Fältträffar i Österbotten i juni

Fältträffar i Österbotten i juni

Kom med på fältträff för att diskutera aktuella ämnen inom odling av grödor, växtskydd och markskötsel för goda skördar!

Vi tittar på hur grödorna i åkern mår och får odlingsråd av sakkunniga från både Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Berner. Experterna tipsar också om hur vi kan utnyttja mångsidiga växtföljder och biologisk kvävefixering för att sänka odlingskostnaderna.

Dessutom tar vi en titt på såväl dräneringen som markstrukturen och pratar om hur vi kan förbättra odlingssäkerheten med hjälp av förbättrad vattenhushållning och markvård. På fältträffen på Söderfjärden diskuterar vi också hur man optimerar grundvattennivån med reglerad dränering och när underbevattning lönar sig.

Välj den fältträff som passar dig och kom med!

Fältträff i Tjöck 15.6 kl. 18.00–20.30

Adress: Björndahlsvägen 242, Tjöck

Inbjudan i PDF-format

Fältträff på Söderfjärden 16.6 kl. 18.0020.30

Adress: Söderfjärdens försöksfält, utanför Vasa, Söderfjärdsvägen 849

Inbjudan i PDF-format

Fältträff i Karleby 27.6 kl. 10.0012.30

Adress: Karsobackavägen 33, Karleby

Inbjudan i PDF-format

Fältträff i Vörå 27.6 kl. 18.0020.30

Adress: Bertby-Lålaxvägen 825, Vörå

Inbjudan i PDF-format

Ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen!

Har du frågor?

Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

Eller ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn. 050 358 0198, fredrik.grannas@slc.fi

Odlarträffen arrangeras av projektet Carbon Action Svenskfinland, ÖSP, projektet Greppa Vattnet i Österbotten och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Stödinfomaterial 2022

Stödinfomaterial 2022

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade under april en tvådelad virtuell stödansökningskurs i samarbete med Boden live.
Kursen bandades.


Stödinfo del 1

Arrangerades 19.4.2022

Här länken till stödinfo del 1: https://youtu.be/A6ts9sqoc6c

 • Tomas Långgård förbundsordförande ÖSP – info om för försörjningsberedskapspaketet.
 •  NTM-centralens Rune Forsman –  om stödvillkor och övervakning
 • Jan Flemming (NTM) –  Ekoförbindelsen 2022.
 • Dennis Jakobsson (NTM) –  Miljöavtal och icke-produktiva investeringar.
 • Meira-Pia Lohiluoma,  ProAgria Lantbrukssällskapets direktör – Beredskapen på gårdarna
 • Hanna Björk, Pedersöre avbytarenhets chef  – Aktuellt från avbytarservicen

 


Stödinfo del 2

Arrangerades 26.4.2022

Här länken till stödinfo del 2: https://youtu.be/PMgfaCnyvMY

 • Det senaste om stöden från 2023 – ÖSP
 • Monitorering, så övervakas grödorna från 20203 – Livsmedelsverket
 • stödansökan, VIPU-programmet samt aktuell info – Landsbygdskansliet,
 • Rådgivningstjänster  del 2- Pro-Agria ÖSL
 • Aktuellt från projekt ”ta hand om bonden” och ÖSPs projekt ”Ekonomilaboratoriet”

 

 

Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn

Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn

Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn har offentliggjorts – ger konkreta redskap för att utrota utnyttjande av arbetstagare

 

Vad ska arbetsgivare komma ihåg vid rekrytering och inskolning av utländsk arbetskraft? Vilka är kännetecknen för att arbetstagare utnyttjas och vad ska arbetsgivare göra om problem uppkommer? Detta är frågor som arbetsgivare i jordbruks- och trädgårdssektorn får svar på i en ny checklista. Genom checklistans åtgärder kan arbetsgivare förhindra utnyttjande av arbetstagare. Å andra sidan hjälper listan arbetsgivare att identifiera tänkkbara varningssignaler och att agera på basis av dem.

 

Den senaste tidens nyhetsrapportering har visat att arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn måste vara uppmärksamma på att arbetsvillkoren förverkligas när de rekryterar och anställer utländsk arbetskraft.

 

Checklistan belyser saker som bör beaktas vid rekrytering och inskolning av arbetskraft, hur man identifierar missbruk och vad man ska göra om problem uppstår. Listan uppmuntrar arbetsgivare att föra en aktiv dialog med anställda och att diskutera principerna för ansvarsfull verksamhet med potentiella rekryteringsföretag.

Checklistan har uppgjorts i samarbete med HEUNI, Europeiska institutet för kriminalpolitik, och branscharbetsgruppen för trygg rekrytering som består av företrädare för branschorganisationer inom lantbruks- och trädgårdssektorn. Heuni har under flera år tagit fram verktyg för företag och offentliga upphandlingsenheter för att förhindra utnyttjande av arbetskraft.

– Under årens lopp har man sett exploatering av arbetstagare med utländsk bakgrund inom olika sektorer, bland annat inom jordbruket. Denna checklista hjälper arbetsgivare att identifiera och förebygga risker samt ingripa vid utnyttjande. Genom checklistans konkreta åtgärder kan jordbruks- och trädgårdsproducenter se till att de agerar ansvarsfullt, säger Saara Haapasaari, hållbarhetsexpert på HEUNI.

– Det är viktigt att alla parter sprider omfattande information i frågan och stärker arbetsgivarnas kunnande inom ansvarsfull rekrytering av utländsk arbetskraft. Genom checklistan vill vi stödja odlarna på ett enkelt och obyråkratiskt sätt för att säkerställa en ansvarsfull rekrytering. Det kan ibland vara avgörande att arbetsgivaren kan ställa rätt frågor till de anställda och kan identifiera varningssignalerna, säger Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF.

 

Checklistan distribueras till branschens arbetsgivare genom jordbruks- och trädgårdssektorns branschorganisationer och andra aktörer. Checklistan finns på både svenska och finska på branschorganisationernas webbplatser, till exempel på Landsbygdens Arbetsgivareförbunds webbplats https://tyonantajat.fi/sw/.

 

 

Bilaga:
Ansvarsfull rekrytering checklist 2022 (pdf)

 

Tilläggsinformation:

Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558

 

Saara Haapasaari, hållbarhetsexpert, Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI, tfn 050 476 7855

 

ÖSP:s förbundsmöte 11.04.22 kl. 10:00 på Norrvalla

ÖSP:s förbundsmöte 11.04.22 kl. 10:00 på Norrvalla

 

ÖSP:s ordinarie vårmöte hålls måndagen den 11 april 2022 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305 – 307 i Vörå eller på distans via Microsoft Teams.

 

Stadgeenliga vårmötesförhandlingar

Verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

 • lantbrukspolitisk översikt,

Skogsbruksdirektör Marko Mäki-Hakola, MTK,

 • aktuellt inom skogsbruket

Utdelning av förtjänsttecken

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.00.

 

De valda vårmötesombuden ombeds senast 4.4 meddela kansliet om deltagande i mötet. Även övriga som önskar delta i mötet, på plats eller på distans, bör anmäla sig senast 4.4. Anmälan görs på länken här nere eller per telefon till Gun Boström, tfn 044 781 8007.

 

 

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

 

Denna vår ordnas två föreläsningar inom projektet Ekonomilanoratoriet (nedan). Föreläsningarna ordnas virtuellt och man skall anmäla sig till föreläsningarna senast dagen före föreläsningen kl. 15.00. Den andra föreläsningen hålls 20.4.

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP-medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning.

 

Aktuella anställningsfrågor

Onsdag 20.4.2022 kl. 10.00-12.00.

Föreläsare: Kristel Nybondas – LAF och Tomas Ede – TE-Centralen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristel kommer att behandla kollektivavtal och generellt om det juridiska vid rekrytering medans Tomas går in på internationell rekrytering och anställningsfrågor i anknytning till kriget i Ukraina.

 

Välkommen med på en nyttig och givande föreläsning!

 

Anmäl dig HÄR

 

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 11.4.

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 11.4.

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2022

 

Betydelsen av en trygg och ren finländsk matproduktion, och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. En svag lönsamhet inom primärproduktionen under flera år, de hastigt stigande priserna på energi och förnödenheter, samt det osäkra världsläget har bidragit till att det ekonomiska läget nu på många gårdar är akut.

 

Regeringens försörjningsberedskapspaket är välkommet, men dess ekonomiska effekter på gårdsnivå är av marginell betydelse. För att trygga inhemsk livsmedelsproduktion måste producenterna få ut ett högre marknadspris på livsmedel, så att de kraftigt stigande produktionskostnaderna kompenseras.  Om vi i Finland vill trygga försörjningsberedskapen och bevara en livskraftig finländsk matproduktion måste hela livsmedelskedjan ta sitt ansvar.

 

Konsumenterna visade sin uppskattning för finländsk matproduktion under pandemin. Nu när risken är överhängande för att utbudet av importerade livsmedel begränsas har betydelsen av självförsörjning på lands nivå återigen blivit aktuell. För oss som varje dag arbetar med att förse finländare med mat är det viktigt att vi har konsumenternas förtroende. För att kunna fortsätta med livsmedelsproduktion i Finland räcker det ändå inte med förtroende och politiska sympatier. Producenterna måste även få sin del av kakan för att överleva ekonomiskt. Handeln och förädlingsindustrin innehar en nyckelroll för att vi skall kunna bedriva en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i Finland. Nu är det tid att reagera, imorgon är det för sent.

 

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

För mera information:

Förbundsordförande Tomas Långgård tel. 050 555 3646

Verksamhetsledare Johanna Smith tel. 041 465 1094

ÖSP har delat ut studiestipendier

ÖSP har delat ut studiestipendier

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 11.4.2022 delat ut följande stipendier;

 

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Viktor Smeds (Malax), Jesper Norrbygård (Kronoby) och Jonatan Sandberg (Nykarleby), som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

 

Ur Jubileumsfonden delades ett stipendium för utlandspraktik ut åt Lucas Groop (Närpes), som studerar till agrolog vid Yrkeshögskolan Novia.

 

Ur Ivar Lillandts stipendiefond delades stipendier ut till August Högnabba (Terjärv) och Joel Kakkuri (Närpes), som båda studerar till skogsbruksingenjörer.

 

Förutom studiestipendierna gavs också ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646

Verksamhetsledare, ÖSP, Johanna Smith, tfn 041 456 1094

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

 

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Lillandts grönsaker Ab. Priset utdelas på basen av god kvalitet, gott rykte och företagets framstående verksamhet. Företaget som har sin verksamhet i Pjelax har odling av olika specialgrödor året runt. Utmärkelsen delades ut på ÖSP:s vårmöte måndagen den 11 april.

 

I prismotivering står följande att läsa:

 

Christer Lillandt är företagaren som driver Lillandts Grönsaker Ab. Företaget sysselsätter idag kring 15 – 20 personer. Under åren har Christer arbetat aktivt med att ta fram nya grödor inom växthusodlingen. Allt från minigurkor till bönor har rymts med i försöken. Idag odlar Lillandts främst olika specialgrödor. Företaget har ständigt ett antal testsorter i sin odling. De delar av försöken som lyckas bra leder så småningom till odling i kommersiell skala. Vi får ta del av resultatet från deras målmedvetna arbete när produkterna hittar ut till grönsaksdiskarna runt om i landet. Produkterna marknadsförs av Andelslaget Närpes Grönsaker där Lillandt är medlem.

 

Kvalitetsarbetet är en naturlig del av företagarparets verksamhet. Arbetet innefattar allt från hygienrutiner och personalpolitik till val av bekämpningsmetoder. Lillandts använder i huvudsak biologiskbekämpning när situationen så kräver och det viktiga arbetet med pollinering sköts uteslutande av humlor. Miljömedvetenheten är en annan viktig del för Lillandts. Växthusen värms upp med förnyelsebar energi levererat från Pjelax Energi Ab, ett värmeverk som gemensamt ägs av ett antal odlare. Kännetecknande för Christers arbete är att kvalitetsarbetet genomsyrar hela odlingsprocessen allt i från uppvärmning till växtskydd och produktutveckling. Dessutom bör omnämnas att Lillandts tilldelats diplom från TE-centralen redan år 2006 som erkänsla för exemplarisk och betydande verksamhet i sysselsättande av invandrare. Man kan med fog påstå att kvalitetsarbetet omspänner hela företagets verksamhet.

 

 

Foto: Fredrik Grannas

Tillägsuppgifter:

 

Trädgårdsombudsman, ÖSP

David Pettersson

0505632719

Hur hantera stigande priser på insatsvaror?

Hur hantera stigande priser på insatsvaror?

Projekt Ekonomilaboratoriet ordnar föreläsningar i vår:

 

Hur hantera stigande priser på insatsvaror?

Onsdag 13.4.2022 kl. 10.00-12.00.

Föreläsare: Carl-Axel Andersson, Ludvig & Co

Carl-Axel kommer under föreläsningen behandla:

 

 • Vikten av att fakturera i tid hur likviditeten påverkas av det.
 • Förhandling, hur kan vi bli bättre på det?
 • Produktionskostnader inom grenarna växtodling, mjölk och gris (smågrisproduktion).
 • Checklista ”att göra” i en likviditetskris.
 • Strategi för 2022.

 

Ta chansen och kom och lyssna när ekonomirådgivare Carl-Axel Andersson berättar om vad man kan tänka på när insatsernas varor skenar!

 

Anmälan på länken HÄR:

Anmäl dig HÄR

Mera info finns under projekt fliken.

Landsbygdens Folk för Ukraina

Landsbygdens Folk för Ukraina

Utmaning till våra läsare, annonsörer och samarbetspartners

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Europa vaknat upp till en annan verklighet. Ett krig är någonting som också vi på den finländska landsbygden i närmare 80 års tid hoppats att vi aldrig ska behöva uppleva igen. Finländarna förstår alltför väl hur det är när fosterlandet angrips, friheten förövas och våra hem och vår jord tas ifrån oss. Samtidigt förstår vi vikten av att försvara sitt eget land. Just nu är kriget ett kallt och ofrånkomligt faktum i Ukraina.

 

Vi vill göra vad vi kan för att bidra till det humanitära arbetet i Ukraina och har därför startat en insamling, ”Landsbygdens Folk för Ukraina”, genom Röda Korsets katastroffond. Vi utmanar våra läsare, annonsörer och samarbetspartners att delta i insamlingen. Kom ihåg att inga donationer är för små och att vi tillsammans är starkare än var och en för sig. Det går också att delta anonymt.

Insamlingen hittar du på Finlands Röda Kors webbplats 👉

Det ukrainska folket behöver allt stöd de kan få i den här situationen.

Staffan Pehrman

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Landsbygdens Folk