Under den senaste veckan har ett flertal medlemmar tagit kontakt och varit oroliga över hur deras säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på undantagstillståndet. Vi har från SLC:s sida varit i kontakt med olika berörda beslutsfattare och poängterat vikten av tillgången av arbetskraft. MTK har också gjort ett digert arbete i denna fråga och nu sammanställt en enkät för att kartlägga behovet av säsongsarbetskraft och för att ge stöd åt beslutsfattarna i frågan.

Enkät om behovet av säsongsarbetskraft

Hittas under denna länk https://link.webropolsurveys.com/S/5A7ED8FC6F068CB8

 

Eftersom läget är akut önskas svar på enkäten senast 25.3 kl. 16.00

Tilläggsuppgifter ges av:

 

  • Försörjningssäkerheten: Försörjningssäkerhetsorganisationens primärproduktionspool MTK utvecklingschef Markus Lassheikki 040 779 9680 och
  • Säsongsarbetskraft i allmänhet: MTK chefen för ekonomisk utveckling Marko Mäki-Hakola 040 502 6810.

 

Ni kan också ta kontakt med mig om ni har frågor antingen per e-post johanna.smith@slc.fi eller per tfn 041 465 1094.

Mvh. Johanna