Ekonomilaboratoriets podcast Stenrik

Denna podcast handlar om ekonomi och företagsledning med syftet att höja konkurrenskraften i Österbottens lantbruksföretag. I avsnitten intervjuas lantbruksföretagare eller personer som jobbar i anknytning till branschen om ett aktuellt ämne. Man kan lyssna på podcasten här samt  via Spotify- eller Podbean-apparna.