ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling

ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling

PRESSMEDDELANDE
3.2.2022
ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling  Österbottens svenska producentförbunds, ÖSP:s, trädgårdsutskott tar bestämt avstånd från människohandel, ocker och all slags utnyttjande av arbetskraft. Utskottet ser mycket allvarligt på fallen av misstänkt ocker inom växthussektorn i Sydösterbotten. Trädgårdsutskottet förutsätter att ärendet utreds grundligt och att de skyldiga ställs till svars för sina gärningar.Trädgårdsutskottet uppmanar samtliga medlemmar att kontakta polisen om det finns orsak till minsta misstanke om brott. Trädgårdsutskottet vid ÖSP sammankallades till ett extrainsatt möte den 24 januari och uttalandet med uppmaning till medlemmarna att kontakta polisen vid misstanke om brott publicerades i tidningen Landsbygdens Folk den 25 januari.Alla branscher måste ta arbetarskyddsfrågor och -rättigheter på största allvar och verka i enlighet med finländsk lagstiftning. ÖSP fortsätter samarbeta med myndigheter och andra berörda parter för att ta fram bättre åtgärder för att motarbeta missförhållanden för arbetskraft.Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, är en branschorganisation för svenskspråkiga jord- och skogsbrukare och trädgårdsproducenter i Österbotten. ÖSP är en del av producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Smith, verksamhetsledare, ÖSP
Telefon 041 465 1094, e-post johanna.smith@slc.fi

https://slc.fi/  
https://www.ösp.fi/

  

 

Svenskspråkigt odlartillfälle för betodlare 2.2 kl. 13-16

Svenskspråkigt odlartillfälle för betodlare 2.2 kl. 13-16

Sucros ordnar tillsammans med SLC ett svenskspråkigt odlartillfälle för sockerbetsodlare över Teams onsdag 2.2 kl. 13-16.
Information bland annat om det nya branschavtalet och aktuella kontraktsvillkor.
Är du intresserad av att delta så anmäl dig till ombudsman Fredrik Grannas på ÖSP, tfn 050 358 0198 eller fredrik.grannas@slc.fi.
ps. Kom ihåg att sockerbetsodlarnas frö- och bekämpningsmedelsbeställningar ska lämnas in senast 6.2.
ÖSP söker en kommunikations assistent

ÖSP söker en kommunikations assistent

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som
bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för
5600 medlemmar på 2500 lantbrukslägenheter varav 120 är växthusföretag.
ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om
viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli finns i Vasa.

Nu söker vi en
KOMMUNIKATIONS ASSISTENT
Vi erbjuder ett varierande arbete med möjligheter att utveckla vår kommunikation
både internt och externt tillsammans med organisationens anställda.
Vi söker en person med erfarenhet av bl.a. sociala medier och administrativt
arbete. Du får möjlighet att arbeta med kommunikation på olika sätt med ett
stort ansvar. Dagliga kanslifunktioner ingår i ditt arbete och du kommer att få
en bred insyn i ÖSP:s verksamhet. Det är till fördel om du har ett intresse av
finländsk livsmedelsproduktion och är villig att lära dig under ditt nya arbete.
Arbetet är på heltid och anställningen inleds i april enligt överenskommelse.
Ansökan jämte CV och löneanspråk sänds till johanna.smith@slc.fi senast
21.1.2022, kl. 16.00.

Frågor angående tjänsten kan riktas till verksamhetsledare Johanna Smith,
tfn 041 465 1094 eller ordförande Tomas Långgård, tfn 050 555 3646.
Ansökningarna returneras inte.

Hur odla i ett förändrat klimat – seminarium 18.1.22

Hur odla i ett förändrat klimat – seminarium 18.1.22

Hur ska vi förbereda oss på att odla i ett förändrat klimat?

 

Nu är det dags att anmäl sig till seminariet: ”ANPASSNING NU, hur trygga matproduktionen i Österbotten när klimatet förändras”.

Seminariet arrangeras tisdagen den 18 januari kl. 9.30 – 15.30 via Teams.

Föreläsarna kommer bland annat från Meteorologiska institutet, Boreal, LUKE och Lantbrukssällskapet. Därtill föreläser Österbottniska odlare.

Hela programmet och anmälan hittar ni här.

Evenemanget är avgiftsfritt.

Unga bönder – aktuellt

Unga bönder – aktuellt

Skiddag till Simpsiö lördag 12.3.22

Vi träffas för en dag tillsammans i skidbacken och grillar självklart också korv.

 

Ungdomsträff/resa till Åland och Åbo 31.3 – 3.4.22

Välkommen med på årets KÖSEP-ungdomsresa till Åland och Åbo tillsammans med unga bönder från grannförbunden MTK-EP och MTK-KP. Det är ÖSP:s ungdomsutskott som arrangerar. Resan startar torsdag 31.3 och hemma är vi söndag 3.4. Det blir två nätter på Åland och sista natten i Åbo. Detaljerat program kommer senare.

Ekonomilaboratoriets föreläsning tisdag 7.12

Ekonomilaboratoriets föreläsning tisdag 7.12

HUR HANTERAR INDUSTRIN PLÖTSLIGA PRISHÖJNINGAR PÅ INSATSVAROR?

Tisdagen (OBS!) 7.12.2021 kl. 13:00-15:00

Föreläsare: Caj-Anders Skog, Entreprenör och styrelseproffs

 

 

’’Startade mitt första företag då jag var 16 år och drivit och utvecklat närmare 20 företag under alla dessa år. Företagen har varit i många olika branscher och mycket hårt arbete ligger bakom företagsutvecklingen. Suttit och sitter i många företagsstyrelser och första styrelseuppdraget fick jag vid 21 års ålder.’’

 

 

Föreläsningen ordnas virtuellt och länk till mötet fås efter anmälan. Anmälningar senast dagen före föreläsningen kl. 15:00.  

Det går också bra att anmäla sig direkt till projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi  tfn 044 2562743.  

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning  eller 80 € för hela föreläsningsserien.

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING

ÖSP:s förbundsmöte 13.12.21 på Norrvalla

ÖSP:s förbundsmöte 13.12.21 på Norrvalla

ÖSP:s ordinarie höstmöte hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305-307 i Vörå.

Program:

Stadgeenliga höstmötesförhandlingar

Lantbrukspolitisk översikt av Mats Nylund, ordförande SLC

Föredrag av Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

Utdelning av förtjänsttecken

SLC bjuder på lunch och kaffe med jubileumstårta

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.30.

 

Under rådande Covid-19 läge rekommenderas att man deltar i mötet endast om man är frisk och symptomfri. Vi följer myndigheternas rekommendationer beträffande allmänna sammankomster och därför begränsas antalet deltagare till 100 personer. De deltagare som inte ryms med hänvisas till att delta i förbundsmötet via Teams.

Anmälningstiden till höstmötet har gått ut.

 

Förbundsstyrelsen

 

EKONOMILABORATORIETS ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 1.12.21

EKONOMILABORATORIETS ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 1.12.21

ENTREPRENÖRSKAP I LANTBRUKET

 

Onsdagen 1.12.2021 kl. 13:00-15:00

Föreläsare: Emil Olsson, Slätte Gård, Ekoväx

 

Emil Olsson är ägare till företagen Slätte Gård och Ekoväx. Han har byggt upp Slätte gård till ett bolag som idag brukar ca 1600 hektar åker och 1800 hektar skog samt Ekoväx, ett bolag som säljer ekologiska gödselmedel till svenska lantbruksföretagare. Detta har han gjort med stor entreprenöriell anda och innovationskraft.

 

 

Kom och lyssna på Emils företagarhistoria och framtidsplaner!

Föreläsningen ordnas virtuellt och länk till mötet fås efter anmälan. Anmälningar senast dagen före föreläsningen kl. 15:00.  

Det går också bra att anmäla sig direkt till projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi  tfn 044 2562743.  

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning  eller 80 € för hela föreläsningsserien.

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING

EKONOMILABORATORIET ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 17.11.21

EKONOMILABORATORIET ONSDAGSFÖRELÄSNINGAR 17.11.21

RÅBELÖFS GODS – DERAS SYNPUNKT PÅ STRATEGI OCH EKONOMISTYRNING

Onsdag 17.11.2021 kl. 13.00-15.00.

Föreläsare: Erik Baeksted, Råbelöfs Gods

 

 

Råbelöfs Gods strax utanför Kristianstad bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, jakt och bostadsuthyrning. Växtodlingen, som är Råbelöfs Gods största verksamhetsgren, bedrivs inom handelsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB. Totalt disponerar gårdarna som ingår i bolaget ca 2 500 ha åkermark, varav Råbelöfs andel uppgår till ca 1 500 ha. Utöver åkermarken har Råbelöfs Gods 2000 ha skog och ca 500 ha betesmark som betas av 800 kreatur av raserna Angus och Simmental. Förutom detta bedrivs också smågrisproduktion med 800 suggor.

 

 

Välkommen på givande föreläsningar!

 

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING