Trädgårdsavdelningars årsmöten 2022

Trädgårdsavdelningars årsmöten 2022

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 22 mars 2022 kl.18:00 på Korsnäsgården.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 23 mars 2022 kl. 18.00 på Oneil’s kitchen.

Vi bjuder på buffé. För serveringens skull önskas anmälan om deltagande till Ulf Harf,

tfn 044 516 4825, senast 20.3.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

 Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 24 mars 2022 kl. 19.00 på Norrback Bystuga.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

 

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2022.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna

 

KÖSEP, resa till Åland för unga bönder

KÖSEP, resa till Åland för unga bönder

KÖSEP, resan för unga bönder

Nu är det åter dags för årets KÖSEP resa som går till Åland. Träffen är öppen för alla unga bönder i landet. Vi åker fredag den 1.4 och är åter hemma den 4.4, två nätter på Åland och en natt i Åbo

Den 1.4 reser vi till Åland. Den 2.4 gör vi gårdsbesök på Åland. Den 3.4 blir Mariehamn och resa till Åbo med hotellövernattning. Den 4.4 reser vi från Åbo och hem.

Resan är två-språkigt. Är du intresserad av att delta ta kontakt med ombudsman Fredrik Grannas tfn 0503580198.

Sista anmälningsdag nu på sö 13.3. Det är MTK som har ordnat resan och har hand om anmälningsformuläret.

Länk för anmälning här

 

Hållbar rekrytering, webbinarium

Hållbar rekrytering, webbinarium

Välkommen på utbildning om hållbar rekrytering för landsbygdssektorns arbetsgivare 8.3, 22.3 och 7.4

ÖSP, SLC och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF ordnar under våren en gemensam utbildningsserie om hållbar rekrytering för landsbygdssektorns arbetsgivare. Genom olika föreläsningar av sakkunniga kan arbetsgivare fördjupa sitt kunnande i frågor som berör rekrytering och utländsk arbetskraft. Utbildningsseriens första föreläsning hålls tisdagen den 8 mars kl. 14.

Målet med utbildningsserien är att landsbygdssektorns arbetsgivare ska bli bättre på att känna igen varningstecken på missförhållanden hos anställda och att företagare ska kunna rekrytera anställda på ett bra sätt.

Utbildningstillfällena genomförs digitalt via Teams och är öppna för alla SLC-medlemmar. Det krävs ingen förhandsanmälan för att delta i utbildningstillfällena.

DEL 1: Juridiska ramarna för hållbar rekrytering
Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 14.00-15.30
Föreläsare: Kristel Nybondas, vd för LAF

 

DELTA I UTBILDNINGEN GENOM ATT KLICKA HÄR -> Länk till Teams

 

DEL 2: Kännetecken för olika former av människohandel
Tid: Tisdagen den 22 mars kl. 14.00-15.30
Föreläsare: Natalia Ollus, direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI

 

DEL 3: Kommunicera som arbetsgivare och chef
Tid: Torsdagen den 7 april kl.14-15.30
Föreläsare: Elli Flén, kommunikationskonsult vid Losvik & Flén med lång erfarenhet av kriskommunikation och kommunikation mellan människor från olika kulturer.

Delar länken till respektive föreläsning publiceras även på slc.fi/rekryutbildning.

Varmt välkommen!

Mera information om utbildningsserien ger ÖSP:s och SLC:s trädgårdsombudsman David Pettersson (david.pettersson@slc.fi, 050 563 2719) samt kommunikationschef Mia Wikström (mia.wikstrom@slc.fi, 050 355 3213). MW

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan om stipendier

Ansökan om stipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f.:s styrelse har lediganslagit stipendier att sökas ur Håkan Malms minnesfond, Ivar Lillandts stipendiefond samt Jubileumsfonden.

Stipendier ur Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland, stipendier ur Ivar Lillandts stipendiefond kan sökas av österbottningar som bedriver skogliga studier på högskolenivå och ur Jubileumsfonden beviljas stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP för utbildning och skolning, t.ex. för deltagande i kurser och seminarier.

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond och Ivar Lillandts stipendiefond skall vara inlämnade senast 11.3.2022 per e-post till johanna.smith@slc.fi. Ansökan om stipendier ur Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.10.2022. Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium bifogas åtminstone ett studieintyg. Mera information ges av verksamhetsledare Johanna Smith, tfn 041 465 1094.

Erfarenhetsgrupp för unga inför generationsväxling på Teams i mars och april

Erfarenhetsgrupp för unga inför generationsväxling på Teams i mars och april

LPA ordnar för första gången en erfarenhetsgrupp på distans på svenska.

Inför generationsväxling erfarenhetsgruppen är till för unga som funderar
på att göra en generationsväxling på gården. Upplägget är att vi i gruppen
delar tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.
Träffarna är avgiftsfria och sker på distans.

Tillsammans kommer vi bland annat att funder över:
•  Vilka förväntningar du har inför generationsväxlingen?
•  Vad som kan vara bra att diskutera igenom innan man förverkligar generationsväxlingen?
•  Hur gör man om det finns olika åsikter om gårdens framtid?

Gruppen träffas fyra gången på distans över Teams. Efter att du anmält dig så får du, i god tid före första
träffen, anvisningar per e-post hur man deltar.

Tidtabell:
tisdag 8.3.2022 klockan 18–19.30
tisdag 22.3.2022 klockan 18–19.30
tisdag 5.4.2022 klockan 18–19.30
tisdag 19.4.2022 klockan 18–19.30

Vi hoppas du binder dig att delta på alla gruppträffar. De som deltar i erfarenhetsgruppen kan finna nya
idéer och tankar till sin egen livssituation. Som handledare fungerar projektet Ta hand om bondens
projektassistent Pia Franzén.

Anmäl dig senast 1.3.2022 klockan 15.00 på LPA:s evenemangskalender eller via följande länk:
Anmälan till erfarenhetsgruppen här

samt Facebook evenemang: https://fb.me/e/YktKQeoD 

 

Tilläggsinfo: Pia Franzén, pia.franzen(at)mela.fi, tfn 050 599 3629

 

KIILA-rehabilitering på svenska för lantbruksföretagare

KIILA-rehabilitering på svenska för lantbruksföretagare

KIILA-rehabilitering på svenska för lantbruksföretagare

Ansökningstiden för LPA:s svenskspråkiga KIILA-rehabiliteringskurs har börjat. Rehabiliteringskursen innehåller en öppenvårdsdag och tre grupperioder vid Härmä Rehab & Spa samt två-fyra individuella kontakter och kursen pågår 2022–2023. Syftet med KIILA-rehabiliteringen, som pågår 1–1,5 år, är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

FÖR VEM?

• du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

• du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering.

• det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta

MÅL

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet

LÄNGD

Rehabiliteringskursen innehåller 1 öppenvårdsdag och 3 grupperioder (totalt 14 dygn) på plats vid Härmä Rehab & Spa samt 2-4 individuella kontakter (ist. för individuella besök). Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kursen (kursnummer 86335):
1. Grupperiod (inneh. öppenvårdsdygn): 17-20.10.2022
2. Grupperiod : 13-17.3.2023
3. Grupperiod: 16-20.10.2023

ANSÖKAN

1. Tag kontakt med din arbetshälsovård eller hvc på din hemkommun

2. Fyll i ansökningsblankett KU 101 (och KU 200 om du har en förman)

3. Införskaffa ett B-läkarintyg för rehabilitering.

4. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst

Mer ingående info om hur man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering finns på FPA:s webbplats kela.fi.

Rehabiliteringen bekostas i sin helhet av FPA och är kostnadsfri för deltagaren.


Mera info:

Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa, tfn 050 516 0360, jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi

Susann Rabb, projektarbetare Ta hand om Bonden, tfn 050 331 9056, susann.rabb@mela.fi

 

Infotillfälle för nöt- och fårgårdar, webbinarium18.2

Infotillfälle för nöt- och fårgårdar, webbinarium18.2

Info till nöt- och fårgårdar i Österbotten

Webbinarium på Teams.

Fre 18.2 kl. 12 – 14

 

Program:

 Öppningsanförande av Niclas Sjöskog, ÖSP 

Aktuellt inom lantbrukspolitiken.

 

EU:s produktionskopplade stöd – Juha Palonen, Jord- och skogsbruksministeriet

Palonen informerar om förändringar i bidragsansökan och bidragsgrunderna som för Österbottens del påverkar nöt och fårgårdar.

 

Fullmakter och fullmaktsförfarandet – Lantbrukssällskapet ProAgria ÖSL

Under våren tar Livsmedelsverket i bruk det nya nötkreatursregistret, det innebär att alla nötgårdar måste ge nödvändiga fullmakter via Suomi.fi. Lantbrukssällskapet förklarar hur man ger fullmakt och till vem man skall ge.

 

Undvik fel och fixa övervakningen – Jan Asplund Österbottens NTM- Central

Vilka är det vanligaste felen som hittas på en nöt- och fårgårdar vid övervakning, och hur skall man undvika dessa.

 

Sammanfattning och info från Lantbrukskansliet

Annica Lind (Närpes), Maria Berglund (Pedersöre) Roger Bertils (Vörå).

 

Anslut direkt genom länken

https://bit.ly/nötfårinfo