Ekonomilaboratoriet: Food Innovation Day 20.6

Ekonomilaboratoriet: Food Innovation Day 20.6

Ni missar väl inte Ekonomilaboratoriets sista evenemang Food Innovation Day!

Tid: 13-19 tisdag 20.6

Plats: Wasa Innovation Center

På evenemanget finns en minimässa med olika utställare med innovativa företagsidéer och flera intressanta föreläsningar på huvudscenen. Som huvudtalare fungerar agronom Scott Day som arbetar på en Venture Capital firma belägen i Silicon Valley som är specialiserad på Agtech. På somrarna är han lantbrukare i Manitoba.

Nedan finns schema och en mera ingående presentation av huvudtalaren.

Anmälning på denna länk.

Ifall ni önskar delta via Teams lämnar ni er mailadress i anmälningsformuläret.

Projektledaren har bokat dåligt väder till tisdagen så man behöver inte fundera på arbetet. 😉

Schema:

13:00 Evenemanget börjar, mingel

13:15 Öppningstal, Daniel Englund

13:30 Presentation av Sture Udd

14:00 Jaakko Laurinen, Boreal
Växtförädlingens betydelse, målsättningar, vad man åstadkommit och vilka utmaningar som finns.

14:30 Deltagarpresentationer
Frostdry, Caraway, Lykkan, Nykarleby Innovation Centers (NIC), Dataväxt, Österbotten på tallriken, Vaasa Entrepreneurship Society (VES), Risutec

Ca 16:00 Huvudtalare Scott Day, Fall Line Capital

17:00 Olav Nylund, Vasek – Hur starta företag?

17:45 Sluttal Daniel Englund, mingel

19:00 Fortsättning vid Bock’s Corner på egen bekostnad

Scott Day, huvudtalare på Food Innovation Day 20.6

Scott Day är lantbrukare och agronom från Manitoba i Canada med en lång, både praktisk och akademisk erfarenhet inom området. 2011 hjälpte han några vänner starta Fall-Line Capital i Silicon Valley som investerar i jordbruksmark och Agtech och fungerar för närvarande som Director of Agronomy. Scott har fått flera utmärkelser och har föreläst på t.ex. Agritechnica, Crop World, Grainworld och Future Food. Scott har också bidragit till flera böcker t.ex. ’’The Search for Sustainable Agriculture’’ och ’’Rainfed Farming Systems Around the World’’.

Scott kommer att prata om Venture Capital, dess roll i Agtech-sektorn och om hur sektorn ändras i framtiden. https://fall-line-capital.com/

………………………………………………………….

Mera info fås av projektledaren:

Daniel Englund
Projektledare Ekonomilaboratoriet
Österbottens svenska producentförbund
044 2562743
daniel.englund@slc.fi

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Uttalande från ÖSP:s förbundsmöte 11.4.2023

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) har länge påtalat problemen med primärproducentens svaga ställning i livsmedelskedjan och marknadens betydelse för lönsamheten. Nu finns en bred samsyn över partigränserna att matproduktionen måste tryggas på både kort och lång sikt och att en fungerande marknad är avgörande för den finländska primärproduktionen.

Om några dagar startar regeringssonderingarna och de därpå följande regeringsförhandlingarna. Oavsett vilka partier som kommer att ingå i regeringen och bära det politiska ansvaret för de kommande fyra åren är det nu av yttersta vikt att jordbrukets lönsamhetskris tas på allvar. Den parlamentariska utvärderingsgruppen som bestått av riksdagsmän från alla partier har haft som uppgift att utvärdera jordbrukets lönsamhet och utveckling och har i sin rapport som publicerades 29.3.2023 lyft fram en fungerande marknad som avgörande för jordbrukets utvecklingsmöjligheter på lång sikt.

Utvärderingsgruppen är enig kring tre mål som skall prioriteras. För det första att förbättra livsmedelskedjans verksamhetsförutsättningar, för det andra att förbättra matproducenternas ställning i livsmedelskedjan och för det tredje att säkerställa primärproduktionens långsiktiga verksamhetsförutsättningar. Målen kompletteras med konkreta åtgärder där gruppen bland annat föreslår att livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling ses över.

ÖSP:s vårmöte kräver att regeringsförhandlarna beaktar rapportens slutsatser i det kommande regeringsprogrammet, så att den kommande regeringen i snabb takt kan verkställa dem, för att trygga den finländska matproduktionen.

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

För mera information kontakta:

Tomas Långgård
Ordförande
Tfn 050-555 3646

Susanne West
Verksamhetsledare
Tfn 050-590 1940

Unga producenter träffas 20-22.4.2023

Unga producenter träffas 20-22.4.2023

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar gårdsbesök och kvällsfest 20-22.4. Häng med!

To-lö 20-22.4 kommer LRF-Ungdomen från Västerbotten och Norrbotten till Österbotten för att se gårdar och träffa unga producenter.

ÖSP:s ungdomsutskott hoppas att ÖSP:s unga producenter också kommer med på rundturen!

 • Torsdag 20.4 besöker vi Ahlviks gård och Elho i Pedersöre och Ranckens Ranch i Nykarleby.
 • Fredag 21.4 far vi söderut och besöker Eurobull i Skaftung, Siggarden och Räfbackens Ranch i Närpes.
 • Lördag 22.4 går turen till Björköby och Jonas Nords diko- och fårgård.

Utförligare info om gårdsbesöken finns här.

Du kan komma med en eller flera dagar, eller så endast på kvällsfesten fredag 21.4 i Vasa där vi börjar med middag på Restaurang Central kl. 19.00.

Pris meddelas senare när vi vet hur mycket som sponsoreras.
Gårdsbesöken får man delta kostnadsfritt på men måltider betalar man delvis själv.

Anmäl via anmälningsformuläret.

Mera info fås av ombudsman Fredrik Grannas på ÖSP
tfn 050 3580 198, fredrik.grannas@slc.fi

Välkomna!

Ytterligare info:
LRF-Ungdomen Västerbottens (Facebook)

 

ÖSP:s förbundsmöte 11 april 2023

ÖSP:s förbundsmöte 11 april 2023

Österbottens svenska producentförbund r.f.:s vårmöte hålls tisdagen den 11 april 2023 kl. 10.00 på Norrvalla, Vöråvägen 305-307 i Vörå.

09:00 Kaffe och semla serveras mellan kl. 9 och 10

10.00 Hälsningsanförande förbundsordförande Tomas Långgård

10.30 Aktuellt från Österbottens förbund, landskapsdirektör Mats Brandt, Österbottens förbund

11.15 Vårmötesförhandlingar

12:15 Gemensam lunch, Elsas kök (ÖSP bjuder)

13.00 Aktuellt inom lantbrukspolitiken fullmäktiges ordförande Kristian Westerholm, SLC

 • Diskussion
 • Utdelning av förtjänsttecken

 

14:45 Mötet avslutas

Anmäl via länken senast 4.4.2023

 

Generationsväxlingskurser

Generationsväxlingskurser

Välkommen på generationsväxlingskurs!

Kursen riktar sig till gårdar som förbereder sig för generationsväxling.
Ta gärna med den äldre och den yngre generationen.

Måndag 20.2 kl. 9.30-15.45
Vasa, YA Gamla Vasa
Kungsvägen 30, Vasa

Måndag 20.2 kl. 18.00-22.00
Närpes, Hotel Red & Green
Närpesvägen 16

Tisdag  21.2 kl. 9.30-15.45
Lannäslund Optima, Jakobstad
Vasavägen 72

Anmälan senast den 16.2 samt mer info på www.edunova.fi

Deltagande på distans möjlig vid kursen på YA i Gamla Vasa.
Länk mailas till de som anmält sig via www.edunova.fi.

PROGRAM

 • Planering av generationsväxling – ProAgria ÖSL
 • Startstöd – ELY-Centralen
 • Finansiering – Andelsbanken
 • Pensionsalternativ
 • Beskattningsfrågor NSL
 • Vägen till en lycklig generationsväxling,

Kursen arrangeras av:  Projekt KursGården20+, projekt Greppa Generationsskiftet och ÖSP

Vasa Andelsbank och Pedersöre Andelsbank sponsorerar bespisningen

Nyhetsbrev december 2022

Nyhetsbrev december 2022

ÖSP skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev med aktuell information till medlemmarna.

I det senaste nyhetsbrevet kan du läsa om:

 • Hälsningar från tjänstemännen på ÖSP
 • Projektinfo
 • Information om LPA och Ta hand om bonden-projektet
 • Byte av medlemsregister

 

Nyhetsbrevet kan du läsa här och om du vill prenumerera så att du får det till din e-post klickar du här.

God jul & gott nytt år!

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader

Med anledning av problemet att söka fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruk har vi gjort upp en mall som det går att skriva under och sända in till Skatteförvaltningen.

Som bekant känner näringsskattelagen inte till ”produktionsbyggnader inom jordbruk” vilket förorsakar problem för aktiebolag och bolag inom växthusnäringen

Andemeningen har ju varit att alla företag verksamma inom lantbrukssektorn skall kunna erhålla fastighetsskattestödet. Därför kan den som faller utanför, men ändå vill ansöka om fastighetsskattestödet göra så här:

 1. Skriv ut blankett 7M
 2. Fyll i punkt 1 och skriv Bifogat fritt formulerad bilaga
  Mall: Blankett 7M
  Mall: fritt formulerad bilaga
 3. Underteckna bilagan med namn och datum
 4. Sänd in till Skatteförvaltningen på adressen nedan.
  Ansökan bör vara framme före 31.10.2022 (går ej att göra elektroniskt)

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Vi vet inte om det går att få fastighetsskattestödet åt er som i dagsläget står utanför möjlighet att ansöka om det. Betrakta därför detta som ett försök, där de som lämnar in ansökan eventuellt har möjlighet att erhålla stödet senare. SLC kommer att driva ärendet juridiskt om så krävs och den som lämnat in en anhållan borde rimligtvis få fastighetsskattestödet om SLC har framgång i sitt arbete. Lämnar du däremot inte in en anhållan så finns risk för att du inte får tillbaka fastighetsskatten även om SLC skulle få ett prejudikat som är till vår fördel.

Har du frågor kan du kontakta
David Pettersson
Trädgårdsombudsman
050 56 32 719
david.pettersson@slc.fi

Effektiv strategisk kommunikation för landsbygdsnäringarna

Effektiv strategisk kommunikation för landsbygdsnäringarna

 

Webbinarium om effektiv och strategisk kommunikation för landsbygdsnäringarna

Utmaningar och möjligheter med att kommunicera i sociala medier

Hur hanterar man kommunikation och information på sociala medier, hur fungerar det och vad är viktigt att tänka på? Strategisk kommunikation är en gemensam fråga för landsbygdsnäringarna. Webbinariet anordnas för lantbruks- och pälsdjursproducenter. SÖP och ÖSP betalar kursavgiften för sina medlemmar.

Torsdag 29.10.2020 kl. 12.30-15.30 via Teams

 

 1. 12.30 Öppning, teknikcheck, välkomsthälsning SÖP och ÖSP
 2. 12.45-13.30 Digital marknadsföringskommunikation /Linda Kass, Business Unit Director Genero
 3. 13.30-14.15 Kommunikation på sociala medier – hur gör vi på Snellmans? /Antti Koivukangas, kommunikationsplanerare Snellmans köttförädling
 4. 14.15-14.30 Paus/kaffe/bensträckare
 5. 14.30-15.00 Ansvarsfull verksamhet på sociala medier. Kommunikationsstrategi /Steven Frostdahl, informationschef, FiFur SÖP
 6. 15.00-15.30 Kommunikation som en del av intressebevakningen – hur jobbar SLC med strategier och kampanjer? /Mia Wikström, kommunikationschef, SLC

 

Anmälan:          www.eduya.fi , senast: 22.10.2020

Kursavgift för ickemedlemmar 30 € (faktureras)

 

Efter anmälan får du en mötesinbjudan till din e-post och via länken ansluter du sen till webbinariet, som hålls i Teams.

Info: nina.vide@yrkesakademin.fi, 050-407 0058, henrik.ingo@yrkesakademin.fi, 044-750 3229