ÖSP arrangerar fältvandring i ärt- och höstoljeväxt försök

Tid: torsdag 1.7 kl. 13:00

Plat: Solfvägen 122 i Solf, Korsholm.

 

Som våra guider fungerar Mathias Rönnqvist (Avena Berner) och Hannes Höykälä (BASF).

I ärtodlingen bekantar vi oss med olika växtskyddsstrategier.

Ärter insådd i skyddsgröda, även ympade bestånd.

oljeväxtodlingen får vi ta del av Projekt RybsRaps 2025

försöksrutor med sort och gödslingsförsök.

Vi träffas på Solfvägen 122 i Solf.

             logo