ÖSP:s förbundsmöte 11.12.2023

ÖSP:s förbundsmöte 11.12.2023

Välkomna på
Österbottens svenska producentförbund r.f.:s

HÖSTMÖTE
Måndag 11 december 2023 kl. 10.00
vid Norrvalla

Vöråvägen 305-307, Vörå
eller på distans via Teams

Anmälan av valda ombud från kl. 9.30.

 • Stadgeenliga höstmötesförhandlingar
 • Aktuellt om CAP-perioden
  Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten
 • Lantbrukspolitisk översikt
  Mats Nylund, ordförande SLC

Anmäl om deltagande senast tisdag 5.12
via formuläret eller per telefon 06 318 9200.

Alla medlemmar varmt välkomna!
Förbundsstyrelsen

Projektledare till projektet Producentkraft

Projektledare till projektet Producentkraft

Vi söker en
PROJEKTLEDARE
till projektet ”Producentkraft” som är ett tvåårigt projekt som skall stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Projektledaren ansvarar för projektets genomförande och rapportering. Anställningen är tidsbunden och upphör då projektet tar slut.

Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig universitets-, yrkeshögskole- eller annan lämplig utbildning samt insikter i jordbrukets produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av projektledning och rådgivningsverksamhet.

Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-5901940.

Ansökningar med löneanspråk sänds till
verksamhetsledare Susanne West
susanne.west@slc.fi

senast 27 oktober 2023.

Norrans resa 21.10.2023

Norrans resa 21.10.2023

ÖSP:s ungdomsklubb Norra Svenska Österbottens Unga Producenter (”Norran”) ordnar en bussresa till Kyrö Distillery Company lördag 21.10!
Busstransport från Karleby, middag i Vasa och rundtur och tasting vid Kyrö Distillery – pris 50 euro.
Möjlighet att fortsätta kvällen i Seinäjoki på JYVÄJEMMARIROCK (på egen bekostnad).
 För mera info kan man kontakta Norrans ordförande Mats Edström tfn 050 302 2756.
 Anmäl dig senast fredag 13.10 kl. 15.00 via det här formuläret:
Välkomna med!
Pressmeddelande: Vildsvin utgör en fara

Pressmeddelande: Vildsvin utgör en fara

PRESSMEDDELANDE
19.9.2023

Vildsvin utgör en fara

Afrikansk svinpest (ASF) sprids av vildsvin och kan orsaka kraftiga restriktioner i det område där smitta upptäcks. Sjukdomen sprider sig snabbt och den mest effektiva åtgärden för att förhindra smitta är att genom jakt kraftigt begränsa vildsvinsstammen. Det nu aktuella utbrottet i Sverige visar hur kraftiga restriktioner som kan krävas vid upptäckt av sjukdomen.

Hittills har det största hotet för spridningen av sjukdomen varit virusbärande vildsvin som rört sig över den östra gränsen, följt av risken att människor av misstag sprider sjukdomen. I båda fallen spelar vildsvin som rör sig i naturen en nyckelroll. Därför är det mycket viktigt att uppmuntra jägare till nolltolerans för vildsvin på vårt område.

Ett tack skall därför riktas till jägarna som oförtrutet jagar vildsvin och håller nere stammen och på så sätt minskar riskerna för smittspridning. Vi hoppas att det kan fortsätta så. Jaktturism kan vara en riskfaktor men riskerna kan undvikas genom val av område och mycket genomtänkt hanterande av fångst och redskap.

Exemplet i Sverige visar att efter att sjukdomen har dykt upp så införs drastiska restriktioner som förbjuder att man rör sig i skogen och att skogen används för rekreation, skogsvård och jakt. Husdjursuppfödning och livsmedelsförädling i den drabbade regionen blir också föremål för drastiska åtgärder och dessutom avstannar framför allt grisköttsexporten.

Låt oss alla göra vårt bästa för att hålla den afrikanska svinpesten borta från Finland.
Vildsvin behövs inte i Finlands natur.

MTK-Etelä-Pohjanmaa
MTK-Keski-Pohjanmaa
Österbottens Svenska Producentförbund
Itikka Osuuskunta
Österbottens Kött

                                                                                                                                                                  

För mera information,
vänligen kontakta Österbottens svenska producentförbund

Tomas Långgård, förbundsordförande
tfn 050 555 3646
tomas.langgard@agrolink.fi

Susanne West, verksamhetsledare
tfn 050 590 1940
susanne.west@slc.fi

Unga bönders resa till Tammerfors 13-14.10.2023

Unga bönders resa till Tammerfors 13-14.10.2023

Unga bönder – kom med på resa till KoneAgria!

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar en resa för unga bönder till Tammerfors 13-14.10.2023 (fredag-lördag).
Besök på KoneAgria, gemensam middag, övernattning och gårdsbesök.

 • Bussen startar från Karleby tidigt på fredag morgon och påstigning längs riksåttan till Lappfjärd.
 • Vi kommer till Tammerfors vid lunchtid och är på mässan tills den stänger.
 • Gemensam middag på kvällen och övernattning på Sokos Hotel Villa.
 • Under lördagen görs ett gårdsbesök under hemresan.

Pris 150 € för buss och hotell (kostnader för mässinträde och middag m.m. tillkommer).

Anmälningstiden för resan har gått ut, vi meddelar om fler har rum med!

Mera information ger ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, fredrik.grannas@slc.fi

Välkomna med!

Fältvandringar 9.8 och 10.8

Fältvandringar 9.8 och 10.8

Aktuellt om spannmålsmarknaden med fältvandringar

Onsdag 9.8 kl. 18.30
i Pörtom hos Mats Nordman
(Sommarbacksvägen 12, 66270 Pörtom, vägvisning från Österlandsvägen)

Torsdag 10.8 kl. 18.30
Rönnvik hembygdsgård (Rönnviksvägen 69, 66580 Kuni)

Program
Växtsäsongen 2023 – ProAgria ÖSL
Info om Tuottoprojektet, vars mål är att förbättra producenternas
förhandlingsposition genom bildande av
spannmålsproducentorganisationer – Taru Antikainen, MTK
Marknadsläget – Rikard Korkman, SLC
Aktuellt från Hankkija

Arrangörer: ÖSP i samarbete med projekt KursGården 20+

Ekonomilaboratoriet: Food Innovation Day 20.6

Ekonomilaboratoriet: Food Innovation Day 20.6

Ni missar väl inte Ekonomilaboratoriets sista evenemang Food Innovation Day!

Tid: 13-19 tisdag 20.6

Plats: Wasa Innovation Center

På evenemanget finns en minimässa med olika utställare med innovativa företagsidéer och flera intressanta föreläsningar på huvudscenen. Som huvudtalare fungerar agronom Scott Day som arbetar på en Venture Capital firma belägen i Silicon Valley som är specialiserad på Agtech. På somrarna är han lantbrukare i Manitoba.

Nedan finns schema och en mera ingående presentation av huvudtalaren.

Anmälning på denna länk.

Ifall ni önskar delta via Teams lämnar ni er mailadress i anmälningsformuläret.

Projektledaren har bokat dåligt väder till tisdagen så man behöver inte fundera på arbetet. 😉

Schema:

13:00 Evenemanget börjar, mingel

13:15 Öppningstal, Daniel Englund

13:30 Presentation av Sture Udd

14:00 Jaakko Laurinen, Boreal
Växtförädlingens betydelse, målsättningar, vad man åstadkommit och vilka utmaningar som finns.

14:30 Deltagarpresentationer
Frostdry, Caraway, Lykkan, Nykarleby Innovation Centers (NIC), Dataväxt, Österbotten på tallriken, Vaasa Entrepreneurship Society (VES), Risutec

Ca 16:00 Huvudtalare Scott Day, Fall Line Capital

17:00 Olav Nylund, Vasek – Hur starta företag?

17:45 Sluttal Daniel Englund, mingel

19:00 Fortsättning vid Bock’s Corner på egen bekostnad

Scott Day, huvudtalare på Food Innovation Day 20.6

Scott Day är lantbrukare och agronom från Manitoba i Canada med en lång, både praktisk och akademisk erfarenhet inom området. 2011 hjälpte han några vänner starta Fall-Line Capital i Silicon Valley som investerar i jordbruksmark och Agtech och fungerar för närvarande som Director of Agronomy. Scott har fått flera utmärkelser och har föreläst på t.ex. Agritechnica, Crop World, Grainworld och Future Food. Scott har också bidragit till flera böcker t.ex. ’’The Search for Sustainable Agriculture’’ och ’’Rainfed Farming Systems Around the World’’.

Scott kommer att prata om Venture Capital, dess roll i Agtech-sektorn och om hur sektorn ändras i framtiden. https://fall-line-capital.com/

………………………………………………………….

Mera info fås av projektledaren:

Daniel Englund
Projektledare Ekonomilaboratoriet
Österbottens svenska producentförbund
044 2562743
daniel.englund@slc.fi

Nytt medlemsregister ­­– kolla fakturan noggrant

Nytt medlemsregister ­­– kolla fakturan noggrant

Vi har i år tagit i bruk ett nytt medlemsregister så vi ber alla medlemmar att kontrollera uppgifterna på medlemsfakturorna extra noga.
Om det finns felaktigheter i uppgifterna, vänligen kontakta oss.

Observera också att det är viktigt att alla medlemmar vid betalningen av medlemsavgiften använder det referensnummer som finns på fakturan. ÖSP har också nytt bankkontonummer.

Medlemskorten på fakturan är tyvärr inte perforerade och kan tryckas ut från fakturan utan måste klippas loss. Arbetet med medlemsregistret fortgår under året och till nästa år är utvecklingsarbetet förhoppningsvis klart.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att organisationen har uppdaterade kontaktuppgifter till medlemmarna och därför ber vi att medlemmar meddelar sin e-postadress till det egna förbundet.
Observera att Telia kommer att avsluta sin pp.inet e-postservice under år 2023. Det finns flera medlemmar vars e-postadresser slutar med @pp.inet.fi så meddela vänligen den nya e-postadressen.

Kontaktuppgifter:
ÖSP:s kansli: (06) 318 9200 eller osp@slc.fi

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) har länge påtalat problemen med primärproducentens svaga ställning i livsmedelskedjan och marknadens betydelse för lönsamheten. Nu finns en bred samsyn över partigränserna att matproduktionen måste tryggas på både kort och lång sikt och att en fungerande marknad är avgörande för den finländska primärproduktionen.

Om några dagar startar regeringssonderingarna och de därpå följande regeringsförhandlingarna. Oavsett vilka partier som kommer att ingå i regeringen och bära det politiska ansvaret för de kommande fyra åren är det nu av yttersta vikt att jordbrukets lönsamhetskris tas på allvar. Den parlamentariska utvärderingsgruppen som bestått av riksdagsmän från alla partier har haft som uppgift att utvärdera jordbrukets lönsamhet och utveckling och har i sin rapport som publicerades 29.3.2023 lyft fram en fungerande marknad som avgörande för jordbrukets utvecklingsmöjligheter på lång sikt.

Utvärderingsgruppen är enig kring tre mål som skall prioriteras. För det första att förbättra livsmedelskedjans verksamhetsförutsättningar, för det andra att förbättra matproducenternas ställning i livsmedelskedjan och för det tredje att säkerställa primärproduktionens långsiktiga verksamhetsförutsättningar. Målen kompletteras med konkreta åtgärder där gruppen bland annat föreslår att livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling ses över.

ÖSP:s vårmöte kräver att regeringsförhandlarna beaktar rapportens slutsatser i det kommande regeringsprogrammet, så att den kommande regeringen i snabb takt kan verkställa dem, för att trygga den finländska matproduktionen.

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

För mera information kontakta:

Tomas Långgård
Ordförande
Tfn 050-555 3646

Susanne West
Verksamhetsledare
Tfn 050-590 1940

Unga producenter träffas 20-22.4.2023

Unga producenter träffas 20-22.4.2023

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar gårdsbesök och kvällsfest 20-22.4. Häng med!

To-lö 20-22.4 kommer LRF-Ungdomen från Västerbotten och Norrbotten till Österbotten för att se gårdar och träffa unga producenter.

ÖSP:s ungdomsutskott hoppas att ÖSP:s unga producenter också kommer med på rundturen!

 • Torsdag 20.4 besöker vi Ahlviks gård och Elho i Pedersöre och Ranckens Ranch i Nykarleby.
 • Fredag 21.4 far vi söderut och besöker Eurobull i Skaftung, Siggarden och Räfbackens Ranch i Närpes.
 • Lördag 22.4 går turen till Björköby och Jonas Nords diko- och fårgård.

Utförligare info om gårdsbesöken finns här.

Du kan komma med en eller flera dagar, eller så endast på kvällsfesten fredag 21.4 i Vasa där vi börjar med middag på Restaurang Central kl. 19.00.

Pris meddelas senare när vi vet hur mycket som sponsoreras.
Gårdsbesöken får man delta kostnadsfritt på men måltider betalar man delvis själv.

Anmäl via anmälningsformuläret.

Mera info fås av ombudsman Fredrik Grannas på ÖSP
tfn 050 3580 198, fredrik.grannas@slc.fi

Välkomna!

Ytterligare info:
LRF-Ungdomen Västerbottens (Facebook)