ÖSP:s ordinarie höstmöte 13.12.2022

ÖSP:s ordinarie höstmöte 13.12.2022

Ordinarie höstmöte
tisdag 13 december 2022 kl. 10.00 vid Norrvalla (Vöråvägen 305-307, Vörå)

• Stadgeenliga höstmötesförhandlingar
• Lantbrukspolitisk översikt av Mats Nylund, ordförande SLC
• Mikael Hallbäck, direktör Österbottens handelskammare

Anmälan av valda ombud  från kl. 9.30.
Kaffe och smörgås från kl. 9.

Anmäl mötesdeltagande senast onsdag 7.12
via formuläret eller per telefon 06 318 9200.

Delta i mötet endast om du är frisk och symptomfri.
Mötet hålls endast på plats, inte via Teams.

Hjärtligt välkomna!

Förbundsstyrelsen

Nyhetsbrev oktober 2022

Nyhetsbrev oktober 2022

ÖSP skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev med aktuell information till medlemmarna.

I det senaste nyhetsbrevet kan du läsa om:

 • Aktuell jordbrukspolitik
 • CAP-info
 • Bondebåten 18.11
 • Aktuellt från våra projekt
 • SLC:s ungdomsutbildning
 • LPA:s Må bra-dag 8.12


Nyhetsbrevet kan du läsa här och om du vill prenumerera så att du får det till din e-post klickar du här.

Webbinarium: Energioptimera ditt lantbruksföretag 1.11

Webbinarium: Energioptimera ditt lantbruksföretag 1.11

Beredskap och ekonomi! – Tisdagsföreläsningar

Föreläsningsserien ordnas av ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet i samarbete med ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Beredskap i Österbotten.

Varje föreläsning har en inbjuden föreläsare som talar kring respektive tema och därefter finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. Varje föreläsning tar max 2 h i anspråk.

Föreläsningen ordnas via Microsoft Teams och alla som anmält sig får en anmälningslänk till den anmälda e-postadressen. Anmälning måste ske innan kl. 15.00 dagen före. Länk till anmälan.

Vid frågor, kan man vända sig till projektledare Daniel Englund, 044 2562743, daniel.englund@slc.fi

1 ) Energioptimera ditt lantbruksföretag! (Arr. Ekonomilaboratoriet)
Tisdag 1.11.2022 kl. 13.00-15.00

Föreläsare: Fredrik Ek, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund
Ta chansen och kom och lyssna när energirådgivare Fredrik Ek berättar om hur du konkret energioptimerar ditt företag!

Anmälan senast 31.10 kl. 15.
Länk till anmälan.

2 ) Hur skriver man ett bra avtal? (Arr. Ekonomilaboratoriet)
Tisdag 8.11.2022 kl. 13.00-15.00

Föreläsare: Tobias Björkström, Ernst & Young

Tobias kommer föreläsa om hur man skriver ett bra avtal i olika situationer.
Han kommer föreläsa bl.a. om:
• Ingående av avtal och avtalsformer
• Avtalsrättsliga risker
• Exempelavtal: Leveransavtal och standardavtal
• Upphandlingar
• Praktiska tips och råd

Anmälan senast 7.11 kl. 15.
Länk till anmälan.

Andra kommande föreläsningar:
22.11 Hur fungerar elmarknaden? (Arr. Ekonomilaboratoriet)

28.11 Cybersäkerhet på gårdarna med Madelene Lindqvist, ProAgria Lantbrukssälllskapet och Joakim Östman, Agrolink (Arr. Beredskap i Österbotten)

7.12 Strålningssäkerhet på gårdarna (Arr. Av Beredskap i Österbotten)

Välkommen på givande föreläsningar!

ÖSP-resa: Heiman på Wasa Teater

ÖSP-resa: Heiman på Wasa Teater

Uppdatering 24.10.20222
Teaterresan blir av, så ni som har anmält intresse får anteckna det i almanackan!
Vi kommer att sända mera info om transport och middag inom kort.
Om någon ännu är intresserad att komma med så kan man ännu fylla i formuläret eller kontakta kansliet.
ÖSP kollar intresset för en gemensam teaterresa för att se pjäsen Heiman på Wasa Teater lördag 14.1.2023 kl. 14 (35 euro/person)
Busstransport (både från norr och syd) och gemensam middag ordnas om intresse finns (pris för detta meddelas senare).
Fyll i formuläret senast 14.10.2022 om du är intresserad av att komma.
Du kan också ringa ÖSP:s kansli 06 318 9200 eller skicka e-post osp@slc.fi.
Välkommen med!
Bondebåten 18.11.2022

Bondebåten 18.11.2022

Bondebåten fredag 18 november

En heldag till sjöss och i Umeå för lantbrukare och landsbygdsföretagare samt tjänstemän inom lantbrukssektorn.

INNEHÅLL

Valbara föreläsningar på båten på väg till Umeå:

– Den positiva storyn om lantbruket! Forskare, Ph.D.Peter Österberg

-Vattenhushållning, dränering – gårdens bästa investering, Simon Nässlin och Jenny Sundqvist

– Digitala tjänster för växtodlingen, Sales manager Stefan Dahlvik, Yara Finland ab

– Har regenerativt jordbruk svaren på nya miljö- och lönsamhetsutmaningar? Anne Antman, Baltic Sea Actiongroup

– Strategiskt ledarskap Antti Sipponen och Anne Sigg

– Beredskap på gårdsnivå, Harriet Sundholm

– Personalledning, workshop, Madelene Lindqvist och Harriet Sundholm

– Vallstrategi! Margareta Slotte och Asta Himmanen

– Så stöder vi investeringar i energiproduktion, Peter Björkmark, NTM-centralen

Minimässa på båten där olika projekt och företag presenterar sig.

Ett studiebesök bland följande alternativ väljs (förfrågan sänds till er e-post):

1. Ko Olles lantbruk Ab. Stor mjölkgård med 6 st. robotar i Vindeln

2. Sveriges lantbruksuniversitet, Röbäcksdalen. Deras växtodlingsforskning samt Biomassateknologiskt försökscentrum.

3. Granö Beckasin. Besöksmål invid Ume älv, trädhus, restaurang mm ”en ekologisk destination för naturturism”.

4. Buss direkt till Avion och Umeå centrum. Eget program.

Festmiddag på båten hem.

Mera info och anmälan här.

Pressmeddelande 29.9.2022

Pressmeddelande 29.9.2022

PRESSMEDDELANDE

Österbottens svenska producentförbund ÖSP

29.9.2022

LIVSMEDELSMARKNADSLAGEN

I onsdags presenterade jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen ett lagförslag för att skärpa livsmedelsmarknadslagen med avsikt att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan.  Minister Kurvinens föregångare Jari Leppä aviserade vid ett flertal tillfällen redan under 2021 att en uppdatering av lagstiftningen är nödvändig för att reglera livsmedelsmarknaden.

Under hela 2000-talet har utvecklingen i livsmedelskedjan varit den att detaljhandeln år efter år ökat sin vinst, medan producentens andel har minskat. De senaste åren har jordbrukets svaga lönsamhet ytterligare förvärrats av en snabb kostnadsökning, medan detaljhandeln presenterat rekordresultat.

För att trygga livsmedelsproduktionen är en utjämning av styrkeförhållandet mellan parterna i livsmedelskedjan nödvändig.

Mot den bakgrunden är minister Kurvinens lagförslag välkommet och ett litet steg i rätt riktning, men ändå alldeles otillräckligt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård. ÖSP är besvikna över att det inte innehåller mera konkreta åtgärder. Att livsmedelsombudsmannens makt och åligganden ökar är bra, men fler åtgärder för att stärka producenternas ställning hade nödvändigt behövts.

ÖSP hade bl.a. motsett en precisering i den tillåtna avtalspraxisen så att problematiken kring att julskinkans pris fastställs före grisen är född, och att potatisen säljs före den är satt, skulle kunna undvikas i framtiden. Ett ordentligt skydd för förädlingsindustrins produktutveckling hade också behövts stipuleras, för att undvika att detaljhandeln genast kopierar produkten och saluför den under sina egna varumärken.

Lagförslaget kommer i föreliggande form dessvärre inte att nämnvärt stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan, utan det behöver ännu kompletteras, säger Långgård.

Österbottens svenska producentförbund rf

För mera information, vänligen kontakta:

Förbundsordförande Tomas Långgård
tfn 050 555 3646
tomas.langgard@agrolink.fi

Verksamhetsledare Johanna Smith
tfn 041 465 1094
johanna.smith@slc.fi

TrädgårdsExpo 1-2.9.2022

TrädgårdsExpo 1-2.9.2022

Torsdag och fredag 1-2.9.2022 ordnas Trädgårds Expo i Närpes, i Mitt i stan-huset.
ÖSP är med på mässan, kom gärna och träffa oss i monter A4 (i konsthallen).
I vår monter finns information om ÖSP, gissningstävling samt personal att diskutera aktualiteter med.

ÖSP:s föreläsningar torsdag 1.9

Kl. 13.00
Kan bekämpningen av vita flygare förbättras?
Översikt av resultaten av Jaustra-projektet.
Föreläsare: Irene Vänninen (ÖSP, Luke), Sandra Blomqvist (ÖSP) och Esa Palmujoki (Biotus Oy)
Kl. 14.00
Nya metoder är på kommande för bekämpning av tomatgallkvalster (Aculops lycopersici).
Föreläsare: Esa Palmujoki (Biotus Oy) och Irene Vänninen (Luke, ÖSP)
Mera info om våra växthusprojekt hittar du på Växtkrafts webbplats www.vakra.fi. Växtkraft är en plattform för utvecklingen av Finlands växthusbransch. Webbplatsen fungerar inte bara som materialbank och informationskanal utan även som en mötesplats för utbyte av åsikter, kunskap och erfarenhet.
Fältträffar i Österbotten i juni

Fältträffar i Österbotten i juni

Kom med på fältträff för att diskutera aktuella ämnen inom odling av grödor, växtskydd och markskötsel för goda skördar!

Vi tittar på hur grödorna i åkern mår och får odlingsråd av sakkunniga från både Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Berner. Experterna tipsar också om hur vi kan utnyttja mångsidiga växtföljder och biologisk kvävefixering för att sänka odlingskostnaderna.

Dessutom tar vi en titt på såväl dräneringen som markstrukturen och pratar om hur vi kan förbättra odlingssäkerheten med hjälp av förbättrad vattenhushållning och markvård. På fältträffen på Söderfjärden diskuterar vi också hur man optimerar grundvattennivån med reglerad dränering och när underbevattning lönar sig.

Välj den fältträff som passar dig och kom med!

Fältträff i Tjöck 15.6 kl. 18.00–20.30

Adress: Björndahlsvägen 242, Tjöck

Inbjudan i PDF-format

Fältträff på Söderfjärden 16.6 kl. 18.0020.30

Adress: Söderfjärdens försöksfält, utanför Vasa, Söderfjärdsvägen 849

Inbjudan i PDF-format

Fältträff i Karleby 27.6 kl. 10.0012.30

Adress: Karsobackavägen 33, Karleby

Inbjudan i PDF-format

Fältträff i Vörå 27.6 kl. 18.0020.30

Adress: Bertby-Lålaxvägen 825, Vörå

Inbjudan i PDF-format

Ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen!

Har du frågor?

Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

Eller ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn. 050 358 0198, fredrik.grannas@slc.fi

Odlarträffen arrangeras av projektet Carbon Action Svenskfinland, ÖSP, projektet Greppa Vattnet i Österbotten och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Stödinfomaterial 2022

Stödinfomaterial 2022

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade under april en tvådelad virtuell stödansökningskurs i samarbete med Boden live.
Kursen bandades.


Stödinfo del 1

Arrangerades 19.4.2022

Här länken till stödinfo del 1: https://youtu.be/A6ts9sqoc6c

 • Tomas Långgård förbundsordförande ÖSP – info om för försörjningsberedskapspaketet.
 •  NTM-centralens Rune Forsman –  om stödvillkor och övervakning
 • Jan Flemming (NTM) –  Ekoförbindelsen 2022.
 • Dennis Jakobsson (NTM) –  Miljöavtal och icke-produktiva investeringar.
 • Meira-Pia Lohiluoma,  ProAgria Lantbrukssällskapets direktör – Beredskapen på gårdarna
 • Hanna Björk, Pedersöre avbytarenhets chef  – Aktuellt från avbytarservicen

 


Stödinfo del 2

Arrangerades 26.4.2022

Här länken till stödinfo del 2: https://youtu.be/PMgfaCnyvMY

 • Det senaste om stöden från 2023 – ÖSP
 • Monitorering, så övervakas grödorna från 20203 – Livsmedelsverket
 • stödansökan, VIPU-programmet samt aktuell info – Landsbygdskansliet,
 • Rådgivningstjänster  del 2- Pro-Agria ÖSL
 • Aktuellt från projekt ”ta hand om bonden” och ÖSPs projekt ”Ekonomilaboratoriet”