HUR HANTERAR INDUSTRIN PLÖTSLIGA PRISHÖJNINGAR PÅ INSATSVAROR?

Tisdagen (OBS!) 7.12.2021 kl. 13:00-15:00

Föreläsare: Caj-Anders Skog, Entreprenör och styrelseproffs

 

 

’’Startade mitt första företag då jag var 16 år och drivit och utvecklat närmare 20 företag under alla dessa år. Företagen har varit i många olika branscher och mycket hårt arbete ligger bakom företagsutvecklingen. Suttit och sitter i många företagsstyrelser och första styrelseuppdraget fick jag vid 21 års ålder.’’

 

 

Föreläsningen ordnas virtuellt och länk till mötet fås efter anmälan. Anmälningar senast dagen före föreläsningen kl. 15:00.  

Det går också bra att anmäla sig direkt till projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi  tfn 044 2562743.  

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning  eller 80 € för hela föreläsningsserien.

Anmälan på länken nedan:

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING