenbrytaren.

Bjarne Mara medverkar från förbundet.

Thomas Backman från Stenco informerar om aktuellt inom växtodling.

Vi bjuder på pizzabuffé.

 

 

TERJÄRV LOKALAVDELNING

Tisdag 7 mars 2017 kl. 19.30 på Restaurang Marinas.

Tomas Långgård medverkar från förbundet.

Kristian Björk från Metsä Group informerar om virkesmarknaden.

Vi bjuder på pizzabuffé.

 

 

LAPPFJÄRD, SIDEBY OCH TJÖCK LOKALAVDELNINGAR

Tisdag 7 mars 2017 kl. 19.00 i Lokalgrottan på Bötombergen.

Holger Falck från SLC och Madelene Lindqvist medverkar från förbundet.

Jussi Tuomisto (PAYR) potatisbranschens samarbetsorgan.

 

 

ÖVERMARK LOKALAVDELNING

Onsdag 8 mars 2017 kl. 19.00 på Övermark Uf.

Niclas Sjöskog från förbundet och jurist Mikaela Strömberg-Schalin från SLC medverkar.

Daniel Backman från Lantmäteriverket informerar om ägoreglering.

 

 

PÖRTOM LOKALAVDELNING

Onsdag 8 mars 2017 kl. 19.00 på Pörtom Uf.

Mats Nylund medverkar från förbundet.

Daniel Backman från Lantmäteriverket informerar om ägoreglering.

 

 

ESSE LOKALAVDELNING

Onsdag 8 mars 2017 kl. 19.00 på Essegården.

Fredrik Grannas från förbundet.

Kim Tarvonen från ÖK medverkar.

 

 

YTTERMARK LOKALAVDELNING

Onsdag 8 mars 2017 kl. 18.30 på SÖFF.

Tomas Långgård och Madelene Lindqvist från förbundet och

landsbygdschef Annica Lind medverkar.

OBS! Vi börjar med kaffe, paj och sallad.

 

SUNDOM LOKALAVDELNINGS VÅRMÖTE

Ordinarie vårmöte hålls torsdagen den 9 mars 2017 kl. 19.00 i Sundom Uf.

Johanna Nyman medverkar från förbundet.

 

KORSHOLMS SÖDRA LOKALAVDELNING

Måndag 13 mars 2017 kl. 19.00 i Toby byagård.

Mats Nylund och Madelene Lindqvist medverkar från förbundet.

 

KVEVLAX LOKALAVDELNING

Tisdag 14 mars 2017 kl. 19.00 i Västerhankmo Uf.

Niclas Sjöskog och Madelene Lindqvist medverkar från förbundet.

Tom Åstrand från Österbottens Kött medverkar. ÖK bjuder på korv och sallad.

 

NEDERVETIL LOKALAVDELNING

Tisdag 14 mars 2017 kl. 19.00 på Café 13.

SKOGSTEMA

Stefan Thölix medverkar från förbundet.

Marko Svartsjö från Metsä och Markus Stenborg från Skogsvårdsföreningen.

Mötet hålls gemensamt med lantmannagillet.

Efter mötet pizzabuffé.

 

PURMO LOKALAVDELNING

Onsdag 15 mars 2017 kl. 19.30 på Uffes.

Mars Nylund från förbundet.

Susann Rabb informerar om LPA:s projekt ”Ta hand om bonden”.

 

PEDERSÖRE LOKALAVDELNING

Onsdag 15 mars 2017 kl. 19.30 på Lannäslund

Tomas Långgård från förbundet.

 

ORAVAIS LOKALAVDELNING

Onsdag 15 mars 2017 kl. 19.30 i Komossa Uf.

Bjarne Mara och Madelene Lindqvist från förbundet.

 

NÄRPES ÖSTRA LOKALAVDELNING

Onsdag 15 mars 2017 kl. 19.00 på Stationshuset i Finby.

Fredrik Grannas från förbundet.

 

MALAX LOKALAVDELNING

Onsdag 15 mars 2017 kl. 19.00 på Bröderna Hemmings kontor (fd Aktia mötesrum).

Rikard Korkman från SLC och Daniel Klockars från ÖK.

 

KRONOBY LOKALAVDELNING

Torsdag 16 mars 2017 kl. 19.30 på Kronoby Folkhögskola

Tomas Långgård medverkar från förbundet.

 

LARSMO LOKALAVDELNING

Torsdag 16 mars 2017 kl. 19.30 på Solstrand.

Stefan Thölix medverkar från förbundet.

 

KARLEBY LOKALAVDELNING

Torsdag 16 mars 2017 kl. 19.30 på Såka Byagård.

Bjarne Mara medverkar från förbundet

 

VÖRÅ LOKALAVDELNING

Torsdag 16 mars 2017 kl. 19.00 på Norrvalla.

Niclas Sjöskog från förbundet och SLC:s informatör Mia Wikström medverkar.

Susann Rabb informerar om LPA:s projekt ”Ta hand om bonden”.

 

 

Kaffeservering
Alla hjärtligt välkomna!
Föreläsningsdelen arrangeras i samarbete med SFV Bildning

Styrelserna

Generationsväxlingskurs

ÖSP ordnar generationsväxlingskurs

Ti 7.2 kl. 10:00 -14:30 YA Närpes, Ängskullsvägen 1, Närpes

Ti 7.2 kl. 18.30 -22:00 YA! Gamla Vasa Kungsgårdsvägen 30A, Vasa

Ons 8.2 kl. 10:00 -14:30 Optima Jakobstad, Lannäslund

  • Ekonomi och företagsstrategi – ProAgria ÖSL, Tor-Erik Asplund
  • Bankens roll vid generationsväxling – Närpes Sparbank i Närpes,

Kvevlax sparbank i Vasa och Andelsbanken i Jakobstad

  • Pensions- och avträdelsestöd, samt info om LPA – Nina Hemberg /

Annika Grannas LPA

  • Startstöd – Maria Swanljung, NTM-Centralen
  • Beskattning, värdering och goda råd – Holger Falck SLC

Anmälan senast 31.1 till ÖSPs kansli tfn (06) 3189 200 eller osp@slc.fi

ÖSP medlemmar ingen deltagaravgift, övriga 50 € per person.

Bankerna sponsorer mat och kaffe.

Kursen arrangeras i samarbete med SFV Bildning.

Mera info www.ösp.fi

Kursen riktar sig till både yngre och äldre som förbereder sig för

generationsväxling.

 

Upp till bevis S-gruppen

Pressmeddelande
18.1.2017
Upp till bevis S-gruppen – rör inte producentpriserna!
S-gruppens billighetskampanj har tagits emot med stor oro bland jordbrukarleden.
– Producenterna är mycket oroliga över de stora prissänkningarna, speciellt på grönsakssidan, konstaterar ÖSP:s förbundsordförande Tomas Långgård.
Producentorganisationerna kommer att följa upp handelns agerande och producentprisens utveckling. Handeln har lovat ta sänkningen från deras egna marginaler och ÖSP utgår från att handeln håller sitt löfte. Tyvärr har erfarenheter av tidigare billighetskampanjer visat att producenterna i praktiken stått för notan. Producentpriserna på bland annat potatis, ägg, spannmål och svinkött hör redan till de lägsta i hela EU. Risken är stor att S-gruppen kommer att överföra prissänkningen till nästa led i livsmedelskedjan.
– Vi har inget emot lägre matpriser, men producenterna behöver sådana producentpriser som tryggar en lönsam verksamhet för att vi även i framtiden ska kunna producera världens renaste och bästa råvaror, konstaterar Långgård.
Jordbruket och livsmedelsindustrin är en stor sysselsättare och i dagens ekonomiska läge behövs alla arbetsplatser i landet. I stället för att agera ensamt och i förlängningen äventyra hela landets matproduktion och 300 000 arbetsplatser borde handeln samarbeta med producenterna vid planering av sina kampanjer. Produktionen, av speciellt grönsaker, är säsongbetonad och det finns tidpunkter under året när en kampanj med medföljande större efterfrågan skulle gagna alla parter. I stället tenderar handeln importera motsvarande produkter inför den inhemska högsäsongen och därmed rubba prisbilden på marknaden för att pressa priserna.
Producenterna vill producera råvaror i världsklass och vi behöver handeln för att få ut våra produkter till konsumenterna. För att skapa en smidigare matkedja efterlyser vi ett närmare och långsiktigt samarbete med handeln.
Förbundsstyrelsen ÖSP

Tilläggsinformation:
Tomas Långgård
förbundsordförande ÖSP
050 555 3646
Jan-Ove Nyman
verksamhetsledare ÖSP
045 129 4427

OSS BÖNDER EMELLAN

Välkommen på medlemsträff

OSS BÖNDER EMELLAN

9.1.2017 kl 19:00 Bocks Corner, Gerbyvägen 18 i Vasa

10.1.2017 kl 19:00  Hotell Polaris i Edsevö

12.1.2017 kl. 19:00 Hotell Red & Green i Närpes

Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid.

Prata av dig bönder emellan helt enkelt. Vad ska ÖSP och SLC sätta fokus på?

Bevakas rätt frågor?

 

På plats från SLC och ÖSP för att höra dina åsikter är bl.a. Mats Nylund, Johan Åberg, Tomas Långgård, Niclas Sjöskog och Mikaela Strömberg-Schalin/Mia Wikström.

SLC bjuder på en bit mat och dryck.

Anmäl dig senast 5.1 till osp@slc.fi eller tfn 06 318 9200.

ÖSP:S HÖSMÖTE 12.12

Österbottens svenska producentförbund r.f:s

HÖSTMÖTE

på Norrvalla i Vörå (auditoriet)
(Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå)

måndagen den 12 december 2016

Program

Kl. 09.45 Kaffe och semla serveras från kl. 09.30-10.15

kl. 10.30 Hälsningsanförande
förbundets ordförande Mats Nylund

Höstmötesförhandlingar
bl.a. budgetbehandling och förrättande av val
Revidering av stadgarna

kl. 11.30 Aktuell lantbrukspolitik
Johan Åberg, verksamhetsledare, SLC

kl. 12.30 Gemensam lunch, Elsas Kök

kl. 13.00 Den aktuella djursjukdomssituationen och förebyggande åtgärder
Pirjo Kortesniemi, VD för Djurens hälsa ETT rf

kl. 13.45 Diskussion

kl. 14.45 Mötet avslutas

ÖSP:s höstmöte 12.12 2016

Österbottens svenska producentförbund r.f.:s

ordinarie höstmöte

hålls måndagen den 12 december 2016 kl. 10.30 på Norrvalla, auditoriet, Vöråvägen 305-307, Vörå.

Stadgeenliga höstmötesförhandlingar.

Program:

Anförande av VD Pirjo Kortesniemi från Djurens hälsa ETT rf
”Den aktuella djursjukdomssituationen och förebyggande åtgärder.

Lantbrukspolitiskt anförande av verksamhetsledare Johan Åberg, SLC.

Vid mötet behandlas ändring av förbundets stadgar.

Kaffe och semla serveras kl. 09.30 – 10.15.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen