RÅBELÖFS GODS – DERAS SYNPUNKT PÅ STRATEGI OCH EKONOMISTYRNING

Onsdag 17.11.2021 kl. 13.00-15.00.

Föreläsare: Erik Baeksted, Råbelöfs Gods

 

 

Råbelöfs Gods strax utanför Kristianstad bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, jakt och bostadsuthyrning. Växtodlingen, som är Råbelöfs Gods största verksamhetsgren, bedrivs inom handelsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB. Totalt disponerar gårdarna som ingår i bolaget ca 2 500 ha åkermark, varav Råbelöfs andel uppgår till ca 1 500 ha. Utöver åkermarken har Råbelöfs Gods 2000 ha skog och ca 500 ha betesmark som betas av 800 kreatur av raserna Angus och Simmental. Förutom detta bedrivs också smågrisproduktion med 800 suggor.

 

 

Välkommen på givande föreläsningar!

 

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING