Bondebåten!

 

Läget gällande Coronaviruset i Finland har förändrats. Vi har gått in i en fas av aktivt bromsande av smittspridningen. Som en följd av det har YA, Lantbrukssällskapet samt många andra företag och institutioner infört begränsningar gällande resande, speciellt resande till annat land. Det som är en av Bondebåtens styrkor, den intima och gemytliga samvaron med många kollegor, har blivit en svaghet i detta läge!
Nu ser vi inget annat alternativ än att inhibera Bondebåten, för allas hälsa och som en del av ett kollektivt bromsande av smittospridningen. Jag beklagar, men hoppas att ni har förståelse för denna försiktighetsåtgärd. Vi kommer nog igen med en ny Bondebåt! Följ med info t.ex. på Facebook YA! Naturbruksbrickan.

Mvh Henrik Ingo, projektplanerare YA

Utbildningsanordnare: Yrkesakademin i Österbotten
Plats: Wasaline, Umeå
Startdatum: 27.03.2020
Slutdatum: 28.03.2020
Sista anmälningsdag: 12.03.2020

Anmälning via denna länk:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NijI_QlvO0Sb5ZA0BvkvsOi-J90VbjdNrWjwgcjQEv5UNDc5TTdHU0w3SkZIUzdMV0FEV1NVS0hNRS4u

 

Målgrupp:

Lantbrukare, växthusproducenter och personer som arbetar inom näringarnas företag och organisationer.

Innehåll:
På vägen till Umeå fritt valbara föreläsningar kring företagsledning, regenerativt lantbruk, satellitstödd gödsling, GreenCare, energi, markstruktur, vallproduktion etc. På ditvägen hela tiden pågående minimässa med 10- 16 utställare.

I Umeå valbara studiebesök;
1. Stor mjölkgård, ”KoOlle”
2. Glassbonden, gård med glassproduktion och besöksnäring
3. SLU Röbäcksdalen Biomassacentret
4. Egen tid i Umeå

På hemvägen gemensam festmiddag samt dans. Bondebåten arrangeras i samarbete mellan YA, ÖSP och Lantbrukssällskapet.
Bussar till och från Vasklot ingår.

Utbildare:
Föreläsare från Yara, ProAgria, BCA, Helsingfors universitet etc. Följ detaljprogrammet på Fb; YA! Naturbruksbrickan

Övrig Info:
– kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort – om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta – Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25 €.

Förfrågningar:
Henrik Ingo, tfn 044-7503229
50 euro + middag (middagen sponsoreras av utställare).