Jordbruksentreprenörer

Jordbruksentreprenörer

ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara enklare att snabbt få tag på en entreprenör om någon på gården insjuknar eller om det uppstår andra problem så att man behöver hjälp med maskinarbetet. Alla listade entreprenörer har blivit kontaktade och gett sitt godkännande till att vara med på listan och bekräftat sina kontaktuppgifter. Ifall du själv vill vara med får du gärna ta kontakt med förbundet så uppdaterar vi entreprenörslistan med dina uppgifter. Jordbrukare bör vara ÖSP medlem för att vara med på listan.

Listan över entreprenörer finns här: Entreprenörslista 2021

 

Vill du vara med på entreprenörslistan eller göra ändringar, kontakta Gun Boström, tfn 06 318 9200 eller osp@slc.fi

 

 

 

ÖSP:s ungdomsklubbar ordnar sommarträff och årsmöte

ÖSP:s ungdomsklubbar ordnar sommarträff och årsmöte

Du som är ung bonde eller blivande bonde, välkommen med när ÖSP:s ungdomsklubbar ställer till med sommarträff och bjuder på mat.

Anmäl dig på länken här: Anmälan till ungdomsträff

 

Norran (Norra sv. Österbottens ungdomsklubb)

Tisdag 27.7 kl. 19:30 på Uffes Mat & Café

Mer info ger: Anders Enlund, tfn 050 468 4393.

 

Sydösterbottens ungdomsklubb

Onsdag 28.7 kl. 19:00 på sommar restaurangen Pavis i Kristinestad.

Mer info ger: Mari Lönnqvist, tfn. 050 342 5982.

 

Mellis ungdomsklubb

Fredag 30.7 kl. 19:00 på Åminne Restaurang.

Mer info ger: Filip Norrgård, tfn. 050 359 8780.

 

Fältvandring 1.7 kl. 13:00 på Solfvägen 122, Korsholm

Fältvandring 1.7 kl. 13:00 på Solfvägen 122, Korsholm

ÖSP arrangerar fältvandring i ärt- och höstoljeväxt försök

Tid: torsdag 1.7 kl. 13:00

Plat: Solfvägen 122 i Solf, Korsholm.

 

Som våra guider fungerar Mathias Rönnqvist (Avena Berner) och Hannes Höykälä (BASF).

I ärtodlingen bekantar vi oss med olika växtskyddsstrategier.

Ärter insådd i skyddsgröda, även ympade bestånd.

oljeväxtodlingen får vi ta del av Projekt RybsRaps 2025

försöksrutor med sort och gödslingsförsök.

Vi träffas på Solfvägen 122 i Solf.

             logo           

 

                         

 

Bondesnack ”ut i fält” Greppa växtskyddet och säkra skörden

Bondesnack ”ut i fält” Greppa växtskyddet och säkra skörden

 

Välkommen med ut i fält, där vi tillsammans med experter diskuterar aktuellt växtskydd och vad som är årets växtodlingsutmaningar.

Kom med och träffa andra bönder. Vi är utomhus.

 

Träff kl. 18:30 på följande dag och adress:

Må 7.6              Närpes, Kristinestadsvägen 578 (Böle UF)

Ti    8.6             Malax, Övermalax,  Långtået 71 (Gamla handlin)

Må 14.6           Vörå, Riksåttan 380 (Parkeringsplats)

Ons 16.6          Nykarleby, Bonäsvägen 106 (Bostrands)

Anmäl dig här:  https://forms.gle/nmn6mKUDMDfJdPur7

 

Medverkar gör

–  ProAgria ÖSL

–  Avena Berner

–  Vörå Maskin o. Traktor (endast tillfället i Vörå)

 

ÖSP-medlemmar ingen deltagarkostnad, övriga 25 €

 

MTK-hankinnat – konkurrenskraftiga medlemsrabatter

MTK-hankinnat – konkurrenskraftiga medlemsrabatter

Tillsammans skapar vi bättre affärer

MTK Hankinnat har samlat köpkraften från MTK:s och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar och förhandlat fram förmånliga inköpsavtal som ger konkurrenskraftiga medlemsrabatter på bland annat person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Nu finns även MTK Hankinnats medlemsförmåner tillgängliga för SLC:s producentförbundsmedlemmar. Inom kort kommer MTK Hankinnats förmåner även i bruk för de svenskspråkiga skogsvårdsföreningarnas medlemmar.

Som medlem i SLC, MTK eller MHY kan du enkelt och kostnadsfritt få rabatter på person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Helt finansierat av leverantörerna, inte från din medlemsavgift. Genom konkurrenskraftiga medlemsförmåner kan MTK Hankinnat stärka medlemmarnas företagsamhet och företagens lönsamhet.

Förmånliga rabatter för dig som är medlem

Rabatterna varierar för de olika avtalen och på olika produkter och kan nyttjas när medlemsavgiften är betald. För att använda de flesta förmånerna behöver man öppna ett eget konto på mtkhankinnat.fi för att få sitt medlemskap kopplat till de olika rabattavtalen. Verifiera ditt medlemskap på mtkhankinnat.fi genom att fylla ditt medlemsnummer och postnummer.

En del rabatter beviljas genom att uppvisa medlemskort vid köptillfället medan en del tjänsteleverantörer förutsätter FO-nummer eftersom förmånerna har tagits fram för företagare. För att identifiera en MTK- eller SLC-medlem använder MTK Hankinnats databas medlemsnumret och/eller FO-numret i SLC:s medlemsregister. Vill du som medlem utnyttja en rabatt som förutsätter FO-nummer, kontakta då först ditt eget producentförbund för att se till att ditt FO-nummer även finns i SLC:s medlemsregister.

För att handla med MTK Hankinnats avtal hos Onninen krävs FO-nummer och att medlemmen öppnar ett eget företagskonto. Ahlsells förmåner kan utnyttjas av både medlemmar med FO-nummer och personmedlemmar, så att företagare kan öppna konto och personmedlemmar kan utnyttja förmåner genom att visa sitt medlemskort i butiken. Isku ger rabatt genom att medlemmen visar sitt medlemskort i kassan. Även för att utnyttja bilförmåner ska medlemskortet uppvisas. För en del bilmärken ges både rabatt och bonus, eller enbart bonus, beroende på avtalen. Bilbonus ansöker kunden om på mtkhankinnat.fi efter att bilen överlåtits.

Bekanta dig med förmånerna och hur du använder dem på www.mtkhankinnat.fi/sv/.

BEKANTA DIG MED MTK HANKINNATS RABATTER FRÅGOR OCH SVAR OM MTK HANKINNAT

SLC övriga medlemsförmåner

SLC-medlemmar har fortsättningsvis även tillgång till SLC:s övriga medlemsförmåner, bekanta dig med dem på slc.fi/medlemsformaner.

SLC:S ÖVRIGA MEDLEMSFÖRMÅNER

Tillsammans får vi mer!

Det lönar sig att vara medlem. Om du inte redan är medlem ännu kan du ansluta dig till SLC via de regionala producentförbunden eller skogsvårdsföreningarna.

BLI MEDLEM

Tilläggsinformation

Stödinfo 2021

Stödinfo 2021

Stödinfo 2021

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-Centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade i april i samarbete med Boden live virtuellt stödinfo i två delar. Nu kan du ta del av föreläsningarna och inbandningen

Föreläsarnas material, stödprognoser och länk till inbandningen hittar du här

Lycka till med din stödansökan. Kom ihåg att ÖSPs blankettombud står till er tjänst

 

Gårdens och växthusföretagets checklista inför vårbruket

Gårdens och växthusföretagets checklista inför vårbruket

Gårdens checklista har uppdaterats med checklistor för husdjursgården, mjölkgården och nötuppfödnings gården.

 

Länk till listorna:

Vårbrukets checklista: Gårdens-checklista-inför-vårbruket-2021

Husdjursgårdens checklista:  Djurgårdar-allmänt-2021

Mjölkgårdens checklista: Mjölkgård-checklista-2021

Nötuppfödning,  checklista: Nötuppfödning-checklista-2021

Växthusföretagets-checklista 2021

Listorna uppdateras senare med  checklista angående ekonomi.

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 12.04.21

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 12.04.21

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 12.4.2021

 

De finländska jordbrukarnas viktigaste uppgift är fortsättningsvis att trygga den inhemska matproduktionen. En viktig fråga för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) är därför gynnandet av aktiv odling där produktionen av mat och foder är det centrala. Aktiv odling kan också omfatta sådana klimat- och miljöåtgärder som ökar koldioxidbindningen i jordbruksmarken och motsvarande åtgärder som förbättrar markens bördighet, binder näringsämnen och tryggar ett hållbart jordbruk och en hållbar matproduktion på sikt.

 

EU betonar klimat- och miljöåtgärder i den kommande programperioden och ÖSP arbetar för att det också i fortsättningen skall finnas ett omfattande miljöersättningssystem där jordbrukarna kan välja åtgärder som är lämpliga för den egna produktionen och gårdens förhållanden och där åtgärderna är praktiskt genomförbara, ger en positiv miljöeffekt och kostnaderna för dem ersätts. Det finländska miljöersättningssystemet har varit en framgång med hög anslutningsgrad bland jordbrukarna och det är därför viktigt att systemet även i fortsättningen har en central roll i jordbrukarnas miljöarbete. Främjandet av ekologisk produktion är också en viktig del av helheten.

 

En fortsatt hög självförsörjningsgrad av livsmedel kräver också att unga ser en framtid inom primärproduktionen och vill blir jordbrukare. Därför är olika stödformer för unga jordbrukare och möjligheten till smidiga generationsväxlingar som kan anpassas efter gårdarnas olika förutsättningar väldigt viktiga för en fortsatt levande landsbygd.

 

Utformningen av stödsystemet har stor betydelse för hur den finländska matproduktionen utvecklas och tryggas de kommande åren. Beredningen av den kommande stödprogramperioden CAP2027 är nu inne i en mycket intensiv fas och ÖSP deltar aktivt i beredningen via Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC.