Svara på enkäten och påverka Carbon Action Svenskfinland-projektets innehåll

 

Funderar du på hur åkrarnas markstruktur kunde förbättras? Är skördenivån på dina åkrar tillräckligt hög? Vill du lära dig mera om odlingsmetoder som bidrar till markens välmående? Besvara Carbon Action Svenskfinland-projektets enkät senast 10.8.2020.

 

Genom att svara på enkäten kan du som odlare påverka tyngdpunkter och teman för tillställningar och material som produceras av projektet Carbon Action Svenskfinland. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Svaren är helt anonyma. De som besvarar enkäten har möjlighet att delta i utlottningen av en FieldScout SoilStik pH-mätare av Ammeenmäki Oy. Värde ca 155 euro.

 

Målsättningen för projektet Carbon Action Svenskfinland (https://carbonaction.org/hem/) är att stödja jordbrukare att sköta om odlingsmarkens välmående, lagra kol i marken och samtidigt få bättre skördar i olika väderleksförhållanden. Verksamheten riktar sig till svenskspråkiga jordbrukare och den är avgiftsfri för deltagarna.

 

Carbon Action Svenskfinland är ett delprojekt på plattformen Carbon Action, grundad av stiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG). Projektet finansieras av SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska kulturfonden.

 

Besvara enkäten här:

 

Tack för ditt svar!

 

Tilläggsuppgifter om enkäten och projektet Carbon Action Svenskfinland:

 

Anne Antman

projektchef

anne.antman@bsag.fi

tfn. 040 650 3690