Pressmeddelande: Vildsvin utgör en fara

Pressmeddelande: Vildsvin utgör en fara

PRESSMEDDELANDE
19.9.2023

Vildsvin utgör en fara

Afrikansk svinpest (ASF) sprids av vildsvin och kan orsaka kraftiga restriktioner i det område där smitta upptäcks. Sjukdomen sprider sig snabbt och den mest effektiva åtgärden för att förhindra smitta är att genom jakt kraftigt begränsa vildsvinsstammen. Det nu aktuella utbrottet i Sverige visar hur kraftiga restriktioner som kan krävas vid upptäckt av sjukdomen.

Hittills har det största hotet för spridningen av sjukdomen varit virusbärande vildsvin som rört sig över den östra gränsen, följt av risken att människor av misstag sprider sjukdomen. I båda fallen spelar vildsvin som rör sig i naturen en nyckelroll. Därför är det mycket viktigt att uppmuntra jägare till nolltolerans för vildsvin på vårt område.

Ett tack skall därför riktas till jägarna som oförtrutet jagar vildsvin och håller nere stammen och på så sätt minskar riskerna för smittspridning. Vi hoppas att det kan fortsätta så. Jaktturism kan vara en riskfaktor men riskerna kan undvikas genom val av område och mycket genomtänkt hanterande av fångst och redskap.

Exemplet i Sverige visar att efter att sjukdomen har dykt upp så införs drastiska restriktioner som förbjuder att man rör sig i skogen och att skogen används för rekreation, skogsvård och jakt. Husdjursuppfödning och livsmedelsförädling i den drabbade regionen blir också föremål för drastiska åtgärder och dessutom avstannar framför allt grisköttsexporten.

Låt oss alla göra vårt bästa för att hålla den afrikanska svinpesten borta från Finland.
Vildsvin behövs inte i Finlands natur.

MTK-Etelä-Pohjanmaa
MTK-Keski-Pohjanmaa
Österbottens Svenska Producentförbund
Itikka Osuuskunta
Österbottens Kött

                                                                                                                                                                  

För mera information,
vänligen kontakta Österbottens svenska producentförbund

Tomas Långgård, förbundsordförande
tfn 050 555 3646
tomas.langgard@agrolink.fi

Susanne West, verksamhetsledare
tfn 050 590 1940
susanne.west@slc.fi

Unga bönders resa till Tammerfors 13-14.10.2023

Unga bönders resa till Tammerfors 13-14.10.2023

Unga bönder – kom med på resa till KoneAgria!

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar en resa för unga bönder till Tammerfors 13-14.10.2023 (fredag-lördag).
Besök på KoneAgria, gemensam middag, övernattning och gårdsbesök.

  • Bussen startar från Karleby tidigt på fredag morgon och påstigning längs riksåttan till Lappfjärd.
  • Vi kommer till Tammerfors vid lunchtid och är på mässan tills den stänger.
  • Gemensam middag på kvällen och övernattning på Sokos Hotel Villa.
  • Under lördagen görs ett gårdsbesök under hemresan.

Pris 150 € för buss och hotell (kostnader för mässinträde och middag m.m. tillkommer).

Anmälningstiden för resan har gått ut, vi meddelar om fler har rum med!

Mera information ger ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, fredrik.grannas@slc.fi

Välkomna med!

Fältvandringar 9.8 och 10.8

Fältvandringar 9.8 och 10.8

Aktuellt om spannmålsmarknaden med fältvandringar

Onsdag 9.8 kl. 18.30
i Pörtom hos Mats Nordman
(Sommarbacksvägen 12, 66270 Pörtom, vägvisning från Österlandsvägen)

Torsdag 10.8 kl. 18.30
Rönnvik hembygdsgård (Rönnviksvägen 69, 66580 Kuni)

Program
Växtsäsongen 2023 – ProAgria ÖSL
Info om Tuottoprojektet, vars mål är att förbättra producenternas
förhandlingsposition genom bildande av
spannmålsproducentorganisationer – Taru Antikainen, MTK
Marknadsläget – Rikard Korkman, SLC
Aktuellt från Hankkija

Arrangörer: ÖSP i samarbete med projekt KursGården 20+

Ekonomilaboratoriet: Food Innovation Day 20.6

Ekonomilaboratoriet: Food Innovation Day 20.6

Ni missar väl inte Ekonomilaboratoriets sista evenemang Food Innovation Day!

Tid: 13-19 tisdag 20.6

Plats: Wasa Innovation Center

På evenemanget finns en minimässa med olika utställare med innovativa företagsidéer och flera intressanta föreläsningar på huvudscenen. Som huvudtalare fungerar agronom Scott Day som arbetar på en Venture Capital firma belägen i Silicon Valley som är specialiserad på Agtech. På somrarna är han lantbrukare i Manitoba.

Nedan finns schema och en mera ingående presentation av huvudtalaren.

Anmälning på denna länk.

Ifall ni önskar delta via Teams lämnar ni er mailadress i anmälningsformuläret.

Projektledaren har bokat dåligt väder till tisdagen så man behöver inte fundera på arbetet. 😉

Schema:

13:00 Evenemanget börjar, mingel

13:15 Öppningstal, Daniel Englund

13:30 Presentation av Sture Udd

14:00 Jaakko Laurinen, Boreal
Växtförädlingens betydelse, målsättningar, vad man åstadkommit och vilka utmaningar som finns.

14:30 Deltagarpresentationer
Frostdry, Caraway, Lykkan, Nykarleby Innovation Centers (NIC), Dataväxt, Österbotten på tallriken, Vaasa Entrepreneurship Society (VES), Risutec

Ca 16:00 Huvudtalare Scott Day, Fall Line Capital

17:00 Olav Nylund, Vasek – Hur starta företag?

17:45 Sluttal Daniel Englund, mingel

19:00 Fortsättning vid Bock’s Corner på egen bekostnad

Scott Day, huvudtalare på Food Innovation Day 20.6

Scott Day är lantbrukare och agronom från Manitoba i Canada med en lång, både praktisk och akademisk erfarenhet inom området. 2011 hjälpte han några vänner starta Fall-Line Capital i Silicon Valley som investerar i jordbruksmark och Agtech och fungerar för närvarande som Director of Agronomy. Scott har fått flera utmärkelser och har föreläst på t.ex. Agritechnica, Crop World, Grainworld och Future Food. Scott har också bidragit till flera böcker t.ex. ’’The Search for Sustainable Agriculture’’ och ’’Rainfed Farming Systems Around the World’’.

Scott kommer att prata om Venture Capital, dess roll i Agtech-sektorn och om hur sektorn ändras i framtiden. https://fall-line-capital.com/

………………………………………………………….

Mera info fås av projektledaren:

Daniel Englund
Projektledare Ekonomilaboratoriet
Österbottens svenska producentförbund
044 2562743
daniel.englund@slc.fi

Nytt medlemsregister ­­– kolla fakturan noggrant

Nytt medlemsregister ­­– kolla fakturan noggrant

Vi har i år tagit i bruk ett nytt medlemsregister så vi ber alla medlemmar att kontrollera uppgifterna på medlemsfakturorna extra noga.
Om det finns felaktigheter i uppgifterna, vänligen kontakta oss.

Observera också att det är viktigt att alla medlemmar vid betalningen av medlemsavgiften använder det referensnummer som finns på fakturan. ÖSP har också nytt bankkontonummer.

Medlemskorten på fakturan är tyvärr inte perforerade och kan tryckas ut från fakturan utan måste klippas loss. Arbetet med medlemsregistret fortgår under året och till nästa år är utvecklingsarbetet förhoppningsvis klart.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att organisationen har uppdaterade kontaktuppgifter till medlemmarna och därför ber vi att medlemmar meddelar sin e-postadress till det egna förbundet.
Observera att Telia kommer att avsluta sin pp.inet e-postservice under år 2023. Det finns flera medlemmar vars e-postadresser slutar med @pp.inet.fi så meddela vänligen den nya e-postadressen.

Kontaktuppgifter:
ÖSP:s kansli: (06) 318 9200 eller osp@slc.fi

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) har länge påtalat problemen med primärproducentens svaga ställning i livsmedelskedjan och marknadens betydelse för lönsamheten. Nu finns en bred samsyn över partigränserna att matproduktionen måste tryggas på både kort och lång sikt och att en fungerande marknad är avgörande för den finländska primärproduktionen.

Om några dagar startar regeringssonderingarna och de därpå följande regeringsförhandlingarna. Oavsett vilka partier som kommer att ingå i regeringen och bära det politiska ansvaret för de kommande fyra åren är det nu av yttersta vikt att jordbrukets lönsamhetskris tas på allvar. Den parlamentariska utvärderingsgruppen som bestått av riksdagsmän från alla partier har haft som uppgift att utvärdera jordbrukets lönsamhet och utveckling och har i sin rapport som publicerades 29.3.2023 lyft fram en fungerande marknad som avgörande för jordbrukets utvecklingsmöjligheter på lång sikt.

Utvärderingsgruppen är enig kring tre mål som skall prioriteras. För det första att förbättra livsmedelskedjans verksamhetsförutsättningar, för det andra att förbättra matproducenternas ställning i livsmedelskedjan och för det tredje att säkerställa primärproduktionens långsiktiga verksamhetsförutsättningar. Målen kompletteras med konkreta åtgärder där gruppen bland annat föreslår att livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling ses över.

ÖSP:s vårmöte kräver att regeringsförhandlarna beaktar rapportens slutsatser i det kommande regeringsprogrammet, så att den kommande regeringen i snabb takt kan verkställa dem, för att trygga den finländska matproduktionen.

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

För mera information kontakta:

Tomas Långgård
Ordförande
Tfn 050-555 3646

Susanne West
Verksamhetsledare
Tfn 050-590 1940

Unga producenter träffas 20-22.4.2023

Unga producenter träffas 20-22.4.2023

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar gårdsbesök och kvällsfest 20-22.4. Häng med!

To-lö 20-22.4 kommer LRF-Ungdomen från Västerbotten och Norrbotten till Österbotten för att se gårdar och träffa unga producenter.

ÖSP:s ungdomsutskott hoppas att ÖSP:s unga producenter också kommer med på rundturen!

  • Torsdag 20.4 besöker vi Ahlviks gård och Elho i Pedersöre och Ranckens Ranch i Nykarleby.
  • Fredag 21.4 far vi söderut och besöker Eurobull i Skaftung, Siggarden och Räfbackens Ranch i Närpes.
  • Lördag 22.4 går turen till Björköby och Jonas Nords diko- och fårgård.

Utförligare info om gårdsbesöken finns här.

Du kan komma med en eller flera dagar, eller så endast på kvällsfesten fredag 21.4 i Vasa där vi börjar med middag på Restaurang Central kl. 19.00.

Pris meddelas senare när vi vet hur mycket som sponsoreras.
Gårdsbesöken får man delta kostnadsfritt på men måltider betalar man delvis själv.

Anmäl via anmälningsformuläret.

Mera info fås av ombudsman Fredrik Grannas på ÖSP
tfn 050 3580 198, fredrik.grannas@slc.fi

Välkomna!

Ytterligare info:
LRF-Ungdomen Västerbottens (Facebook)

 

Stödinfo 2023

Stödinfo 2023

STÖDINFOTILLFÄLLEN APRIL 2023

Välkommen på stödinfo i april!
Kom och hör om nya stödvillkoren, årets stödansökan och annat aktuellt!
Platser och tider:
🔸 3.4 Närpes, simhallssalen kl. 19:00
🔸 4.4 Vörå, Norrvalla kl. 19:00
🔸 5.4 Kronoby kommungård kl. 19:00
🔸 12.4 Tervajoki, Toukola kl. 18:30 (på finska)
🔸 12.4 Malax, Bygdegården kl. 18:30
🔸 17.4 Pedersöre/Jakobstad, Optima (obs, ny plats!) kl. 13:00
🔸 17.4 Nykarleby, Kristliga folkhögskolan kl. 19:00
🔸 17.4 Korsholm, kulturhuset kl. 18:30
🔸 19.4 Vörå, Norrvalla kl. 12:30
🔸 20.4 Lappfjärd, Lantbrukskansliet kl. 13:00 (på finska)
🔸 20.4 Dagsmark, Majbo kl. 19:00
Anmäl dig via länken
Meddela landsbygdssekreterarna om du anmält dig men inte kan delta!
Stödinfo som inbandat finns tillgängligt på YouTube inom april.

AREALSTÖDINFO 31.1.2023

Länk till bandningen av arealstödinfo

02:44 Nya perioden 2023–2027
1:01:40 Frågor och svar
1:12:32 Hälsningar från ProAgria #1
1:15:06 Miljöavtal 2023
1:23:10 Förbindelse om ekologisk produktion
1:31:13 Hälsningar från ProAgria #2
1:33:45 Övervakning av arealstöd
1:50:43 Hälsningar från ProAgria #3
1:52:10 Utbetalningstidtabeller, ÖSP

Länk till materialet från stödinfo 31.1.

Arrangerades av:
Österbottens NTM-central, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP

__________________________________________

HUSDJURSSTÖDINFO 12.1.2023

Länk till husdjursstödinfo (12.1.2023)

1:56 EU Finansierat djurbidrag

01:06:13 Nordligt husdjursstöd 2023

01:10:52 Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion 2023

01:19:58 Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur 2023

01:33:26 Ansökan om djurstöd 2023 i Vipu

01:50:00 Djurstöden år 2023

02:01:04 ÖSP:s hälsningar

Presentationsmaterial från stödinfo 12.1.2023


Hjälp med stödansökan

Behöver du hjälp att fylla i stödansökan kan du vända dig till någon av våra blankettombud. Deras kontaktuppgifter hittar du här genom denna länk

KÖSEP ungdomsresa till Sverige 12-15.4.2023

KÖSEP ungdomsresa till Sverige 12-15.4.2023

ÖSP:s unga producenter, se hit!

🇸🇪 Kom med på årets KÖSEP-resa till Sverige 12-15 april!
Resan ordnas tillsammans med våra finska grannförbund MTK Keski-Pohjanmaa och MTK Etelä-Pohjanmaa. Vi besöker bland annat Väderstad och DeLaval.
Resan går från Österbotten till Åbo, nattbåten till Stockholm, därifrån vidare till Väderstad. Sedan kör vi norrut och besöker jordbruk längs vägen upp till Umeå. Resan avslutas med färjan över till Vasa.
Kom med och träffa andra unga bönder och umgås över språkgränserna! Resans pris blir max 390 € per person.
Mera information om resan finns här:
Resrutten kan ändras beroende på deltagarnas boningsort så tveka inte att anmäla dig fast bussrutten inte är optimal, den kan ändras vid behov.
Intresseanmälan till ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas senast söndag 26.3 (fredrik.grannas@slc.fi, 050 358 0198) eller anmäl dig direkt på https://www.lyyti.fi/reg/kosep2023
Välkomna med!
KÖSEP är förkortning för de tre grannförbunden MTK- Keski-Pohjanmaa, ÖSP och MTK Etelä-Pohjanmaa.
Kan vara en bild av text där det står ”praducenters Unga KÖSEP-RESA 12-15 april 2023 Den legendariska tvåspråkiga ungdomsresan tar denna gảng dig till Sverige. Hãng med! 9 Anmäl senast 26.3! KÖSEP är förkortning för de tre grannförbunden MTK Keski-Pohjanmaa, ÖSP och MTK Etelä-Pohjanmaa.”
Stipendier att söka 2023

Stipendier att söka 2023

Österbottens svenska producentförbund r.f.:s
styrelse har lediganslagit stipendier att sökas

Håkan Malms minnesfond

  • kan sökas av österbottningar som
    studerar till agrolog på svenska i Finland

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond skall vara inlämnade
senast 8.3.2023 per e-post till susanne.west@slc.fi.

Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium
bifogas åtminstone ett studieintyg.

Jubileumsfonden

Ur Jubileumsfonden beviljas stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP för utbildning och skolning, till exempel för deltagande i kurser och seminarier.

Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.10.2023.
Ansökningarna får formuleras fritt.

Mera information ges av verksamhetsledare Susanne West, tfn 050 590 1940.