Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Föreläsningsserien ordnas av ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet.

Varje föreläsning har en inbjuden föreläsare som talar kring respektive tema och därefter finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. Varje föreläsning tar max 2 h i anspråk.

För ÖSP:s medlemmar är det gratis att delta, medan vi för övriga uppbär en kostnad på 25 euro/föreläsning eller 60 euro för hela föreläsningspaketet på tre föreläsningar. Fakturering sker efter webbseriens slut.

Föreläsningen ordnas via Microsoft Teams och alla som anmält sig får en anmälningslänk till den anmälda e-postadressen. Anmälning måste ske innan kl. 15.00 dagen före.

Anmälning: https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

Vid frågor, kan man vända sig till projektledare Daniel Englund, 044 256 2743 eller daniel.englund@slc.fi

 

Program:

Från visioner till konkreta handlingsplaner

Onsdag 24.2.2021 kl. 10.00-12.00

 

Föreläsare: Ville Hautala, Nooga Consulting

 

Jag heter Ville Hautala och jag jobbar för tillfället med olika ekonomiuppdrag och affärs- och organisationsutveckling vid Nooga Consulting Oy Ab.

Jag har tidigare jobbat mångsidigt inom ekonomi och som företagsledare. Jag tycker om att analysera stora datamängder, göra upp kostnadskalkyler och sparra företagare och organisationer mot bättre beslutsfattande.

Jag har även jobbat som företagare inom byggproduktindustrin för 5 år och upplevt företagandets fördelar och utmaningar.

Att jobba hårt kan vara givande. Att jobba mot ett mål kan ge uppdraget en mening. Att jobba enligt plan kan ge struktur och ordning. Att jobba hårt enligt plan för att nå mål ger önskat resultat.

 

Anmälan senast 23.2 kl. 15. Anmäl här:

https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

 

 

God företagsekonomi – Lönsamhet, vinst och tillväxt!

 

Onsdag 3.3.2021 kl. 10.00-12.00

 

Föreläsare: Per Vilén, P.Vilén Consulting

 

EM från Hanken i Vasa, bokföringsbyråföretagare sedan 1989, föreläst sedan tidigt 90-tal. Målgruppen har övervägande varit företagare och blivande företagare. Föreläsningsämnen är och har varit ”start eget”, bokföring, bokslut, skatter och skatteplanering, företagsadministration/ ledning, personaladministration, företags- och affärsjuridik, generationsväxling och annat som kan intressera företagare inom redovisning och administration.

 

 

 

Anmälan senast 2.3 kl. 15. Anmäl här:

https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

 

 

 

Bolagisering av lantbruksföretag

Onsdag 10.3.2021 kl. 10.00-12.00

Föreläsare: Anne Sigg, ProAgria ÖSL

 

En lyckad bolagisering kräver en god planering, en hel del tid och många viktiga beslut.

Under Annes föreläsning diskuterar vi följande viktiga frågeställningar som du bör ha på klart innan du inleder processen

–   Jordbruksföretag som bolag – vad betyder det i praktiken?

 –  Fördelar med bolagisering

–   Att ta i beaktande vid bolagisering

 

Kom och lyssna på goda råd och diskutera om möjligheter som du har med ditt företag!

 

Anmälan senast 9.3 kl. 15.00 Anmäl här:

https://webropol.com/ep/anmalning-forelasningsserie

 

 

Kontakt:
Vid frågor, ta kontakt med projektledare Daniel Englund, daniel.englund@slc.fi eller tfn 044 256 2743 (även sms/WhatsApp).

 

ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet har i syfte att stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Mera information på projektsidan.

 

Välkommen på givande föreläsningar!